EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 192, 2019 m. birželio 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 192

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

62 metai
2019m. birželio 7d.


Turinys

Puslapis

 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Taryba

2019/C 192/01

Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucija dėl atstovavimo ES valstybėms narėms Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) steigiamojoje valdyboje ir valstybių narių pozicijų derinimo prieš WADA posėdžius

1


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2019/C 192/02

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9375 – Clearlake / Insight / Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Komisijos komunikatas, kuriuo iš dalies keičiamas Komunikatas „Išskaitymo iš kvotų pagal Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 105 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis gairės“ – 2012/C 72/07

5


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2019/C 192/04

Tarybos išvados dėl ES strateginio požiūrio į tarptautinius kultūros ryšius ir veiksmų programos

6

2019/C 192/05

Tarybos išvados dėl geresnės Europos audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinės sklaidos, daugiausia orientuojantis į bendros gamybos kūrinius

11

2019/C 192/06

Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių atstovų išvados dėl negalią turinčių asmenų galimybių sportuoti

18

2019/C 192/07

Pranešimas tam tikriems asmenims ir subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, numatytos ribojamosios priemonės

23

 

Europos Komisija

2019/C 192/08

Euro kursas

24

2019/C 192/09

Europos Sąjungos kombinuotosios nomenklatūros paaiškinimai

25

2019/C 192/10

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

26

2019/C 192/11

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

27

2019/C 192/12

Nauja apyvartinių eurų monetų nacionalinė pusė

28

 

Audito Rūmai

2019/C 192/13

Specialioji ataskaita Nr. 7/2019 „ES veiksmai tarpvalstybinės sveikatos priežiūros srityje. Užmojai platūs, bet būtina gerinti valdymą“

29

2019/C 192/14

Specialioji ataskaita Nr. 8/2019. Elektros gamyba iš vėjo ir saulės energijos. Norint pasiekti ES tikslus, būtina imtis reikšmingų veiksmų

29


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 192/15

Pranešimas apie antisubsidijų tyrimo dėl importuojamų Egipto kilmės ištisinių gijų stiklo pluošto produktų inicijavimą

30

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2019/C 192/16

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

40

2019/C 192/17

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9357 – FIS / Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9377 – MIRA / BCI / iGH). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

43


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

 

Top