EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:135:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 135, 2015. gada 2. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 135

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 2. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/850 (2015. gada 30. janvāris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/851 (2015. gada 27. marts), ar kuru groza II, III un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

8

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/852 (2015. gada 27. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 papildina attiecībā uz kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu neievērošanas un nopietnas neievērošanas gadījumiem, kas var novest pie Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda maksājumu termiņu pārtraukšanas un maksājumu apturēšanas

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/853 (2015. gada 1. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/854 (2015. gada 1. jūnijs), ar ko nosaka datumu, kurā Vīzu informācijas sistēma (VIS) sāk darbību deviņpadsmitajā reģionā

20

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/855 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Eurosistēmas ētikas regulējuma principus un atceļ Pamatnostādni ECB/2002/6 par obligātajiem standartiem, kas Eiropas Centrālai bankai un valstu centrālajām bankām jāievēro, veicot monetārās politikas darbības un ārvalstu valūtas maiņas darbības ar ECB ārvalstu valūtas rezervēm un pārvaldot ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvus (ECB/2015/11)

23

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/856 (2015. gada 12. marts), ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus (ECB/2015/12)

29

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas padomes Lēmums Nr. 1 (2013. gada 21. oktobris), ar ko pieņem tās reglamentu [2015/857]

35

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top