EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 192, 2019. gada 7. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

62. gadagājums
2019. gada 7. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2019/C 192/01

Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par ES dalībvalstu pārstāvību WADA Dibināšanas valdē un dalībvalstu nostāju saskaņošanu pirms WADA sanāksmēm

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2019/C 192/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Komisijas paziņojums, ar ko groza paziņojumu 2012/C 72/07 – “Norādījumi par kvotu atvilkšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1., 2. un 5. punktu”

5


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2019/C 192/04

Padomes secinājumi par ES stratēģisko pieeju starptautiskajām kultūras attiecībām un rīcības satvars

6

2019/C 192/05

Padomes secinājumi par Eiropas audiovizuālo darbu – ar uzsvaru uz kopražojumiem – pārrobežu aprites uzlabošanu

11

2019/C 192/06

Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumi par personu ar invaliditāti piekļuvi sportam

18

2019/C 192/07

Paziņojums konkrētu personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

23

 

Eiropas Komisija

2019/C 192/08

Euro maiņas kurss

24

2019/C 192/09

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

25

2019/C 192/10

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

26

2019/C 192/11

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

27

2019/C 192/12

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

28

 

Revīzijas palāta

2019/C 192/13

Īpašais ziņojums Nr. 7/2019 – ES pasākumi pārrobežu veselības aprūpē: mērķi ir vērienīgi, taču nepieciešama labāka pārvaldība

29

2019/C 192/14

Īpašais ziņojums Nr. 8/2019 – Vēja un saules enerģijas izmantošana elektroenerģijas ražošanā: lai sasniegtu ES mērķus, ir jāveic būtiski pasākumi

29


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 192/15

Paziņojums par antisubsidēšanas procedūras sākšanu attiecībā uz Ēģiptes izcelsmes nepārtrauktās stikla elementāršķiedras izstrādājumu importu

30

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2019/C 192/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

40

2019/C 192/17

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9357 – FIS/Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9377 – MIRA/BCI/iGH) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

43


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top