Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 80, 7 marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 80

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 58
7 marca 2015


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2015/C 080/01

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

2015/C 080/02

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/375 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

2

 

Komisja Europejska

2015/C 080/03

Kursy walutowe euro

3

2015/C 080/04

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2013 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie C.39226 (1) – Lundbeck – Sprawozdawca: Republika Czeska

4

2015/C 080/05

Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2013 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie C.39226 (2) – Lundbeck – Sprawozdawca: Republika Czeska

5

2015/C 080/06

Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2013 r. dotyczącej postępowania prowadzonego na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 53 Porozumienia EOG (Sprawa AT.39226 – Lundbeck) (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 3803)

13

2015/C 080/08

Wycofanie wniosków Komisji

17


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2015/C 080/09

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

24

2015/C 080/10

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7553 – PAI/Lion Adventure) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

26

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2015/C 080/12

Publikacja wniosku zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

27


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top