Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:080:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 80, 2015. gada 7. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 7. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2015/C 080/01

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

1

2015/C 080/02

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/375 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

2

 

Eiropas Komisija

2015/C 080/03

Euro maiņas kurss

3

2015/C 080/04

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2013. gada 5. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā C.39226 (1) – Lundbeck – Ziņotāja dalībvalsts: Čehijas Republika

4

2015/C 080/05

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2013. gada 17. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā C.39226 (2) – Lundbeck – Ziņotāja dalībvalsts: Čehijas Republika

5

2015/C 080/06

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2013. gada 19. jūnijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39226 – Lundbeck) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3803)

13

2015/C 080/08

Komisijas priekšlikumu atsaukums

17


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 080/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

24

2015/C 080/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7529 – Mohawk / International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7553 – PAI / Lion Adventure) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

26

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2015/C 080/12

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

27


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top