Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 80, 7 март 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 80

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
7 март 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 080/01

Известие на вниманието на лицата, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/255/ОВППС на Съвета и в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

2015/C 080/02

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/375 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

2

 

Европейска комисия

2015/C 080/03

Обменен курс на еврото

3

2015/C 080/04

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, изразено на неговото заседание от 5 юни 2013 г. относно проекторешение по Дело C.39226 (1) — Lundbeck — Докладчик: Чешка република

4

2015/C 080/05

Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, изразено на неговото заседание от 17 юни 2013 г. относно проекторешение по Дело C.39226 (2) — Lundbeck — Докладчик: Чешка република

5

2015/C 080/06

Окончателен доклад на служителя по изслушването — Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Резюме на решение на Комисията от 19 юни 2013 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39226 — Lundbeck) (нотифицирано под номер C(2013) 3803)

13

2015/C 080/08

Oттегляне на предложения на Комисията

17


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 080/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7545 — Blackstone/Koala/Acenden/AMS) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

24

2015/C 080/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7529 — Mohawk/International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7553 — PAI/Lion Adventure) — Дело — кандидат за опростена процедура ( 1 )

26

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2015/C 080/12

Публикация на заявление съгласно член 50, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

27


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top