EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:192:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 192, 7 юни 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 192

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 62
7 юни 2019 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

РЕЗОЛЮЦИИ

 

Съвет

2019/C 192/01

Резолюция на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно представянето на държавите — членки на ЕС, в управителния съвет на Световната антидопингова агенция (WADA) и координирането на позициите на държавите членки преди заседанията на WADA

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2019/C 192/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9375 — Clearlake/Insight/Appriss) ( 1 )

5

2019/C 192/03

Съобщение на Комисията за изменение на Съобщение 2012/C 72/07, озаглавено „Насоки за приспадане от квотите в съответствие с член 105, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕО) № 1224/2009“

5


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2019/C 192/04

Заключения на Съвета относно стратегически подход на ЕС към международните културни отношения и рамка за действие

6

2019/C 192/05

Заключения на Съвета относно подобряването на трансграничното разпространение на европейските аудио-визуални произведения с акцент върху копродукциите

11

2019/C 192/06

Заключения на Съвета на Европейския съюз и представителите на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно достъпа до спорт за хората с увреждания

18

2019/C 192/07

Известие на вниманието на определени лица и образувания, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2014/145/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 269/2014 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

23

 

Европейска комисия

2019/C 192/08

Обменен курс на еврото

24

2019/C 192/09

Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз

25

2019/C 192/10

Нова национална страна на разменни евромонети

26

2019/C 192/11

Нова национална страна на разменни евромонети

27

2019/C 192/12

Нова национална страна на разменни евромонети

28

 

Сметна палата

2019/C 192/13

Специален доклад № 7/2019 — Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление

29

2019/C 192/14

Специален доклад № 8/2019 — Вятърна и слънчева енергия за производство на електроенергия — необходими са значителни действия, за да се постигнат целите на ЕС

29


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2019/C 192/15

Известие за започване на антисубсидийна процедура по отношение на вноса на продукти от стъклени влакна с непрекъсната нишка с произход от Египет

30

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2019/C 192/16

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9362 — Suez Organique/Avril PA/Terrial) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

40

2019/C 192/17

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9357 — FIS/Worldpay) ( 1 )

42

2019/C 192/18

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9377 — MIRA/BCI/iGH) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

43


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top