Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 80, 7. märts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 80

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
7. märts 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2015/C 080/01

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2013/255/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 36/2012, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

1

2015/C 080/02

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 36/2012, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2015/375 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

2

 

Euroopa Komisjon

2015/C 080/03

Euro vahetuskurss

3

2015/C 080/04

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 5. juuni 2013. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumit C.39226 (1) – Lundbeck – Raportöör: Tšehhi

4

2015/C 080/05

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 17. juuni 2013. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb juhtumit C.39226 (2) – Lundbeck – Raportöör: Tšehhi

5

2015/C 080/06

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 19. juuni 2013, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ning EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (Juhtum AT.39226 – Lundbeck) (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3803 all)

13

2015/C 080/08

Komisjoni ettepanekute tagasivõtmine

17


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 080/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

24

2015/C 080/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7529 – Mohawk / International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7553 – PAI / Lion Adventure) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

26

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2015/C 080/12

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti b kohase taotluse avaldamine

27


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top