EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Uradni list Evropske unije, C 25, 28. januar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

doi:10.3000/19771045.C_2012.025.slv

Uradni list

Evropske unije

C 25

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 55
28. januar 2012


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2012/C 25/01

Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije UL C 13, 14.1.2012

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2012/C 25/02

Združeni zadevi C-106/09 P in C-107/09 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. novembra 2011 – Evropska komisija proti Government of Gibraltar, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, Kraljevini Španiji (C-106/09), Kraljevina Španija proti Evropski komisiji, Government of Gibraltar, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska („Pritožba — Državne pomoči — Materialna selektivnost — Davčna ureditev — Gibraltar — ‚Offshore‘ družbe“)

2

2012/C 25/03

Zadeva C-212/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 10. novembra 2011 – Evropska komisija proti Portugalski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Člena 43 ES in 56 ES — Prosti pretok kapitala — Prednostne delnice („golden shares“) države Portugalske v družbi GALP Energia SGPS SA — Poseg v vodenje privatizirane družbe)

3

2012/C 25/04

Zadeva C-281/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 24. novembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 89/552/EGS — Razširjanje televizijskih programov — Oglaševalni vložki — Oddajni čas)

3

2012/C 25/05

Zadeva C-404/09: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. novembra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Španiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 85/337/EGS — Presoja vplivov nekaterih projektov na okolje — Direktiva 92/43/EGS — Ohranjanje naravnih habitatov — Prostoživeče živalske in rastlinske vrste — Dnevni kopi premoga — Območje „Alto Sil“ — Posebno območje varstva — Območje, pomembno za Skupnost — Rjavi medved (Ursus arctos) — Divji petelin (Tetrao urogallus))

3

2012/C 25/06

Zadeva C-458/09 P: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 24 novembra 2011 – Italijanska republika proti Evropski komisiji (Pritožba — Pomoč, ki so jo italijanski organi dodelili družbam, katerih delnice so začele kotirati na borzi — Zakonodaja, ki določa davčne ugodnosti)

4

2012/C 25/07

Zadeva C-496/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. novembra 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Sodba Sodišča, s katero je bila ugotovljena neizpolnitev obveznosti države — Neizvršitev — Člen 228 ES — Denarne sankcije)

5

2012/C 25/08

Zadeva C-539/09: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. novembra 2011 – Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji (Neizpolnitev obveznosti države — Namera Računskega sodišča, da v državi članici opravi revizije — Nasprotovanje države članice — Pooblastila Računskega sodišča — Člen 248 ES — Nadzor nad sodelovanjem nacionalnih upravnih organov na področju davka na dodano vrednost — Uredba (ES) št. 1798/2003 — Prihodki Skupnosti — Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost)

5

2012/C 25/09

Zadeva C-548/09 P: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 16. novembra 2011 – Bank Melli Iran proti Svetu Evropske unije, Francoski republiki, Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, Evropski komisiji (Pritožba — Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Islamski republiki Iran z namenom preprečiti širjenje jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev banke — Neobstoj obvestila o sklepu — Pravna podlaga — Pravica do obrambe)

6

2012/C 25/10

Zadeva C-70/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Bruxelles – Belgija) – Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Informacijska družba — Avtorska pravica — Internet — Programska oprema „peer-to-peer“ — Ponudniki internetnega dostopa — Vzpostavitev sistema za filtriranje elektronskih komunikacij z namenom preprečitve izmenjave datotek, ki pomeni kršitev avtorske pravice — Neobstoj splošne obveznosti nadzora informacij, ki se prenašajo)

6

2012/C 25/11

Zadeva C-112/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hof van Cassatie van België (Belgija)) – Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen proti Zaza Retail BV (Uredba (ES) št. 1346/2000 — Postopki v primeru insolventnosti — Uvedba krajevnih postopkov v primeru insolventnosti — Pogoji, ki jih določa upoštevno nacionalno pravo in ki preprečujejo uvedbo glavnega postopka v primeru insolventnosti — Upnik, ki lahko predlaga uvedbo krajevnega postopka v primeru insolventnosti)

7

2012/C 25/12

Zadeva C-126/10: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska)) – FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA proti Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Približevanje zakonodaj — Direktiva 90/434/EGS — Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic — Člen 11(1)(a) — Veljavni komercialni razlogi — Prestrukturiranje ali racionalizacija dejavnosti družb, ki sodelujejo v operaciji — Pojmi)

8

2012/C 25/13

Zadeva C-214/10: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 22. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Hamm – Nemčija) – KHS AG proti Winfried Schulte (Organizacija delovnega časa — Direktiva 2003/88/ES — Pravica do plačanega letnega dopusta — Ugasnitev pravice do plačanega letnega dopusta, ki zaradi bolezni ni bil izrabljen, po poteku roka, določenega v nacionalni zakonodaji)

8

2012/C 25/14

Združeni zadevi C-259/10 in C-260/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Združeno kraljestvo) – Združeno kraljestvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs proti The Rank Group PLC (Obdavčenje — Šesta direktiva o DDV — Oprostitve — Člen 13(B)(f) — Stave, loterije in druge igre na srečo — Načelo davčne nevtralnosti — Mehanizirana tombola z dobitki, ki se izplačajo v gotovini („mechanised cash bingo“) — Igralni avtomati — Upravna praksa, ki se razlikuje od zakonskih določb — Obramba, ki temelji na potrebni skrbnosti („due diligence“))

9

2012/C 25/15

Zadeva C-283/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Înalta Curte de Casație și Justiție – Romunija) – Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) proti Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România – Asociația pentru Drepturi de Autor – U.C.M.R. – A.D.A (Približevanje zakonodaj — Avtorska in sorodne pravice — Direktiva 2001/29/ES — Člen 3 — Pojem „priobčitev dela javnosti, ki je prisotna na kraju izvora priobčitve“ — Razširjanje glasbenih del v navzočnosti javnosti, ne da bi se organizaciji za kolektivno upravljanje avtorskih pravic plačalo nadomestilo, ki ustreza tem pravicam — Sklepanje pogodb o prenosu materialnih avtorskih pravic z avtorji del — Področje uporabe Direktive 2001/29)

10

2012/C 25/16

Združeni zadevi C-319/10 in C-320/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank Haarlem – Nizozemska) – X proti Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10), X BV proti Inspecteur van de Belastingdienst P(C-320/10) (Skupna carinsk tarifa — Kombinirana nomenklatura — Tarifna uvrstitev — Piščančji kosi brez kosti, zamrznjeni in soljeni — Veljavnost in razlaga uredb (ES) št. 535/94, št. 1832/2002, št. 1871/2003, št. 2344/2003 in št. 1810/2004 — Dodatna opomba 7 k poglavju 2 kombinirane nomenklature — Odločba organa STO za reševanje sporov — Pravni učinki)

10

2012/C 25/17

Združeni zadevi C-322/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Združeno kraljestvo – Medeva BV proti Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks („Zdravila za človeško uporabo — Dodatni varstveni certifikat za zdravila — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 3 — Pogoji za pridobitev certifikata — Pojem ‚izdelek, varovan z veljavnim osnovnim patentom‘ — Merila — Obstoj dodatnih ali različnih meril za zdravilo z več kot eno učinkovino ali za cepivo proti več boleznim (‚Multi-disease vaccine‘ ali ‚polivalentno cepivo‘)“)

11

2012/C 25/18

Združene zadeve od C-323/10 do C-326/10: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 in C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Uredba (EGS) št. 3846/87 — Kmetijstvo — Izvozna nadomestila — Perutninsko meso — Očiščeni in oskubljeni petelini in kokoši)

11

2012/C 25/19

Zadeva C-327/10: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresní soud v Chebu – Češka republika) – Hypoteční banka, a.s. proti Udu Miku Lindnerju („Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah — Pogodba o hipotekarnem posojilu, ki jo sklene potrošnik z državljanstvom države članice pri banki s sedežem v drugi državi članici — Zakonodaja države članice, na podlagi katere je mogoče zoper potrošnika vložiti tožbo pred sodiščem te države, če njegovo prebivališče ni znano“)

12

2012/C 25/20

Zadeva C-348/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākās tiesas Senāts – Latvija) – Norma-A SIA, Dekom SIA proti Latgales plānošanas reģions, pravnemu nasledniku Ludzas novada dome (Javna naročila — Direktiva 2004/17/ES — Člen 1(3)(b) — Direktiva 92/13/EGS — Člen 2d(1)(b) — Pojem „koncesija za storitve“ — Opravljanje storitev javnega avtobusnega prevoza — Pravica izkoriščati storitev in plačilo zneska iz naslova nadomestila izgub prevozniku — Na podlagi nacionalne zakonodaje in pogodbe omejeno tveganje, povezano z izkoriščanjem — Revizijski postopki glede oddaje naročila — Neposredna uporaba člena 2d(1)(b) Direktive 92/13/EGS za pogodbe, sklenjene pred rokom za prenos Direktive 2007/66/ES)

13

2012/C 25/21

Zadeva C-379/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Splošno načelo odgovornosti držav članic za kršitev prava Unije, ki jo stori eno od njenih sodišč, ki odloča na zadnji stopnji — Izključitev vsake odgovornosti države za razlago pravnih predpisov ali dejstev, ter presojo dokazov, s strani sodišča, ki odloča na zadnji stopnji — Omejitev, ki jo je postavil nacionalni zakonodajalec za odgovornost države za primere naklepa ali hude malomarnosti, ki jo stori njeno sodišče)

14

2012/C 25/22

Zadeva C-405/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Amtsgericht Bruchsal – Nemčija) – kazenski postopek zoper QB (*1) (Varstvo okolja — Uredbi (ES) št. 1013/2006 in št. 1418/2007 — Kontrola pošiljk odpadkov — Prepoved izvoza izrabljenih katalizatorjev v Libanon)

14

2012/C 25/23

Zadeva C-412/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (Queen's Bench Division) – Združeno kraljestvo) – Deo Antoine Homawoo proti GMF Assurances SA (Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah — Pravo, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti — Uredba (ES) št. 864/2007 — Področje uporabe ratione temporis)

15

2012/C 25/24

Zadeva C-422/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Združeno kraljestvo)) – Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago proti Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks („Zdravila za človeško uporabo — Dodatni varstveni certifikat za zdravila — Uredba (ES) št. 469/2009 — Člen 3 — Pogoji za pridobitev certifikata — Pojem ‚izdelek, varovan z veljavnim osnovnim patentom‘ — Merila — Obstoj dodatnih ali različnih meril za zdravilo z več kot eno učinkovino ali za cepivo proti več boleznim (‚Multi-disease vaccine‘ ali polivalentno cepivo)“)

15

2012/C 25/25

Zadeva C-430/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Hristo Gaydarov proti Director na Glavna direktsia „Ohranitelna politsia“ pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Prosto gibanje državljana Unije — Direktiva 2004/38/ES — Prepoved zapustitve nacionalnega ozemlja zaradi kazenske obsodbe v drugi državi — Promet s prepovedanimi drogami — Ukrep, ki ga je mogoče upravičiti z razlogi javnega reda)

16

2012/C 25/26

Zadeva C-434/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Administrativen sad Sofia-grad – Bolgarija) – Petar Aladzhov proti Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti („Prosto gibanje državljana Unije — Direktiva 2004/38/ES — Prepoved zapustitve nacionalnega ozemlja zaradi neplačila davčnega dolga — Ukrep, ki ga je mogoče upravičiti z razlogi javnega reda“)

16

2012/C 25/27

Zadeva C-435/10: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Centrale Raad van Beroep – Nizozemska) – J.C. van Ardennen proti Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Direktiva 80/987/EGS — Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca — Odpravnina zaradi plačilne nesposobnosti delodajalca — Plačilo, pogojeno z obveznostjo prijaviti se kot iskalec zaposlitve)

17

2012/C 25/28

Zadeva C-444/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof (Nemčija)) – Finanzamt Lüdenscheid proti Christel Schriever (DDV — Šesta direktiva — Člen 5(8) — Pojem „prenos celotnih sredstev podjetja ali dela sredstev podjetja“ — Prenos lastništva nad zalogami blaga in trgovinsko opremo s hkratno oddajo poslovnih prostorov)

17

2012/C 25/29

Zadeva C-454/10: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 17. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Oliver Jestel proti Hauptzollamt Aachen (Carinski zakonik Skupnosti — Člen 202(3), druga alinea — Nastanek carinskega dolga pri nezakonitem vnosu blaga — Pojem „dolžnik“ — Sodelovanje pri nezakonitem vnosu — Oseba, ki je posredovala pri sklepanju prodajnih pogodb za nezakonito vneseno blago)

18

2012/C 25/30

Združeni zadevi C-468/10 in C-469/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Supremo – Španija) – Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) proti Administración del Estado (Obdelava osebnih podatkov — Direktiva 95/46/ES — Člen 7(f) — Neposredni učinek)

18

2012/C 25/31

Zadeva C-505/10: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 10. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Højesteret – Danska) – Partrederiet Sea Fighter proti Skatteministeriet (Direktiva 92/81/EGS — Trošarine za mineralna olja — Oprostitev — Pojem „plovba“ — Gorivo, ki se uporablja za bager, ki je pritrjen na plovilo in ki deluje neodvisno od motorja tega plovila)

19

2012/C 25/32

Zadeva C-88/11 P: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 10. novembra 2011 – LG Electronics, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Besedni znak „KOMPRESSOR PLUS“ — Zavrnitev registracije — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 7(1)(c) — Opisnost — Preizkus novega dokaza s strani Splošnega sodišča — Izkrivljanje dejstev in dokazov)

19

2012/C 25/33

Zadeva C-256/11: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 15. novembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgerichtshof – Avstrija) – Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic proti Bundesministerium für Inneres (Državljanstvo Unije — Pravica do prebivanja državljanov tretjih držav, družinskih članov državljanov Unije — Zavrnitev na podlagi neuresničevanja pravice državljana do prostega gibanja — Morebitno drugačno obravnavanje v primerjavi z državljani Unije, ki so uresničevali pravico do prostega gibanja — Pridružitveni sporazum EGS-Turčija — Člen 13 Sklepa št. 1/80 Pridružitvenega sveta — Člen 41 Dodatnega protokola — Klavzule „standstill“)

20

2012/C 25/34

Zadeva C-315/08: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 29. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Consiglio di Stato – Italija) – Angelo Grisoli proti Regione Lombardia (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Člen 49 PDEU — Svoboda ustanavljanja — Javno zdravje — Lekarne — Bližina — Oskrba prebivalcev z zdravili — Uporabno dovoljenje — Ozemeljska razporeditev lekarn — Najmanjša razdalja med lekarnami)

20

2012/C 25/35

Zadeva C-198/10: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 9. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Milano – Italija) – Cassina S.p.A. proti Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (Člen 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika — Industrijska in poslovna lastnina — Direktiva 98/71/ES — Pravno varstvo modelov — Člen 17 — Obveznost kumulacije varstva modelov in varstva avtorske pravice — Nacionalna zakonodaja, ki izključuje uveljavljanje avtorskopravnega varstva za modele, ki so postali dostopni javnosti pred njenim začetkom veljavnosti)

21

2012/C 25/36

Zadeva C-289/10 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 12. septembra 2011 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji (Pritožba — Javna naročila storitev — Javni razpis — Analiza, razvoj, vzdrževanje in podpora telematskih sistemov za nadzor pretoka trošarinskih izdelkov — Nesprejetje ponudbe — Neobrazložitev tega nesprejetja)

21

2012/C 25/37

Zadeva C-314/10: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Hubert Pagnoul proti državi Belgiji (Členi 92(1), 103(1) in 104(3), prvi odstavek, Poslovnika — Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Preučitev skladnosti nacionalnega predpisa tako s pravom Unije kot z nacionalno ustavo — Nacionalna ureditev, ki določa prednostni postopek v primeru presoje ustavnosti — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Nujnost navezave na pravo Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

22

2012/C 25/38

Zadeva C-538/10: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 22. septembra 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal de première instance de Liège – Belgija) – Richard Lebrun, Marcelle Howet proti državi Belgiji (Členi 92(1), 103(1) in 104(3), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča — Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Preizkus skladnosti nacionalne določbe s pravom Unije ter nacionalno ustavo — Nacionalna ureditev, v skladu s katero ima vmesni postopek prednost pred preizkusom ustavnosti — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Potreba po navezavi na pravo Unije — Očitna nepristojnost Sodišča)

22

2012/C 25/39

Zadeva C-541/10 P: Sklep Sodišča (peti senat) z dne 30. septembra 2011 – Sociedade Quinta do Portal, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Vallegre, Vinhos do Porto SA (Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Besedna znamka Skupnosti PORTO ALEGRE — Prejšnja besedna nacionalna znamka VISTA ALEGRE — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Ugotovitev ničnosti znamke)

23

2012/C 25/40

Zadeva C-546/10 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. septembra 2011 – Hans-Peter Wilfer proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativni znak, ki upodablja glavo kitare — Zavrnitev registracije — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti — Člena 7(1)(b) in 74(1) Uredbe (ES) št. 40/94 — Dopustnost dokazov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem — Enako obravnavanje)

23

2012/C 25/41

Zadeva C-561/10 P: Sklep Sodišča z dne 20. septembra 2011 – Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji (Pritožba — Javna naročila storitev — Javni razpis — Informacijske storitve vzdrževanja sistemov SEI BUD/AMD/CR — Zavrnitev ponudbe — Nezadostna obrazložitev — Nepravilna presoja dejstev in dokazov)

23

2012/C 25/42

Zadeva C-316/11: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 21. septembra 2011 – Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Biofarma SA („Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek pred odborom za pritožbe UUNT — Nespoštovanje obveznosti plačila pristojbine za pritožbo v roku — Odločba odbora za pritožbe, s katero je bilo ugotovljeno, da pritožba ni bila vložena“)

24

2012/C 25/43

Zadeva C-378/11 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 21. septembra 2011 – Longevity Health Products, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Biofarma SA (Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek pred odborom za pritožbe UUNT — Nespoštovanje obveznosti plačila takse za pritožbo v roku — Odločba odbora za pritožbe s katero je ugotovljeno, da pritožba ni vložena)

24

2012/C 25/44

Zadeva C-430/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Rovigo (Italija) 18. avgusta 2011 – Kazenski postopek zoper Md Sagorja

25

2012/C 25/45

Zadeva C-518/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemska) 10. oktobra 2011 – UPC Nederland BV proti Gemeente Hilversum

25

2012/C 25/46

Zadeva C-521/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 12. oktobra 2011 – Amazon.com International Sales Inc. in drugi proti Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 25/47

Zadeva C-524/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 17. oktobra 2011 – Lowlands Design Holding BV, druga stranka v postopku: Minister van Financiën

28

2012/C 25/48

Zadeva C-526/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. oktobra 2011 vložilo Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) – IVD GmbH & Co. KG proti Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 25/49

Zadeva C-531/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hessisches Landessozialgericht (Nemčija) 19. oktobra 2011 – Angela Strehl proti Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 25/50

Zadeva C-532/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Köln (Nemčija) 19. oktobra 2011 – Susanne Leichenich proti Ansbertu Peffekovenu in Ingu Horeisu

28

2012/C 25/51

Zadeva C-533/11: Tožba, vložena 19. oktobra 2011 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji

29

2012/C 25/52

Zadeva C-538/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesgericht Salzburg (Avstrija) 21. oktobra 2011 – Hermine Sax proti Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 25/53

Zadeva C-540/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgija) 24. oktobra 2011 – Daniel Levy, Carine Sebbag proti državi Belgiji – SPF Finances

30

2012/C 25/54

Zadeva C-541/11: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo 25/10/2011 Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Republika Slovenija) – Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 25/55

Zadeva C-542/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 24. oktobra 2011 – Staatssecretaris van Financiën; druga stranka v postopku: Codirex Expeditie BV

31

2012/C 25/56

Zadeva C-543/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 24. oktobra 2011 – Woningstichting Maasdriel proti Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 25/57

Zadeva C-544/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Nemčija) 24. oktobra 2011 – Helga Petersen, Peter Petersen proti Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 25/58

Zadeva C-545/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Nemčija) 24. oktobra 2011 – Agrargenossenschaft Neuzelle eG proti Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 25/59

Zadeva C-548/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Arbeidshof te Antwerpen (Belgija) 31. oktobra 2011 – Edgard Mulders proti Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 25/60

Zadeva C-554/11 P: Pritožba, ki jo je vložil Internationaler Hilfsfonds eV 2. novembra 2011 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 21. septembra 2011 v zadevi RENV, Internationaler Hilfsfonds eV proti Evropski komisiji (T-141/05)

32

2012/C 25/61

Zadeva C-555/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 3. novembra 2011 – Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados „EEAE“, Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE“, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon „PSAS“, Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon „SEMA“, Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon „PSAS“ proti Ypourgos Anaptixis e Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

33

2012/C 25/62

Zadeva C-556/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Španija) 3. novembra 2011 – María Jesús Lorenzo Martínez proti Dirección Provincial de Educación Valladolid

33

2012/C 25/63

Zadeva C-557/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Republika Poljska) 4. novembra 2011 – Maria Kozak proti Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 25/64

Zadeva C-560/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italija) 7. novembra 2011 – Danilo Debiasi proti Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma

34

2012/C 25/65

Zadeva C-561/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Španija) 8. novembra 2011 – Fédération Cynologique Internationale proti Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 25/66

Zadeva C-565/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Sibiu (Romunija) 10. novembra 2011 – Mariana Irimie proti Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 25/67

Zadeva C-568/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 14. novembra 2011 vložilo Vestre Landsret (Denska) – Agroferm A/S proti Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 25/68

Zadeva C-571/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Comercial Cluj (Romunija) 14. novembra 2011 – SC Volksbank România SA proti Andreii Câmpan in Ioanu Dan Câmpan

35

2012/C 25/69

Zadeva C-572/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bolgarija) 11. novembra 2011 – Menidžarski biznes rešenija OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izplnenieto“ – Veliko Tarnovo

36

2012/C 25/70

Zadeva C-575/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Symvoulio tis Epikrateias (Grčija) 16. novembra 2011 – Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos proti Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 25/71

Zadeva C-578/11 P: Pritožba, ki jo je 18. novembra 2011 vložila Deltafina SpA zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi T-12/06, Deltafina proti Komisiji

37

2012/C 25/72

Zadeva C-581/11 P: Pritožba, ki jo je 22. novembra 2011 vložil Muhamad Mugraby zoper sklep Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 6. septembra 2011 v zadevi Muhamad Mugraby proti Svetu Evropske unije, Evropski komisiji, T-292/09

37

2012/C 25/73

Zadeva C-582/11 P: Pritožba, ki jo je 21. septembra 2011 vložila Rügen Fisch AG zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 24. novembra 2011 v zadevi T-201/09, Rügen Fisch AG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), druga stranka v postopku Schwaaner Fischwaren GmbH

38

2012/C 25/74

Zadeva C-584/11 P: Pritožba, ki so jo Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH vložile 23. novembra 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi T-475/07, Dow AgroSciences Ltd in drugi proti Komisiji

39

2012/C 25/75

Zadeva C-586/11 P: Pritožba, ki jo je 24. novembra 2011 vložila Regione Puglia zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 14. septembra 2011 v zadevi T-84/10, Regione Puglia proti Komisiji

40

2012/C 25/76

Zadeva C-587/11 P: Pritožba, ki jo je Omnicare, Inc. vložila 24. novembra 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi T-289/09, Omnicare, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Astellas Pharma GmbH

40

2012/C 25/77

Zadeva C-588/11 P: Pritožba, ki jo je Omnicare, Inc. vložila 24. novembra 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi T-290/09, Omnicare, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Astellas Pharma GmbH

41

2012/C 25/78

Zadeva C-593/11 P: Pritožba, ki jo je 25. novembra 2011 vložila družba Alliance One International, Inc. zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi T-25/06: Alliance One International, Inc. proti Evropski komisiji

41

2012/C 25/79

Zadeva C-597/11 P: Pritožba, ki jo je Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vložila 25. novembra 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi T-232/06, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Evropski komisiji

42

2012/C 25/80

Zadeva C-608/11 P: Pritožba, ki jo je Land Wien vložila 25. novembra 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 20. septembra 2011 v zadevi Land Wien proti Evropski komisiji (T-267/10)

43

2012/C 25/81

Zadeva C-617/11 P: Pritožba, ki jo je 1. decembra 2011 vložil Luigi Marcuccio zoper sodbo Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 14. septembra 2011 v zadevi T-236/02, Marcuccio proti Komisiji

43

2012/C 25/82

Zadeva C-621/11 P: Pritožba, ki jo je 2. decembra 2011 vložila New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, prej New Yorker SHK Jeans GmbH zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. septembra 2011 v zadevi T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, prej New Yorker SHK Jeans GmbH proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Vallis K. – Vallis A. & Co. O.E.

44

2012/C 25/83

Zadeva C-625/11 P: Pritožba, ki sta jo 6. decembra 2011 vložila Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 21. septembra 2011 v zadevi T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS proti Evropski agenciji za kemikalije (ECHA)

45

2012/C 25/84

Zadeva C-551/09: Sklep predsednika drugega senata Sodišča z dne 17. oktobra 2011 – Evropska komisija proti Republiki Avstriji

45

2012/C 25/85

Zadeva C-179/10: Sklep predsednika šestega senata Sodišča z dne 28. septembra 2011 – Evropska komisija proti Francoski republiki

45

 

Splošno sodišče

2012/C 25/86

Zadeva T-208/06: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Quinn Barlo in drugi proti Komisiji (Konkurenca — Omejevalni sporazumi — Trg metakrilatov — Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 CE in člena 53 Sporazuma EGS — Pojem enotne kršitve — Trajanje kršitve — Globe — Resnost kršitve — Olajševalne okoliščine)

46

2012/C 25/87

Zadeva T-421/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2011 – Deutsche Post proti Komisiji („Državne pomoči — Ukrepi, ki so jih nemški organi sprejeli v korist Deutsche Post AG — Odločba o začetku postopka iz člena 88(2) ES — Neobstoj predhodne pravnomočne sodbe — Nedopustnost“)

46

2012/C 25/88

Zadeva T-39/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2011 – Evropaïki Dynamiki proti Komisiji („Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Opravljanje storitev informatike v zvezi z gostovanjem, upravljanjem, izboljševanjem, promocijo in vzdrževanjem spletnega portala — Zavrnitev ponudbe in dodelitev javnega naročila drugemu ponudniku — Merila izbora — Merila dodelitve — Nepogodbena obveznost“)

47

2012/C 25/89

Zadeva T-51/08 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Komisija proti Dittertu (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2005 — Prednostne točke — Nedodelitev zaradi tehnične težave — Odbor za napredovanje A* — Dodelitev manj dodatnih prednostnih točk, kot jih je predlagalo vodstvo — Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali)

47

2012/C 25/90

Zadeva T-52/08 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Komisija proti Carpiju Badíi („Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Napredovalno obdobje 2005 — Prednostne točke — Nedodelitev zaradi tehnične težave — Odbor za napredovanje A* — Dodelitev manj dodatnih prednostnih točk, kot jih je predlagalo vodstvo — Nevpis na seznam uradnikov, ki so napredovali“)

47

2012/C 25/91

Zadeva T-107/08: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Transnational Company „Kazchrome“ in ENRC Marketing proti Svetu in Komisiji (Damping — Uvoz silicij-mangana s poreklom iz Kitajske in Kazahstana — Ničnostna tožba — Izvozna cena — Primerjava izvozne cene in normalne vrednosti — Izračun stopnje nelojalnega nižanja cen — Nepogodbena odgovornost)

48

2012/C 25/92

Zadeva T-238/09: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Sniace proti Komisiji („Državne pomoči — Pogodbe o spremembi načina poplačila dolgov — Odločba, s katero so bile pomoči razglašene za nezdružljive s skupnim trgom — Obveznost obrazložitve“)

48

2012/C 25/93

Zadeva T-123/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Hartmann proti UUNT (Complete) (Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti Complete — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisnost — Obrazložitev — Proizvodi, ki tvorijo homogeno skupino — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009)

49

2012/C 25/94

Zadeva T-152/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2011 – El Corte Inglés proti UUNT – Azzedine Alaïa (ALIA) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti ALIA — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ALAÏA PARIS — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“)

49

2012/C 25/95

Zadeva T-477/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – SE-Blusen Stenau proti UUNT – Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti SE© SPORTS EQUIPMENT — Prejšnja nacionalna besedna znamka SE So Easy — Relativni razlog za zavrnitev — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)

49

2012/C 25/96

Zadeva T-562/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2011 – HTTS proti Svetu (Skupna zunanja in varnostna politika — Omejevalni ukrepi proti Iranu, sprejeti z namenom preprečevanja širjenja jedrskega orožja — Zamrznitev sredstev — Ničnostna tožba — Obveznost obrazložitve — Postopek z zamudno sodbo — Predlog za intervencijo — Ustavitev postopka)

50

2012/C 25/97

Zadeva T-586/10: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2011 – Aktieselskabet af 21. november 2001 proti UUNT – Parfums Givenchy (only givenchy) („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti only givenchy — Prejšnji besedni nacionalni in Skupnostni znamki ONLY — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Ugled — Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009“)

50

2012/C 25/98

Zadeva T-10/11 P: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2011 – Birkhoff proti Komisiji (Pritožba — Javni uslužbenci — Uradniki — Družinski dodatki — Otroški dodatek — Invalidni otrok, ki se ne more sam preživljati — Zavrnitev podaljšanja izplačevanja dodatka)

51

2012/C 25/99

Zadeva T-263/08: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2011 – Becker Flugfunkwerk proti UUNT – Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

51

2012/C 25/100

Zadeva T-188/09: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2011 – Galileo International Technology proti UUNT – Residencias Universitarias (GALILEO) (Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Umik ugovora — Ustavitev postopka)

51

2012/C 25/101

Zadeva T-176/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2011 – Carbunión proti Svetu (Začasna odredba — Državne pomoči — Sklep o pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj pravnega interesa — Neujemanje s tožbo v glavni stvari — Neločljivost — Nedopustnost — Uravnoteženje interesov)

52

2012/C 25/102

Zadeva T-269/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 15. novembra 2011 – Xeda International proti Komisiji (Začasna odredba — Fitofarmacevtski izdelki — Aktivna snov etoksikvin — Nevključitev etoksikvina v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS — Umaknitev dovoljenja za fitofarmacevtske izdelke, ki vsebujejo etoksikvin — Predlog za odlog izvršitve — Neobstoj nujnosti)

52

2012/C 25/103

Zadeva T-471/11 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2011 – Éditions Jacob proti Komisiji (Začasna odredba — Konkurenca — Koncentracija podjetij — Odločba o združljivosti koncentracije s skupnim trgom pod pogojem prodaje sredstev — Razglasitev ničnosti prvotne odločbe, v skladu s katero je Komisija odobrila kupca sredstev, ki se prodajo, s strani Splošnega sodišča — Predlog za odlog izvršitve odločbe o ponovni odobritvi istega kupca — Neobstoj nujnosti — Uravnoteženje interesov)

52

2012/C 25/104

Zadeva T-563/11: Tožba, vložena 28. oktobra 2011 – Anbouba proti Svetu

53

2012/C 25/105

Zadeva T-564/11: Tožba, vložena 28. oktobra 2011 – Farage proti Parlamentu in Buzku

53

2012/C 25/106

Zadeva T-572/11: Tožba, vložena 4. novembra 2011 – Hassan proti Svetu

54

2012/C 25/107

Zadeva T-573/11: Tožba, vložena 4. novembra 2011 – JAS proti Komisiji

55

2012/C 25/108

Zadeva T-575/11: Tožba, vložena 7. novembra 2011 – Inaporc proti Komisiji

56

2012/C 25/109

Zadeva T-576/11: Tožba, vložena 10. novembra 2011 – Schenker Customs Agency proti Komisiji

56

2012/C 25/110

Zadeva T-577/11: Tožba, vložena 4. novembra 2011 – Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon proti Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni

57

2012/C 25/111

Zadeva T-580/11: Tožba, vložena 8. novembra 2011 – McNeil proti UUNT – Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 25/112

Zadeva T-581/11: Tožba, vložena 9. novembra 2011 – Dimian proti UUNT – Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 25/113

Zadeva T-582/11: Tožba, vložena 14. novembra 2011 – Solar-Fabrik proti UUNT (Premium XL)

59

2012/C 25/114

Zadeva T-583/11: Tožba, vložena 14. novembra 2011 – Solar-Fabrik proti UUNT (Premium L)

59

2012/C 25/115

Zadeva T-585/11: Tožba, vložena 10. novembra 2011 – Cheverny Investments proti Komisiji

60

2012/C 25/116

Zadeva T-586/11: Tožba, vložena 17. novembra 2011 – Oppenheim proti Komisiji

60

2012/C 25/117

Zadeva T-590/11: Tožba, vložena 14. novembra 2011 – S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski proti UUNT – Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 25/118

Zadeva T-592/11: Tožba, vložena 22. novembra 2011 – Anbouba proti Svetu

62

2012/C 25/119

Zadeva T-593/11: Tožba, vložena 28. novembra 2011 – Al-Chihabi proti Svetu

62

2012/C 25/120

Zadeva T-596/11: Tožba, vložena 24. novembra 2011 – Bricmate proti Svetu

63

2012/C 25/121

Zadeva T-601/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Dansk Automat Brancheforening proti Komisiji

63

2012/C 25/122

Zadeva T-603/11: Tožba, vložena 24. novembra 2011 – Ecologistas en Acción CODA proti Komisiji

64

2012/C 25/123

Zadeva T-607/11: Tožba, vložena 30. novembra 2011 – Henkel in Henkel France proti Komisiji

64

2012/C 25/124

Zadeva T-616/11 P: Pritožba, ki jo je 28. novembra 2011 vložil Luigi Marcuccio zoper sklep, ki ga je 8. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-69/10, Marcuccio proti Komisiji

65

2012/C 25/125

Zadeva T-618/11 P: Pritožba, ki jo 6. decembra 2011 vložil Carlo De Nicola zoper sodbo, ki jo je 28. septembra 2011 izdalo Sodišče za uslužbence v zadevi F-13/10, De Nicola proti EIB

65

2012/C 25/126

Zadeva T-303/11: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2011 – Leopardi Dittajuti proti UUNT – Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

Sodišče za uslužbence Evropske unije

2012/C 25/127

Zadeva F-90/11: Tožba, vložena 26. septembra 2011 – ZZ proti Komisiji

67

2012/C 25/128

Zadeva F-99/11: Tožba, vložena 3. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji

67

2012/C 25/129

Zadeva F-100/11: Tožba, vložena 5. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji

67

2012/C 25/130

Zadeva F-104/11: Tožba, vložena 11. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji

68

2012/C 25/131

Zadeva F-106/11: Tožba, vložena 18. oktobra 2011 – ZZ proti ECB

68

2012/C 25/132

Zadeva F-107/11: Tožba, vložena 18. oktobra 2011 – ZZ proti ECDC

69

2012/C 25/133

Zadeva F-108/11: Tožba, vložena 24. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji

69

2012/C 25/134

Zadeva F-113/11: Tožba, vložena 25. oktobra 2011 – ZZ proti Komisiji

69

2012/C 25/135

Zadeva F-116/11: Tožba, vložena 7. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

69

2012/C 25/136

Zadeva F-117/11: Tožba, vložena 8. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

70

2012/C 25/137

Zadeva F-118/11: Tožba, vložena 11. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

70

2012/C 25/138

Zadeva F-119/11: Tožba, vložena 11. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

71

2012/C 25/139

Zadeva F-120/11: Tožba, vložena 14. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

72

2012/C 25/140

Zadeva F-121/11: Tožba, vložena 22. novembra 2011 – ZZ proti Komisiji

72

2012/C 25/141

Zadeva F-124/11: Tožba, vložena 24. novembra 2011 – ZZ proti FRONTEX

72

2012/C 25/142

Zadeva F-129/11: Tožba, vložena 9. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji

73


(*1)Informacija je bila izbrisana ali nadomeščena v okviru varstva osebnih in/ali zaupnih podatkov.

 


SL

 

Top