EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 108, 6 kwietnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 108

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
6 kwietnia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 108/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8419 – Segro/PSPIB/SELP/Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2017/C 108/02

Kursy walutowe euro

2

2017/C 108/03

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2016 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie AT.39824 – Samochody ciężarowe – Sprawozdawca: Łotwa

3

2017/C 108/04

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające – Samochody ciężarowe (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39824 – Samochody ciężarowe) (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4673)

6

 

Trybunał Obrachunkowy

2017/C 108/06

Sprawozdanie specjalne nr 5/2017 – „Bezrobocie wśród młodzieży – czy polityka UE wpłynęła na zmianę sytuacji? Ocena gwarancji dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

9

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2017/C 108/07

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

10

2017/C 108/08

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

10

2017/C 108/09

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie

11


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał EFTA

2017/C 108/10

Wyrok Trybunału z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie E-25/15 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Pomoc państwa – Artykuł 14 ust. 3 część II Protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i Trybunale – Nieodzyskanie przyznanej niezgodnie z prawem pomocy)

12

2017/C 108/11

Wyrok Trybunału z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie E-30/15 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2011/62/UE zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi)

13

2017/C 108/12

Wyrok Trybunału z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie E-31/15 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2011/77/UE zmieniająca dyrektywę 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych)

14

2017/C 108/13

Wyrok Trybunału z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie E-32/15 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2006/126/WE – Dyrektywa 2011/94/UE – Dyrektywa 2012/36/UE)

15

2017/C 108/14

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2017 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-2/17)

16

2017/C 108/15

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2017 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-3/17)

17

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2017/C 108/16

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

18

2017/C 108/17

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8391 – Toyota Industries Europe/Vive) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

19

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2017/C 108/18

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

20


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top