EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:110:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 110, 01. máj 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.110.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 110

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
1. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 359/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 360/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. mája 2009

27

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (1)

30

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/357/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/134/ES, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum (1)

37

 

 

2009/358/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009 o zosúladení, pravidelnom prenose informácií a dotazníku podľa článku 22 ods. 1 písm. a) a článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu [oznámené pod číslom K(2009) 3011]

39

 

 

2009/359/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňa definícia inertného odpadu v rámci vykonávania článku 22 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu [oznámené pod číslom K(2009) 3012]

46

 

 

2009/360/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú technické požiadavky na opis vlastností odpadu ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu [oznámené pod číslom K(2009) 3013]

48

 

 

2009/361/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009 o schválení poskytnutia fínskej pomoci pre osivo a osivo obilnín na rok 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 3078]

52

 

 

2009/362/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa povoľuje umiestnenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 3149]

54

 

 

2009/363/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/253/ES, ktorým sa stanovujú definície ochorení pre oznamovanie prenosných chorôb do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES [oznámené pod číslom K(2009) 3517]  (1)

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top