Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 80, 7 mars 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 80

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

58 årgången
7 mars 2015


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2015/C 080/01

Meddelande till de personer som omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

1

2015/C 080/02

Meddelande till registrerade personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2015/375 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

2

 

Europeiska kommissionen

2015/C 080/03

Eurons växelkurs

3

2015/C 080/04

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 5 juni 2013 om ett utkast till beslut i ärende C.39226 (1) – Lundbeck – Föredragande: Tjeckien

4

2015/C 080/05

Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 17 juni 2013 om ett utkast till beslut i ärende C.39226 (2) – Lundbeck – Föredragande: Tjeckien

5

2015/C 080/06

Förhörsombudets slutrapport – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Sammanfattning av kommissionens beslut av den 19 juni 2013 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.39226 – Lundbeck) [delgivet med nr C(2013) 3803]

13

2015/C 080/08

Tillbakadragande av kommissionsförslag

17


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2015/C 080/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

24

2015/C 080/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7529 – Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7553 – PAI/Lion Adventure) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

26

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2015/C 080/12

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 50.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

27


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top