EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 192, 7 czerwca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 192

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
7 czerwca 2019


Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Rada

2019/C 192/01

Rezolucja przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie reprezentacji państw członkowskich UE w Radzie Założycielskiej WADA oraz koordynowania stanowisk państw członkowskich przed posiedzeniami tej agencji

1


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 192/02

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Komunikat Komisji zmieniający komunikat 2012/C 72/07 – Wytyczne dotyczące odliczania kwot na mocy art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009

5


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2019/C 192/04

Konkluzje Rady w sprawie strategicznego podejścia UE do międzynarodowych stosunków kulturalnych i ram działania

6

2019/C 192/05

Konkluzje Rady w sprawie zwiększenia transgranicznego obiegu europejskich utworów audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem koprodukcji

11

2019/C 192/06

Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do sportu

18

2019/C 192/07

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

23

 

Komisja Europejska

2019/C 192/08

Kursy walutowe euro

24

2019/C 192/09

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

25

2019/C 192/10

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

26

2019/C 192/11

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

27

2019/C 192/12

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

28

 

Trybunał Obrachunkowy

2019/C 192/13

Sprawozdanie specjalne nr 7/2019 – Działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania

29

2019/C 192/14

Sprawozdanie specjalne nr 8/2019 – „Energia wiatrowa i słoneczna w produkcji energii elektrycznej – do osiągnięcia celów unijnych potrzebne są istotne działania”

29


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2019/C 192/15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu produktów z włókien ciągłych szklanych pochodzących z Egiptu

30

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2019/C 192/16

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9362 – Suez Organique/Avril PA/Terrial) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

40

2019/C 192/17

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9357 – FIS/Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9377 – MIRA/BCI/iGH) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

43


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top