EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 192, 7 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 192

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

62 årgången
7 juni 2019


Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Rådet

2019/C 192/01

Resolution från företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om EU-medlemsstaternas representation i Wadas stiftelsestyrelse och om samordningen av medlemsstaternas ståndpunkter inför möten inom Wada

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 192/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Meddelande från kommissionen om ändring av meddelande 2012/C 72/07 – Riktlinjer för avdrag från kvoter enligt artikel 105.1, 105.2 och 105.5 i förordning (EG) nr 1224/2009

5


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2019/C 192/04

Rådets slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser och en ram för insatser

6

2019/C 192/05

Rådets slutsatser om bättre spridning över gränserna av europeiska audiovisuella verk med tonvikt på samproduktioner

11

2019/C 192/06

Slutsatser från Europeiska unionens råd och företrädarna för medlemsstaterna, församlade i rådet, om tillgänglighet till idrott för personer med funktionsnedsättning

18

2019/C 192/07

Meddelande till vissa personer och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärderna enligt rådets beslut 2014/145/Gusp och rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

23

 

Europeiska kommissionen

2019/C 192/08

Eurons växelkurs

24

2019/C 192/09

Förklarande anmärkningar till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur

25

2019/C 192/10

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

26

2019/C 192/11

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

27

2019/C 192/12

Ny nationell sida på euromynt som är avsedda att sättas i omlopp

28

 

Revisionsrätten

2019/C 192/13

Särskild rapport nr 7/2019 – EU:s åtgärder för gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ambitionerna är höga, men förvaltningen måste bli bättre

29

2019/C 192/14

Särskild rapport nr 8/2019 – Vind- och solkraft för elproduktion: kraftfulla åtgärder måste vidtas om EU:s mål ska uppnås

29


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 192/15

Tillkännagivande om inledande av ett antisubventionsförfarande beträffande import av produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten

30

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2019/C 192/16

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9362 – Suez Organique/Avril PA/Terrial) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

40

2019/C 192/17

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9357 – FIS/Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9377 – MIRA/BCI/iGH) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

43


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top