Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 25, 2012m. sausis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2012.025.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

55 tomas
2012m. sausio 28d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2012/C 025/01

Paskutinis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas leidinys OL C 13, 2012 1 14

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2012/C 025/02

Sujungtos bylos C-106/09 P ir C-107/09: 2011 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Government of Gibraltar, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, Ispanijos Karalystę (C-106/09), Ispanijos Karalystė prieš Europos Komisiją, Government of Gibraltar, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę (Apeliacinis skundas — Valstybės pagalba — Materialinis selektyvumas — Mokesčių režimas — Gibraltaras — Lengvatinės prekybos įmonės)

2

2012/C 025/03

Byla C-212/09: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Portugalijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 43 ir 56 straipsniai — Laisvas kapitalo judėjimas — Portugalijos valstybės turimos GALP Energia SGPS SA privilegijuotosios akcijos („golden shares“) — Kišimasis į privatizuotos bendrovės valdymą)

3

2012/C 025/04

Byla C-281/09: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 89/552/EEB — Televizijos programų transliavimas — Reklamos intarpai — Transliavimo laikas)

3

2012/C 025/05

Byla C-404/09: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 85/337/EEB — Tam tikrų projektų poveikio aplinkai vertinimas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Laukinė fauna ir flora — Atviro tipo anglies kasyklos — „Alto Sil“ teritorija — Specialios apsaugos teritorija — Bendrijos svarbos teritorija — Rudasis lokys (Ursus arctos) — Kurtinys (Tetrao urogallus))

3

2012/C 025/06

Byla C-458/09 P: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Italijos Respublika prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Italijos valdžios institucijų suteikta pagalba naujai biržoje kotiruojamoms įmonėms — Teisės aktai, kuriuose numatomos mokesčių lengvatos)

4

2012/C 025/07

Byla C-496/09: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Teisingumo Teismo sprendimas, kuriuo pripažįstamas įsipareigojimų neįvykdymas — Neįvykdymas — EB 228 straipsnis — Piniginės baudos)

5

2012/C 025/08

Byla C-539/09: 2011 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Audito Rūmų išreikštas ketinimas atlikti auditą valstybėje narėje — Šios valstybės narės nesutikimas — Audito Rūmų galios — EB 248 straipsnis — Nacionalinių administracinių institucijų bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje auditas — Reglamentas (EB) Nr. 1798/2003 — Bendrijos pajamos — Nuosavi ištekliai iš pridėtinės vertės mokesčio)

5

2012/C 025/09

Byla C-548/09 P: 2011 m. lapkričio 16 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Bank Melli Iran prieš Europos Sąjungos Tarybą, Prancūzijos Respubliką, Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę, Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Bendra užsienio ir saugumo politika — Ribojamosios priemonės, taikomos Irano Islamo Respublikai siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Banko lėšų įšaldymas — Nepranešimas apie sprendimą — Teisinis pagrindas — Teisė į gynybą)

6

2012/C 025/10

Byla C-70/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Cour d'appel de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Scarlet Extended SA prieš Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Informacinė visuomenė — Autorių teisės — Internetas — Peer to peer programinė įranga — Interneto prieigos paslaugų teikėjai — Elektroninių pranešimų filtravimo sistemos įdiegimas siekiant užkirsti kelią elektroninių rinkmenų keitimuisi pažeidžiant autorių teises — Bendros prievolės stebėti perduodamą informaciją nebuvimas)

6

2012/C 025/11

Byla C-112/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Hof van Cassatie van België (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen prieš Zaza Retail BV (Reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 — Bankroto bylos — Teritorinės bankroto bylos iškėlimas — Taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytos sąlygos, dėl kurių negalima iškelti pagrindinės bankroto bylos — Kreditorius, turintis teisę prašyti iškelti teritorinę bankroto bylą)

7

2012/C 025/12

Byla C-126/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA prieš Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Teisės aktų derinimas — Direktyva 90/434/EEB — Bendra mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis — 11 straipsnio 1 dalies a punktas — Tinkamos komercinės priežastys — Operacijoje dalyvaujančių bendrovių veiklos restruktūrizavimas arba racionalizavimas — Sąvokos)

8

2012/C 025/13

Byla C-214/10: 2011 m. lapkričio 22 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Landesarbeitsgericht Hamm (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) KHS AG prieš Winfried Schulte (Darbo laiko organizavimas — Direktyva 2003/88/EB — Teisė į mokamas kasmetines atostogas — Teisės į mokamas kasmetines atostogas, kuriomis nebuvo pasinaudota dėl ligos, praradimas praėjus nacionalinės teisės aktuose nustatytam terminui)

8

2012/C 025/14

Sujungtos bylos C-259/10 ir C-260/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Jungtinė Karalystė)) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs prieš The Rank Group PLC (Apmokestinimas — Šeštoji PVM direktyva — Atleidimas nuo mokesčio — 13 straipsnio B skirsnio f punktas — Lažybos, loterijos ir kiti azartiniai lošimai — Mokesčių neutralumo principas — Mechanizuotas bingas, kai laimėjimai išmokami grynaisiais („mechanised cash bingo“) — Lošimo automatai — Nuo įstatymų nuostatų nukrypstanti administracinė praktika — Gynybos pagrindas, grindžiamas „deramu rūpestingumu“ („due diligence“))

9

2012/C 025/15

Byla C-283/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumunija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) prieš Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A (Teisės aktų derinimas — Autorių teisės ir gretutinės teisės — Direktyva 2001/29/EB — 3 straipsnis — Sąvoka „kūrinio paskelbimas visuomenės nariams, esantiems toje vietoje, iš kurios skelbiama“ — Muzikos kūrinių viešas paskelbimas nemokant autorių teisių atlyginimo autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai — Turtinių teisių perleidimo sutarčių sudarymas su kūrinių autoriais — Direktyvos 2001/29 taikymo sritis)

10

2012/C 025/16

Sujungtos bylos C-319/10 ir C-320/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas bylose (Rechtbank Haarlem (Nyderlandai) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) X prieš Inspecteur van de Belastingdienst prieš Y (C-319/10) ir X BV prieš Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10) (Bendrasis muitų tarifas — Kombinuotoji nomenklatūra — Tarifinis klasifikavimas — Šaldytą ir sūdytą vištieną be kaulų — Reglamentų (EB) Nr. 535/94, Nr. 1832/2002, Nr. 1871/2003, Nr. 2344/2003 ir Nr. 1810/2004 galiojimas ir aiškinimas — Kombinuotosios nomenklatūros 2 skirsnio 7 papildomoji pastaba — PPO Ginčų sprendimo tarybos sprendimas — Teisinės pasekmės)

10

2012/C 025/17

Sujungtos bylos C-322/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Medeva BV prieš Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Žmonėms skirti medicinos produktai — Papildomos apsaugos liudijimas — Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 — 3 straipsnis — Liudijimo išdavimo sąlygos — Sąvoka „produktas yra apsaugotas galiojančiu pagrindiniu patentu“ — Kriterijai — Papildomų ar kitokių kriterijų, taikomų medicinos produktui, kurį sudaro daugiau nei viena veiklioji sudedamoji dalis, arba vakcinai, skirtai apsaugoti nuo kelių ligų (Multi disease vaccine, arba vakcina nuo kelių ligų), egzistavimas)

11

2012/C 025/18

Sujungtos bylos C-323/10–C-326/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 ir C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Reglamentas (EEB) Nr. 3846/87 — Žemės ūkis — Eksporto grąžinamosios išmokos — Vištiena — Nupeštos ir išdarinėtos naminės vištos)

11

2012/C 025/19

Byla C-327/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas (Okresní soud v Chebu (Čekijos Respublika) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) byloje Hypoteční banka, a.s. prieš Udo Mike Lindner (Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymas — Vartotojo, vienos valstybės narės piliečio, su banku, įsteigtu kitoje valstybėje narėje, sudaryta nekilnojamojo turto paskolos sutartis — Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos leidžiama pareikšti ieškinį vartotojui šios valstybės teisme, kai nežinoma tiksli jo nuolatinė gyvenamoji vieta)

12

2012/C 025/20

Byla C-348/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Augstākās tiesas Senāts (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Norma-A SIA, Dekom SIA prieš Latgales plānošanas reģions, perėmusią Ludzas novada dome teises (Viešieji pirkimai — Direktyva 2004/17/EB — 1 straipsnio 3 dalies b punktas — Direktyva 92/13/EEB — 2d straipsnio 1 dalies b punktas — Paslaugų koncesijos sąvoka — Visuomeninio susisiekimo autobusais paslaugų teikimas — Teisė eksploatuoti paslaugą ir nuostolius kompensuojančios sumos pervedimas paslaugų teikėjui — Nacionaline teise ir sutartimi ribojama eksploatavimo rizika — Apskundimo procedūros pirkimo sutarčių sudarymo srityje — Galimybė nepasibaigus Direktyvos 2007/66/EB perkėlimo terminui sudarytoms sutartims tiesiogiai taikyti Direktyvos 92/13/EEB 2d straipsnio 1 dalies b punktą)

13

2012/C 025/21

Byla C-379/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Bendrasis principas, pagal kurį valstybės narės atsako už Sąjungos teisės pažeidimus, priskiriamus nacionaliniam paskutinėje instancijoje sprendžiančiam teismui — Bet kokios valstybės atsakomybės dėl nacionalinio paskutinėje instancijoje sprendžiančio teismo atlikto teisės normų išaiškinimo ir faktinių aplinkybių bei įrodymų įvertinimo atmetimas — Nacionalinės teisės aktų leidėjo numatyta valstybės atsakomybė tik tokio teismo tyčinės klaidos ar rimto nusižengimo atvejais)

14

2012/C 025/22

Byla C-405/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas (Amtsgericht Bruchsal (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Özlem Garenfeld (Aplinkos apsauga — Reglamentai (EB) Nr. 1013/2006 ir 1418/2007 — Atliekų vežimo kontrolė — Naudotų katalizatorių eksporto į Libaną draudimas)

14

2012/C 025/23

Byla C-412/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Deo Antoine Homawoo prieš GMF Assurances SA (Teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose — Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė — Reglamentas (EB) Nr. 864/2007 — „Rationæ temporis“ taikymo sritis)

15

2012/C 025/24

Byla C-422/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago prieš Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Žmonėms skirti medicinos produktai — Papildomos apsaugos liudijimas — Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 — 3 straipsnis — Liudijimo išdavimo sąlygos — Sąvoka „produktas yra apsaugotas galiojančiu pagrindiniu patentu“ — Kriterijai — Papildomų ar kitokių kriterijų, taikomų medicinos produktui, kurį sudaro daugiau nei viena veiklioji sudedamoji dalis, arba vakcinai, skirtai apsaugoti nuo kelių ligų (Multi disease vaccine arba vakcina nuo kelių ligų), egzistavimas)

15

2012/C 025/25

Byla C-430/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtosios kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hristo Gaydarov prieš Director na Glavna direktsiaOhranitelna politsiapri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Sąjungos piliečio judėjimo laisvė — Direktyva 2004/38/EB — Draudimas išvykti iš nacionalinės teritorijos dėl nuteisimo baudžiamąja tvarka kitoje šalyje — Prekyba narkotinėmis medžiagomis — Priemonė, kurią galima pateisinti viešosios tvarkos priežastimis)

16

2012/C 025/26

Byla C-434/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Petar Aladzhov prieš Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Sąjungos piliečio judėjimo laisvė — Direktyva 2004/38/EB — Draudimas išvykti iš nacionalinės teritorijos nesumokėjus mokestinės skolos — Priemonė, kurią galima pateisinti viešosios tvarkos priežastimis)

16

2012/C 025/27

Byla C-435/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Centrale Raad van Beroep (Nyderlandai) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) J. C. van Ardennen prieš Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Direktyva 80/987/EEB — Darbuotojų apsauga darbdaviui tapus nemokiam — Išmoka bankroto atveju — Mokėjimas tik tuo atveju, jei asmuo užsiregistruoja kaip ieškantis darbo)

17

2012/C 025/28

Byla C-444/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (antrosios kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Finanzamt Lüdenscheid prieš Christel Schriever (PVM — Šeštoji direktyva — 5 straipsnio 8 dalis — „Viso ar dalies turto perleidimo“ sąvoka — Komercinių patalpų nuoma kartu perduodant nuosavybės teisę į prekių atsargas ir prekybos įrangą)

17

2012/C 025/29

Byla C-454/10: 2011 m. lapkričio 17 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Oliver Jestel prieš Hauptzollamt Aachen (Bendrijos muitinės kodeksas — 202 straipsnio 3 dalies antra įtrauka — Skolos muitinei atsiradimas dėl neteisėto prekių įvežimo — Skolininko sąvoka — Dalyvavimas neteisėtai įvežant — Asmuo, kuris sudarant neteisėtai įvežtų prekių pirkimo-pardavimo sutartis veikia kaip tarpininkas)

18

2012/C 025/30

Sujungtos bylos C-468/10 ir C-469/10: 2011 m. lapkričio 24 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) prieš Administración del Estado (Asmens duomenų tvarkymas — Direktyva 95/46/EB — 7 straipsnio f punktas — Tiesioginis veikimas)

18

2012/C 025/31

Byla C-505/10: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Højesteret (Danija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Partrederiet Sea Fighter prieš Skatteministeriet (Direktyva 92/81/EEB — Akcizas už mineralines alyvas — Atleidimas nuo mokesčio — „Navigacijos“ sąvoka — Degalai, naudojami ekskavatoriui, kuris yra pritvirtintas ant laivo ir veikia nepriklausomai nuo laivo variklio)

19

2012/C 025/32

Byla C-88/11 P: 2011 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo (Septintosios kolegija) sprendimas byloje LG Electronics, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Žodinis žymuo „KOMPRESSOR PLUS“ — Atsisakymas registruoti — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 7 straipsnio 1 dalies c punktas — Aprašomasis pobūdis — Bendrojo Teismo naujo įrodymo tyrimas — Įrodymų iškraipymas)

19

2012/C 025/33

Byla C-256/11: 2011 m. lapkričio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic prieš Bundesministerium für Inneres (Sąjungos pilietybė — Sąjungos piliečių šeimos narių, kurie yra trečiųjų šalių piliečiai, teisė gyventi — Atsisakymas suteikti leidimą, grindžiamas tuo, kad pilietis nepasinaudojo teise laisvai judėti — Galintis atsirasti skirtingas vertinimas, palyginti su tais Sąjungos piliečiais, kurie pasinaudojo teise laisvai judėti — EEB ir Turkijos asociacijos susitarimas — Asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/80 13 straipsnis — Papildomo protokolo 41 straipsnis — „Status quo“ sąlygos)

20

2012/C 025/34

Byla C-315/08: 2011 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje (Consiglio di Stato (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Angelo Grisoli prieš Regione Lombardia (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — SESV 49 straipsnis — Įsisteigimo laisvė — Visuomenės sveikata — Vaistinės — Artumas — Gyventojų aprūpinimas vaistais — Licencija vykdyti veiklą — Vaistinių teritorinis pasiskirstymas — Minimalus atstumas tarp vaistinių)

20

2012/C 025/35

Byla C-198/10: 2011 m. rugsėjo 9 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Corte d'appello di Milano (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Cassina S.p.A. prieš Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (Procedūros reglamento 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Pramoninė ir komercinė nuosavybė — Direktyva 98/71/EB — Teisinė dizaino apsauga — 17 straipsnis — Pareiga sujungti dizaino apsaugą ir autorių teisių apsaugą — Nacionalinės teisės aktai, dėl kurių negalima taikyti autorių teisės suteikiamos apsaugos dizaino gaminiams, prieš jų įsigaliojimą tapusiems viešo naudojimo)

21

2012/C 025/36

Byla C-289/10 P: 2011 m. rugsėjo 12 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešasis paslaugų pirkimas — Kvietimas pateikti pasiūlymą — Telematinių sistemų, skirtų stebėti akcizais apmokestinamų prekių judėjimą, koncepcija, kūrimas, aptarnavimas ir priežiūra — Pasiūlymo atmetimas — Šio atmetimo nemotyvavimas)

21

2012/C 025/37

Byla C-314/10: 2011 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Hubert Pagnoul prieš État belge (Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis, 103 straipsnio 1 dalis ir 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nacionalinės teisės normos atitikties tiek Sąjungos teisei, tiek nacionalinei Konstitucijai vertinimas — teisės normos, pagal kurias pirmenybė teikiama konstitucingumo kontrolės „ad hoc“ procedūrai — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Ryšio su Sąjungos teise būtinumas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

22

2012/C 025/38

Byla C-538/10: 2011 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje (Tribunal de première instance de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Richard Lebrun, Marcelle Howet prieš État belge (Procedūros reglamento 92 straipsnio 1 dalis, 103 straipsnio 1 dalis ir 104 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa — Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nacionalinės teisės normos atitikties tiek Sąjungos teisei, tiek nacionalinei Konstitucijai vertinimas — teisės normos, pagal kurias pirmenybė teikiama konstitucingumo kontrolės „ad hoc“ procedūrai — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — Ryšio su Sąjungos teise būtinumas — Akivaizdus Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas)

22

2012/C 025/39

Byla C-541/10 P: 2011 m. rugsėjo 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) nutartis byloje Sociedade Quinta do Portal, SA prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Vallegre, Vinhos do Porto SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Bendrijos žodinis prekių ženklas PORTO ALEGRE — Ankstesnis nacionalinis žodinis prekių ženklas VISTA ALEGRE — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia)

23

2012/C 025/40

Byla C-546/10: atstovaujamos 2011 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje Hans-Peter Wilfer prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinį prekių ženklas, kuriame pavaizduota gitaros galva — Atsisakymas registruoti — Absoliutus atsisakymo pagrindas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir 74 straipsnio 1 dalis — Pirmą kartą Bendrajame Teisme pateiktų įrodymų priimtinumas — Vienodas požiūris)

23

2012/C 025/41

Byla C-561/10 P: 2011 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešasis paslaugų pirkimas — Kvietimas teikti pasiūlymus — Kompiuterinės sistemų SEI-BUD/AMD/CR priežiūros paslaugos — Pasiūlymo atmetimas — Nepakankami motyvai — Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas)

23

2012/C 025/42

Byla C-316/11: 2011 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje Longevity Health Products, Inc prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Biofarma SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Procedūra VRDT apeliacinėje taryboje — Pareigos per nustatytą terminą sumokėti žyminį mokestį neįvykdymas — Apeliacinės tarybos sprendimas, kuriuo ieškinys pripažįstamas nepateiktu)

24

2012/C 025/43

Byla C-378/11: 2011 m. rugsėjo 21 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis byloje Longevity Health Products, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Biofarma SA (Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Procesas VRDT apeliacinėje taryboje — Pareigos per nustatytą terminą sumokėti mokestį už apeliaciją nesilaikymas — Apeliacinės tarnybos sprendimas, kuriuo apeliacija pripažįstama nepaduota)

24

2012/C 025/44

Byla C-430/11: 2011 m. rugpjūčio 18 d.Tribunale di Rovigo (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Md Sagor

25

2012/C 025/45

Byla C-518/11: 2011 m. spalio 10 d.Gerechtshof te Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UPC Nederland BV prieš Gemeente Hilversum

25

2012/C 025/46

Byla C-521/11: 2011 m. spalio 12 d.Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Amazon.com International Sales Inc. ir kt. prieš Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 025/47

Byla C-524/11: 2011 m. spalio 17 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Lowlands Design Holding BV prieš Minister van Financiën

28

2012/C 025/48

Byla C-526/11: 2011 m. spalio 18 d.Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IVD GmbH & Co. KG prieš Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 025/49

Byla C-531/11: 2011 m. spalio 19 d.Hessisches Landessozialgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Angela Strehl prieš Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 025/50

Byla C-532/11: 2011 m. spalio 19 d.Oberlandesgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Susanne Leichenich prieš Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

28

2012/C 025/51

Byla C-533/11: 2011 m. spalio 19 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Belgijos Karalystę

29

2012/C 025/52

Byla C-538/11: 2011 m. spalio 21 d.Landesgericht Salzburg (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Hermine Sax prieš Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 025/53

Byla C-540/11: 2011 m. spalio 24 d.Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Daniel Levy, Carine Sebbag prieš État belge — SPF Finances

30

2012/C 025/54

Byla C-541/11: 2011 m. spalio 25 d.Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Slovėnijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jožef Grilc prieš Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 025/55

Byla C-542/11: 2011 m. spalio 24 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën prieš Codirex Expeditie BV

31

2012/C 025/56

Byla C-543/11: 2011 m. spalio 24 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Woningstichting Maasdriel, kita proceso šalis: Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 025/57

Byla C-544/11: 2011 m. spalio 24 d.Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Helga Petersen, Peter Petersen prieš Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 025/58

Byla C-545/11: 2011 m. spalio 24 d.Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agrargenossenschaft Neuzelle eG prieš Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 025/59

Byla C-548/11: 2011 m. spalio 31 d.Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Edgard Mulders prieš Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 025/60

Byla C-554/11: 2011 m. lapkričio 2 d.Internationaler Hilfsfonds eV pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-141/05 RENV Internationaler Hilfsfonds eV prieš Europos Komisiją

32

2012/C 025/61

Byla C-555/11: 2011 m. lapkričio 3 d.Symvoulio tis Epikrateias (Valstybės taryba, Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE), Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSAS) prieš Ypourgos Anaptixis ir Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

33

2012/C 025/62

Byla C-556/11: 2011 m. lapkričio 3 d.Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje María Jesús Lorenzo Martínez prieš Dirección Provincial de Educación Valladolid

33

2012/C 025/63

Byla C-557/11: 2011 m. lapkričio 4 d.Naczelny Sąd Administracyjny (Lenkijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Maria Kozak prieš Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 025/64

Byla C-560/11: 2011 m. lapkričio 7 d.Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Danilo Debiasi prieš Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

34

2012/C 025/65

Byla C-561/11: 2011 m. lapkričio 8 d.Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Fédération Cynologique Internationale prieš Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 025/66

Byla C-565/11: 2011 m. lapkričio 10 d.Tribunalul Sibiu (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Mariana Irimie prieš Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 025/67

Byla C-568/11: 2011 m. lapkričio 14 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Agroferm A/S prieš Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 025/68

Byla C-571/11: 2011 m. lapkričio 14 d.Tribunal Comercial Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Volksbank România SA prieš Andreia Câmpan ir Ioan Dan Câmpan

35

2012/C 025/69

Byla C-572/11: 2011 m. lapkričio 11 d.Administrativen Sad — Veliko Tirnovas (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Menidzharski biznes reshenia OOD prieš Direktor na DirektsiaObzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Veliko Tarnovo

36

2012/C 025/70

Byla C-575/11: 2011 m. lapkričio 16 d.Symvoulio tis Epikrateias (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos prieš Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 025/71

Byla C-578/11 P: 2011 m. lapkričio 18 d.Deltafina SpA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-12/06 Deltafina SpA prieš Komisiją

37

2012/C 025/72

Byla C-581/11 P: 2011 m. lapkričio 22 d. Muhamad Mugraby pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 6 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimtos nutarties byloje T-292/09, Muhamad Mugraby prieš Europos Sąjungos Tarybą, Europos Komisiją

37

2012/C 025/73

Byla C-582/11: 2011 m. lapkričio 24 d.Rügen Fisch AG pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-201/09 Rügen Fisch AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

38

2012/C 025/74

Byla C-584/11 P: 2011 m. lapkričio 23 d.Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-475/07 Dow AgroSciences Ltd ir kt. prieš Komisiją

39

2012/C 025/75

Byla C-586/11: 2011 m. lapkričio 24 d.Regione Puglia pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-84/10 Regione Puglia prieš Komisija

40

2012/C 025/76

Byla C-587/11: 2011 m. lapkričio 24 d.Omnicare, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-289/09 Omnicare, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Astellas Pharma GmbH

40

2012/C 025/77

Byla C-588/11: 2011 m. lapkričio 24 d.Omnicare, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-290/09 Omnicare, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir poramininiam dizainui), Astellas Pharma GmbH

41

2012/C 025/78

Byla C-593/11 P: 2011 m. lapkričio 25 d.Alliance One International, Inc. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-25/06 Alliance One International, Inc. prieš Europos Komisiją

41

2012/C 025/79

Byla C-597/11 P: 2011 m. lapkričio 25 d.Evropaïki DynamikiProigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-232/06, Evropaïki DynamikiProigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE prieš Europos Komisiją

42

2012/C 025/80

Byla C-608/11 P: 2011 m. lapkričio 25 d.Land Wien pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 20 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-267/10 Land Wien prieš Europos Komisiją

43

2012/C 025/81

Byla C-617/11: 2011 m. gruodžio 1 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 14 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-236/02 Marcuccio prieš Komisiją

43

2012/C 025/82

Byla C-621/11 P: 2011 m. gruodžio 2 d.New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (buvusi New Yorker SHK Jeans GmbH) pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 29 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-415/09 New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (buvusi New Yorker SHK Jeans GmbH) prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Vallis K.Vallis A. & Co. O.E.

44

2012/C 025/83

Byla C-625/11: 2011 m. gruodžio 6 d.Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 21 d. Bendrojo Teismo (šeštoji išplėstinė kolegija) priimtos nutarties byloje T-268/10 Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS prieš Europos cheminių medžiagų agentūrą (ECHA)

45

2012/C 025/84

Byla C-551/09: 2011 m. spalio 17 d. Teisingumo Teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Austrijos Respubliką

45

2012/C 025/85

Byla C-179/10: 2011 m. rugsėjo 28 d. Teisingumo Teismo šeštosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Europos Komisija prieš Prancūzijos Respubliką

45

 

Bendrasis Teismas

2012/C 025/86

Byla T-208/06: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Quinn Barlo ir kt. prieš Komisiją (Konkurencija — Karteliai — Metakrilatų rinka — Sprendimas, kuriuo konstatuotas EB 81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimas — Vieno pažeidimo sąvoka — Pažeidimo trukmė — Baudos — Pažeidimo sunkumas — Lengvinančios aplinkybės)

46

2012/C 025/87

Byla T-421/07: 2011 m. gruodžio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Deutsche Post prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Vokietijos institucijų priemonės, skirtos Deutsche Post AG — Sprendimas pradėti EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą — Ankstesnio galutinio sprendimo nebuvimas — Nepriimtinumas)

46

2012/C 025/88

Byla T-39/08: 2011 m. gruodžio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Evropaïki Dynamiki prieš Komisiją (Paslaugų viešieji pirkimai — Konkurso procedūra — Informatikos paslaugų, susijusių su interneto portalo administravimu, valdymu, tobulinimu, reklamavimu ir priežiūra, teikimas — Paslaugų viešojo pirkimo pasiūlymo atmetimas ir paslaugų viešojo pirkimo sutarties skyrimas kitam pareiškėjui — Atrankos kriterijai — Sutarties sudarymo kriterijai — Nesutartinė atsakomybė)

47

2012/C 025/89

Byla T-51/08 P: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Dittert („Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Pirmenybės balai — Balų nesuteikimas dėl techninio pobūdžio problemos — A* paaukštinimų komitetas — Mažesnio papildomų balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas — Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą“)

47

2012/C 025/90

Byla T-52/08 P: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Komisija prieš Carpi Badía („Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Pareigų paaukštinimas — 2005 m. pareigų paaukštinimo procedūra — Pirmenybės balai — Balų nesuteikimas dėl techninio pobūdžio problemos — A* paaukštinimų komitetas — Mažesnio papildomų balų skaičiaus, nei siūlė vadovybė, suteikimas — Neįtraukimas į paaukštintų pareigūnų sąrašą“)

47

2012/C 025/91

Byla T-107/08: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Transnational CompanyKazchromeir ENRC Marketing prieš Tarybą ir Komisiją (Dempingas — Kinijos ir Kazachstano kilmės silikomangano importas — Ieškinys dėl panaikinimo — Eksporto kaina — Eksporto kainos ir normaliosios vertės palyginimas — Sumažinimo maržos apskaičiavimas — Deliktinė atsakomybė)

48

2012/C 025/92

Byla T-238/09: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Sniace prieš Komisiją (Valstybės pagalba — Susitarimai dėl skolų restruktūrizavimo — Sprendimas pripažinti pagalbą nesuderinama su bendrąja rinka — Pareiga motyvuoti)

48

2012/C 025/93

Byla T-123/10: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Hartmann prieš VRDT (Complete) (Bendrijos prekių ženklas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „Complete“ paraiška — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis pobūdis — Motyvavimas — Prekės, sudarančios homogenišką grupę — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai)

49

2012/C 025/94

Byla T-152/10: 2011 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje El Corte Inglés prieš VRDTAzzedine Alaïa (ALIA) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ALIA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ALAÏA PARIS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

49

2012/C 025/95

Byla T-477/10: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje SE-Blusen Stenau prieš VRDT — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo SE© SPORTS EQUIPMENT paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SE So Easy — Santykinis atmetimo pagrindas — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

49

2012/C 025/96

Byla T-562/10: 2011 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje HTTS prieš Tarybą (Bendra užsienio ir saugumo politika — Iranui taikomos ribojamosios priemonės siekiant užkirsti kelią branduolinių ginklų platinimui — Lėšų įšaldymas — Ieškinys dėl panaikinimo — Pareiga motyvuoti — Bylos nagrinėjimas nedalyvaujant šaliai — Prašymas leisti įstoti į bylą — Nereikalingumas priimti sprendimą)

50

2012/C 025/97

Byla T-586/10: 2011 m. gruodžio 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Aktieselskabet af 21. november 2001 prieš VRDT — Parfums Givenchy (only givenchy) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „only givenchy“ paraiška — Ankstesni Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai ONLY — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Geras vardas — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

50

2012/C 025/98

Byla T-10/11 P: 2011 m. lapkričio 29 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Gerhard Birkhoff prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Šeimos pašalpos — Išmoka vaikui — Vaikas, turintis neįgalumą, dėl kurio jis negali patenkinti savo poreikių — Atsisakymas pratęsti pašalpos mokėjimą)

51

2012/C 025/99

Byla T-263/08: 2011 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Becker Flugfunkwerk prieš VRDT — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą)

51

2012/C 025/00

Byla T-188/09: 2011 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Galileo International Technology prieš VRDT — Residencias Universitarias (GALILEO) („Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Nereikalingumas priimti sprendimą“)

51

2012/C 025/01

Byla T-176/11 R: 2011 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Carbunión prieš Tarybą (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Valstybės pagalba — Sprendimas dėl pagalbos, skirtos palengvinti nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymą — Prašymas sustabdyti vykdymą — Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas — Nesutapimas su pagrindiniu ieškiniu — Neatskiriamumas — Nepriimtinumas — Interesų palyginimas)

52

2012/C 025/02

Byla T-269/11 R: 2011 m. lapkričio 15 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Xeda International prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Augalų apsaugos produktai — Veiklioji medžiaga etoksichinas — Etoksichino neįtraukimas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą — Leidimų augalų apsaugos produktams, kuriuose yra etoksichino, panaikinimas — Prašymas sustabdyti vykdymą — Skubos nebuvimas)

52

2012/C 025/03

Byla T-471/11 R: 2011 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis byloje Éditions Jacob prieš Komisiją (Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Konkurencija — Įmonių koncentracija — Sprendimas, kuriuo koncentracija pripažįstama suderinama su bendrąja rinka su turto perleidimo sąlyga — Bendrojo Teismo sprendimas panaikinti pirminį Komisijos sprendimą dėl perleidžiamo turto įgijėjo patvirtinimo — Prašymas sustabdyti sprendimo dėl pakartotinio to paties įgijėjo patvirtinimo vykdymą — Skubos stoka — Interesų palyginimas)

52

2012/C 025/04

Byla T-563/11: 2011 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Anbouba prieš Tarybą

53

2012/C 025/05

Byla T-564/11: 2011 m. spalio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Farage prieš Parlamentą ir Buzek

53

2012/C 025/06

Byla T-572/11: 2011 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Hassan prieš Tarybą

54

2012/C 025/07

Byla T-573/11: 2011 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje JAS prieš Komisiją

55

2012/C 025/08

Byla T-575/11: 2011 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje Inaporc prieš Komisiją

56

2012/C 025/09

Byla T-576/11: 2011 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Schenker Customs Agency prieš Komisiją

56

2012/C 025/10

Byla T-577/11: 2011 m. lapkričio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon prieš Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą

57

2012/C 025/11

Byla T-580/11: 2011 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje McNeil prieš VRDT — Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 025/12

Byla T-581/11: 2011 m. lapkričio 9 d. pareikštas ieškinys byloje Dimian AG prieš VRDT — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 025/13

Byla T-582/11: 2011 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Solar-Fabrik prieš VRDT (Premium XL)

59

2012/C 025/14

Byla T-583/11: 2011 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje Solar-Fabrik prieš VRDT (Premium L)

59

2012/C 025/15

Byla T-585/11: 2011 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Cheverny Investments prieš Komisiją

60

2012/C 025/16

Byla T-586/11: 2011 m. lapkričio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Oppenheim prieš Komisiją

60

2012/C 025/17

Byla T-590/11: 2011 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski prieš VRDT — Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 025/18

Byla T-592/11: 2011 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Anbouba prieš Tarybą

62

2012/C 025/19

Byla T-593/11: 2011 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Al-Chihabi prieš Tarybą

62

2012/C 025/20

Byla T-596/11: 2011 m. lapkričio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Bricmate prieš Tarybą

63

2012/C 025/21

Byla T-601/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Dansk Automat Brancheforening prieš Komisiją

63

2012/C 025/22

Byla T-603/11: 2011 m. lapkričio 24 d. pareikštas ieškinys byloje Ecologistas en Acción-CODA prieš Komisiją

64

2012/C 025/23

Byla T-607/11: 2011 m. lapkričio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Henkel ir Henkel France prieš Komisiją

64

2012/C 025/24

Byla T-616/11 P: 2011 m. lapkričio 28 d. Luigi Marcuccio pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 8 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-69/10 Marcuccio prieš Komisiją

65

2012/C 025/25

Byla T-618/11 P: 2011 m. gruodžio 6 d. Carlo De Nicola pateiktas apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 28 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-13/10 De Nicola prieš EIB

65

2012/C 025/26

Byla T-303/11: 2011 m. lapkričio 30 d. Bendrojo Teismo nutartis bylojeLeopardi Dittajuti prieš VRDT — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

Tarnautojų teismas

2012/C 025/27

Byla F-90/11: 2011 m. rugsėjo 26 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

67

2012/C 025/28

Byla F-99/11: 2011 m. spalio 3 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

67

2012/C 025/29

Byla F-100/11: 2011 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

67

2012/C 025/30

Byla F-104/11: 2011 m. spalio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

68

2012/C 025/31

Byla F-106/11: 2011 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš ECB

68

2012/C 025/32

Byla F-107/11: 2011 m. spalio 18 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš ELPKC

69

2012/C 025/33

Byla F-108/11: 2011 m. spalio 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

69

2012/C 025/34

Byla F-113/11: 2011 m. spalio 25 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

69

2012/C 025/35

Byla F-116/11: 2011 m. lapkričio 7 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

69

2012/C 025/36

Byla F-117/11: 2011 m. lapkričio 8 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

70

2012/C 025/37

Byla F-118/11: 2011 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

70

2012/C 025/38

Byla F-119/11: 2011 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

71

2012/C 025/39

Byla F-120/11: 2011 m. lapkričio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

72

2012/C 025/40

Byla F-121/11: 2011 m. lapkričio 22 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

72

2012/C 025/41

Byla F-124/11: 2011 m. lapkričio 24 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš FRONTEX

72

2012/C 025/42

Byla F-129/11: 2011 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš Komisiją

73


LT

 

Top