EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 192, 7. juuni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 192

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

62. aastakäik
7. juuni 2019


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Nõukogu

2019/C 192/01

Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, mis käsitleb ELi liikmesriikide esindamist Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) asutamisnõukogus ning liikmesriikide seisukohtade kooskõlastamist enne WADA kohtumisi

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 192/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Komisjoni teatis, millega muudetakse teatist 2012/C 72/07 „Suunised kvootide vähendamiseks määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 105 lõigete 1, 2 ja 5 kohaselt“

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2019/C 192/04

Nõukogu järeldused, milles käsitletakse ELi strateegilist lähenemisviisi ja tegevusraamistikku rahvusvaheliste kultuurisuhete valdkonnas

6

2019/C 192/05

Nõukogu järeldused Euroopa audiovisuaalteoste, eelkõige ühistoodangu piiriülese levitamise parandamise kohta

11

2019/C 192/06

Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused, mis käsitlevad puuetega inimeste juurdepääsu spordile

18

2019/C 192/07

Teatis teatavatele isikutele ja üksustele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2014/145/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 269/2014, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega

23

 

Euroopa Komisjon

2019/C 192/08

Euro vahetuskurss

24

2019/C 192/09

Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

25

2019/C 192/10

Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

26

2019/C 192/11

Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

27

2019/C 192/12

Euro käibemüntide uus rahvuslik külg

28

 

Kontrollikoda

2019/C 192/13

Eriaruanne nr 7/2019 „ELi piiriülese tervishoiu meetmed: eesmärgid on kõrgelennulised, kuid juhtimist on vaja parandada“

29

2019/C 192/14

Eriaruanne nr 8/2019 „Tuule- ja päikeseenergia elektri tootmiseks: ELi eesmärkide täitmiseks tuleb võtta märkimisväärseid meetmeid“

29


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 192/15

Teade Egiptusest pärit klaasfilamentkiust toodete importi käsitleva subsiidiumivastase menetluse algatamise kohta

30

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2019/C 192/16

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

40

2019/C 192/17

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9357 – FIS/Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9377 – MIRA/BCI/iGH) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

43


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top