EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:108:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 108, 6. huhtikuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 108

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
6. huhtikuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2017/C 108/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8419 – Segro / PSPIB / SELP / Target assets) ( 1 )

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2017/C 108/02

Euron kurssi

2

2017/C 108/03

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. heinäkuuta 2016 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39824 – Kuorma-autot – Esittelijä: Latvia

3

2017/C 108/04

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – Kuorma-autot (AT.39824)

4

2017/C 108/05

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39824 – Kuorma-autot) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4673)

6

 

Tilintarkastustuomioistuin

2017/C 108/06

Erityiskertomus nro 5/2017 – ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi”

9

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2017/C 108/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2017/C 108/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2017/C 108/09

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

11


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

EFTAn tuomioistuin

2017/C 108/10

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-25/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Valtiontuki – Valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan II osan 14 artiklan 3 kohta – Sääntöjenvastaisesti myönnetyn tuen takaisinperinnän laiminlyönti)

12

2017/C 108/11

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-30/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2011/62/EU ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta)

13

2017/C 108/12

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-31/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Islanti (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2011/77/EU tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta annetun direktiivin 2006/116/EY muuttamisesta)

14

2017/C 108/13

Tuomioistuimen tuomio, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, asiassa E-32/15 – EFTAn valvontaviranomainen vastaan Liechtensteinin ruhtinaskunta (EFTA-valtion velvollisuuksien laiminlyönti – Täytäntöönpanon laiminlyönti – Direktiivi 2006/126/EY – Direktiivi 2011/94/EU – Direktiivi 2012/36/EU)

15

2017/C 108/14

EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-2/17)

16

2017/C 108/15

EFTAn valvontaviranomaisen 1 päivänä helmikuuta 2017 Islantia vastaan nostama kanne (Asia E-3/17)

17

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2017/C 108/16

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

18

2017/C 108/17

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ( 1 )

19

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2017/C 108/18

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu hakemuksen julkaiseminen

20


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top