Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 80, 2015 m. kovo 7 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 80

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. kovo 7d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Taryba

2015/C 080/01

Pranešimas asmenims, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime 2013/255/BUSP ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

1

2015/C 080/02

Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos reglamente (ES) Nr. 36/2012, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/375, dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, numatytos ribojamosios priemonės

2

 

Europos Komisija

2015/C 080/03

Euro kursas

3

2015/C 080/04

Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2013 m. birželio 5 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto, susijusio su Byla C.39226 (1) „Lundbeck“ – Pranešėja – Čekija

4

2015/C 080/05

Skelbtina Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2013 m. birželio 17 d. posėdyje, dėl sprendimo projekto, susijusio su Byla C.39226 (2) „Lundbeck“ – Pranešėja – Čekija

5

2015/C 080/06

Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

2013 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimo santrauka dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (Byla AT.39226 – Lundbeck) (pranešta dokumentu C(2013) 3803 final)

13

2015/C 080/08

Komisijos pasiūlymų atšaukimas

17


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 080/09

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7545 – Blackstone / Koala / Acenden / AMS) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

24

2015/C 080/10

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7529 – Mohawk / International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7553 – PAI / Lion Adventure) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

26

 

KITI AKTAI

 

Europos Komisija

2015/C 080/12

Paraiškos paskelbimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų 50 straipsnio 2 dalies b punktą

27


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 

Top