EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:110:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 110, 2009. gada 01. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.110.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 110

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 1. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 358/2009 (2009. gada 30. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 359/2009 (2009. gada 30. aprīlis), ar ko pārtrauc dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Kopienā

3

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 360/2009 (2009. gada 30. aprīlis), ar ko nosaka no 2009. gada 1. maija piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

27

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/22/EK (2009. gada 23. aprīlis) par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Kodificēta versija) (1)

30

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/357/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 27. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2007/134/EK, ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomi (1)

37

 

 

2009/358/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 29. aprīlis) par informācijas harmonizāciju un regulāru sniegšanu, kā arī anketām atbilstīgi 22. panta 1. punkta a) apakšpunktam un 18. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. aprīlis), ar ko papildina inerto atkritumu definīciju, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu 22. panta 1. punkta f) apakšpunktu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. aprīlis), ar ko papildina atkritumu raksturojuma tehniskās prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. aprīlis), ar ko apstiprina Somijas atbalstu sēklu un graudaugu sēklu jomā attiecībā uz 2009. ražas gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. aprīlis), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļauj laist tirgū likopēnu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 30. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2002/253/EK, ar ko nosaka gadījumu definīcijas ziņošanai par infekcijas slimībām Kopienas tīklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 2119/98/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3517)  (1)

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top