EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:110:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 110, 01. maj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.110.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 110

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
1. maj 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 358/2009 af 30. april 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2009 af 30. april 2009 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2009 af 30. april 2009 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2009

27

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF af 23. april 2009 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) (1)

30

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/357/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 27. april 2009 om ændring af afgørelse 2007/134/EF om oprettelse af et europæisk forskningsråd (1)

37

 

 

2009/358/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. april 2009 om harmonisering, regelmæssig fremsendelse af de oplysninger og det spørgeskema, som er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (meddelt under nummer K(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (meddelt under nummer K(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om færdiggørelse af de tekniske krav til karakterisering af affald som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (meddelt under nummer K(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om tilladelse til finsk støtte til frø og sædekorn i høståret 2009 (meddelt under nummer K(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om tilladelse til omsætning af lycopen som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 30. april 2009 om ændring af beslutning 2002/253/EF om definitioner af tilfælde med henblik på anmeldelse af overførbare sygdomme til EF-nettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (meddelt under nummer K(2009) 3517)  (1)

58

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top