EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 108, 6. aprill 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 108

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

60. Aastakäik
6. aprill 2017


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 108/01

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8419 — Segro / PSPIB / SELP / Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2017/C 108/02

Euro vahetuskurss

2

2017/C 108/03

Arvamus, mille konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas oma 18. juuli 2016. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse juhtumit AT.39824 – Veokid — Raportöör: Läti

3

2017/C 108/04

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne — Veokid (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 19. juuli 2016, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohast menetlust (juhtum AT.39824 – veokid) (teatavaks tehtud numbri C(2016) 4673 all)

6

 

Kontrollikoda

2017/C 108/06

Eriaruanne nr 5/2017 — „Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang noortegarantiile ja noorte tööhõive algatusele“

9

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2017/C 108/07

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

10

2017/C 108/08

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

10

2017/C 108/09

Liikmesriikide edastatud teave püügikeelu kehtestamise kohta

11


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2017/C 108/10

Kohtu otsus, 29. juuli 2016, kohtuasjas E-25/15 — EFTA järelevalveamet vs. Island (Kohustuste täitmata jätmine EFTA riigi poolt – Riigiabi – Järelevalve- ja kohtulepingu protokolli nr 3 II osa artikli 14 lõige 3 – Ebaseadusliku abi tagasi nõudmata jätmine)

12

2017/C 108/11

Kohtu otsus, 29. juuli 2016, kohtuasjas E-30/15 — EFTA järelevalveamet vs. Island (Kohustuste täitmatajätmine EFTA riigi poolt – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2011/62/EL, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)

13

2017/C 108/12

Kohtu otsus, 29. juuli 2016, kohtuasjas E-31/15 — EFTA järelevalveamet vs. Island (Kohustuste täitmatajätmine EFTA riigi poolt – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2011/77/EL, millega muudetakse direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja teatavate sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta)

14

2017/C 108/13

Kohtu otsus, 29. juuli 2016, kohtuasjas E-32/15 — EFTA järelevalveamet vs. Liechtensteini Vürstiriik (Kohustuste täitmatajätmine EFTA riigi pool – Rakendamata jätmine – Direktiiv 2006/126/EÜ – Direktiiv 2011/94/EL – Direktiiv 2012/36/EL)

15

2017/C 108/14

EFTA järelevalveameti 1. veebruaril 2017 Islandi vastu algatatud hagi (kohtuasi E-2/17)

16

2017/C 108/15

EFTA järelevalveameti 1. veebruaril 2017 Islandi vastu algatatud hagi (kohtuasi E–3/17)

17

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2017/C 108/16

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

18

2017/C 108/17

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

19

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2017/C 108/18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase registreerimistaotluse avaldamine

20


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top