Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 80, 7 maart 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 80

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
7 maart 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2015/C 080/01

Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

1

2015/C 080/02

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, zoals uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/375 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

2

 

Europese Commissie

2015/C 080/03

Wisselkoersen van de euro

3

2015/C 080/04

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 5 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak C.39226 (1) — Lundbeck — Rapporteur: Tsjechië

4

2015/C 080/05

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 17 juni 2013 betreffende een ontwerpbesluit in zaak C.39226 (2) — Lundbeck — Rapporteur: Tsjechië

5

2015/C 080/06

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 19 juni 2013 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-overeenkomst (Zaak AT.39226 — Lundbeck) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2013) 3803 final)

13

2015/C 080/08

Intrekking van voorstellen van de Commissie

17


 

V   Adviezen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2015/C 080/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

24

2015/C 080/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.7553 — PAI/Lion Adventure) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

26

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2015/C 080/12

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top