EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 25, 28 januari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.025.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 25

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
28 januari 2012


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2012/C 25/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie PB C 13 van 14.1.2012

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2012/C 25/02

Gevoegde zaken C-106/09 P en C-107/09 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 november 2011 — Europese Commissie/Government of Gibraltar, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Koninkrijk Spanje (C-106/09), Koninkrijk Spanje/Europese Commissie, Government of Gibraltar, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Hogere voorziening — Staatssteun — Materiële selectiviteit — Belastingstelsel — Gibraltar — „Offshorevennootschappen”)

2

2012/C 25/03

Zaak C-212/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 november 2011 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Artikelen 43 EG en 56 EG — Vrij verkeer van kapitaal — Preferente aandelen („golden shares”) van Portugese Staat in GALP Energia SGPS SA — Interventie in bestuur van geprivatiseerde vennootschap)

3

2012/C 25/04

Zaak C-281/09: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 november 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 89/552/EG — Televisieomroep — Reclamespots — Zendtijd)

3

2012/C 25/05

Zaak C-404/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 november 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 85/337/EEG — Beoordeling van milieueffecten van bepaalde projecten — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats — Wilde flora en fauna — Bovengrondse kolenmijnen — Gebied „Alto Sil” — Specialebeschermingszone — Gebied van communautair belang — Bruine beer (Ursus arctos) — Auerhoen (Tetrao urogallus))

3

2012/C 25/06

Zaak C-458/09 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 november 2011 — Italiaanse Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening — Steun die door Italiaanse autoriteiten is toegekend aan recentelijk aan beurs genoteerde ondernemingen — Wettelijke regeling die in fiscale voordelen voorziet)

4

2012/C 25/07

Zaak C-496/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 november 2011 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Arrest van het Hof tot vaststelling van niet-nakoming — Niet-uitvoering — Artikel 228 EG — Financiële sancties)

5

2012/C 25/08

Zaak C-539/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 november 2011 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Door Rekenkamer aangekondigd voornemen om in lidstaat controles uit te voeren — Weigering van deze lidstaat — Bevoegdheden van Rekenkamer — Artikel 248 EG — Controle van samenwerking van nationale administratieve autoriteiten op gebied van belasting over toegevoegde waarde — Verordening (EG) nr. 1798/2003 — Ontvangsten van Gemeenschap — Eigen middelen uit belasting over toegevoegde waarde)

5

2012/C 25/09

Zaak C-548/09 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 16 november 2011 — Bank Melli Iran/Raad van de Europese Unie, Franse Republiek, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Europese Commissie (Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Islamitische Republiek Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden van bank — Geen kennisgeving van besluit — Rechtsgrondslag — Rechten van verdediging)

6

2012/C 25/10

Zaak C-70/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van beroep te Brussel — België) — Scarlet Extended NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (Informatiemaatschappij — Auteursrecht — Internet — „Peer-to-peer”-programma’s — Internetproviders — Invoering van systeem waarbij elektronische communicatie wordt gefilterd om met auteursrechten strijdige uitwisseling van bestanden te voorkomen — Geen algemene verplichting van toezicht op doorgegeven informatie)

6

2012/C 25/11

Zaak C-112/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie (België)) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen/Zaza Retail BV (Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Insolventieprocedures — Opening van territoriale insolventieprocedure — In toepasselijk nationaal recht gestelde voorwaarden die in de weg staan aan opening van hoofdinsolventieprocedure — Schuldeiser die bevoegd is om opening van territoriale insolventieprocedure aan te vragen)

7

2012/C 25/12

Zaak C-126/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA/Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Harmonisatie van wetgevingen — Richtlijn 90/434/EEG — Gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten — Artikel 11, lid 1, sub a — Zakelijke overwegingen — Herstructurering of rationalisering van activiteiten van bij transactie betrokken vennootschappen — Begrippen)

8

2012/C 25/13

Zaak C-214/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Hamm — Duitsland) — KHS AG/Winfried Schulte (Organisatie van arbeidstijd — Richtlijn 2003/88/EG — Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon — Verval van recht op wegens ziekte niet opgenomen jaarlijkse vakantie met behoud van loon na verstrijken van bij nationale regeling vastgestelde termijn)

8

2012/C 25/14

Gevoegde zaken C-259/10 en C-260/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 november 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) en het Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Verenigd Koninkrijk) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Rank Group PLC (Fiscale bepalingen — Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen — Artikel 13, B, sub f — Weddenschappen, loterijen en andere kans- of geldspelen — Beginsel van fiscale neutraliteit — Bingo gespeeld op automaten met uitkering van contant geld („mechanised cash bingo”) — Gokautomaten — Administratieve praktijk die afwijkt van wettelijke bepalingen — Verweer gebaseerd op vereiste zorgvuldigheid („due diligence”))

9

2012/C 25/15

Zaak C-283/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casație și Justiție — Roemenië) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București)/Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — UCMR — ADA (Harmonisatie van wetgevingen — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 3 — Begrip „mededeling van een werk aan op de plaats van oorsprong van de mededeling aanwezig publiek” — Mededeling van muziekwerken aan publiek zonder aan orgaan voor collectief beheer van auteursrechten desbetreffende vergoeding te betalen — Met auteurs van werken gesloten overeenkomsten tot overdracht van aan auteursrecht verbonden vermogensrechten — Werkingssfeer van richtlijn 2001/29)

10

2012/C 25/16

Gevoegde zaken C-319/10 en C-320/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Haarlem — Nederland) — X/Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) en X BV/Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10) (Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Tariefindeling — Bevroren en gezouten kippenvlees zonder been — Geldigheid en uitlegging van verordeningen (EG) nrs. 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 en 1810/2004 — Aanvullende aantekening 7 op hoofdstuk 2 van gecombineerde nomenclatuur — Uitspraak van orgaan voor geschillenbeslechting van WTO — Rechtsgevolgen)

10

2012/C 25/17

Zaak C-322/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk) — Medeva BV/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3 — Voorwaarden voor verkrijging van certificaat — Begrip „door van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product” — Criteria — Bestaan van bijkomende of andere criteria voor geneesmiddel dat meer dan één werkzame stof bevat of voor vaccin tegen meerdere ziekten („combinatievaccin” of „multivalent vaccin”))

11

2012/C 25/18

Gevoegde zaken C-323/10–C-326/10: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 en C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Verordening (EEG) nr. 3846/87 — Landbouw — Restituties bij uitvoer — Vlees van pluimvee — Schoongemaakte en geplukte hanen en kippen)

11

2012/C 25/19

Zaak C-327/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresní soud v Chebu — Tsjechische Republiek) — Hypoteční banka a.s./Udo Mike Lindner (Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — Overeenkomst voor onroerend krediet, afgesloten door consument met nationaliteit van andere lidstaat dan die waar bank is gevestigd — Wettelijke regeling van lidstaat volgens welke tegen consument wiens woonplaats onbekend is, vordering kan worden ingeleid bij rechterlijke instantie van die staat)

12

2012/C 25/20

Zaak C-348/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts — Letland) — Norma-A SIA, Dekom SIA/Latgales plānošanas reģions, rechtsopvolger van Ludzas novada dome (Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/17/EG — Artikel 1, lid 3, sub b — Richtlijn 92/13/EEG — Artikel 2 quinquies, lid 1, sub b — Begrip „concessieovereenkomst voor diensten” — Verrichten van openbare busvervoersdiensten — Recht om dienst te exploiteren en betaling aan dienstverrichter van bedrag om verliezen te dekken — Volgens nationale wettelijke regeling en overeenkomst beperkt exploitatierisico — Beroepsprocedures inzake het plaatsen van opdrachten — Rechtstreekse toepasselijkheid van artikel 2 quinquies, lid 1, sub b, van richtlijn 92/13/EEG op vóór verstrijken van omzettingstermijn van richtlijn 2007/66/EG gesloten overeenkomsten)

13

2012/C 25/21

Zaak C-379/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Algemeen beginsel van aansprakelijkheid van lidstaten voor schending van recht van Unie door een van hun rechterlijke instanties die uitspraak doet in laatste aanleg — Uitsluiting van aansprakelijkheid van staat voor uitlegging van rechtsregels of beoordeling van feiten of bewijzen door rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aanleg — Beperking, door nationale wetgever, van aansprakelijkheid van staat tot gevallen van kwade trouw of grove schuld van dergelijke rechterlijke instantie)

14

2012/C 25/22

Zaak C-405/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bruchsal — Duitsland) — Strafzaak tegen QB (*1) (Milieubescherming — Verordeningen (EG) nr. 1013/2006 en nr. 1418/2007 — Controle op overbrenging van afvalstoffen — Verbod op uitvoer van gebruikte katalysatoren naar Libanon)

14

2012/C 25/23

Zaak C-412/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — Verenigd Koninkrijk) — Deo Antoine Homawoo/GMF Assurances SA (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Op niet-contractuele verbintenissen toepasselijke recht — Verordening (EG) nr. 864/2007 — Temporele werkingssfeer)

15

2012/C 25/24

Zaak C-422/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Verenigd Koninkrijk)) — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3 — Voorwaarden voor verkrijging van certificaat — Begrip „door van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product” — Criteria — Bestaan van bijkomende of andere criteria voor geneesmiddel dat meer dan één werkzame stof bevat of voor vaccin tegen meerdere ziekten („combinatievaccin” of „multivalent vaccin”))

15

2012/C 25/25

Zaak C-430/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — Hristo Gaydarov/Director na Glavna direktsia „Ohranitelna politsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Vrij verkeer van burger van Unie — Richtlijn 2004/38/EG — Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens strafrechtelijke veroordeling in ander land — Illegale handel in verdovende middelen — Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde)

16

2012/C 25/26

Zaak C-434/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — Petar Aladzhov/Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Vrij verkeer van burger van Unie — Richtlijn 2004/38/EG — Verbod om nationaal grondgebied te verlaten, opgelegd wegens niet-betaling van belastingschuld — Maatregel die kan worden gerechtvaardigd door openbare orde)

16

2012/C 25/27

Zaak C-435/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — J. C. van Ardennen/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Richtlijn 80/987/EEG — Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Insolventie-uitkering — Voorwaarde voor betaling dat betrokkene zich als werkzoekende laat registreren)

17

2012/C 25/28

Zaak C-444/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Lüdenscheid/Christel Schriever (Btw — Zesde richtlijn — Artikel 5, lid 8 — Begrip „overgang van geheel of gedeelte van algemeenheid van goederen” — Eigendomsoverdracht van goederenvoorraad en winkeluitrusting tegelijk met verhuur van winkelruimte)

17

2012/C 25/29

Zaak C-454/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Oliver Jestel/Hauptzollamt Aachen (Communautair douanewetboek — Artikel 202, lid 3, tweede streepje — Ontstaan van douaneschuld door onregelmatig binnenbrengen van goederen — Begrip „schuldenaar” — Deelneming aan onregelmatig binnenbrengen — Persoon die heeft gehandeld als bemiddelaar bij afsluiten van koopovereenkomsten betreffende onregelmatig binnengebrachte goederen)

18

2012/C 25/30

Gevoegde zaken C-468/10 en C-469/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo — Spanje) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10)/Administración del Estado (Verwerking van persoonsgegevens — Richtlijn 95/46/EG — Artikel 7, sub f — Rechtstreekse werking)

18

2012/C 25/31

Zaak C-505/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Højesteret — Denemarken) — Partrederiet Sea Fighter/Skatteministeriet (Richtlijn 92/81/EEG — Accijns op minerale oliën — Vrijstelling — Begrip „vaart” — Brandstof gebruikt voor graafmachine die op vaartuig is geïnstalleerd en onafhankelijk van motor van dat vaartuig werkt)

19

2012/C 25/32

Zaak C-88/11 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 10 november 2011 — LG Electronics, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordteken „KOMPRESSOR PLUS” — Weigering van inschrijving — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, sub c — Beschrijvend karakter — Onderzoek van nieuw bewijsstuk door Gerecht — Onjuiste opvatting van feiten en bewijsstukken)

19

2012/C 25/33

Zaak C-256/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic/Bundesministerium für Inneres (Burgerschap van de Unie — Verblijfsrecht van staatsburgers van derde landen die familielid zijn van burgers van de Unie — Weigering op grond dat recht op vrij verkeer van burger niet is uitgeoefend — Mogelijk verschil in behandeling ten opzichte van burgers van de Unie die recht op vrij verkeer hebben uitgeoefend — Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Artikel 13 van besluit nr. 1/80 van Associatieraad — Artikel 41 van aanvullend protocol — „standstill”-clausule)

20

2012/C 25/34

Zaak C-315/08: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 29 september 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Angelo Grisoli/Regione Lombardia (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor procesvoering — Artikel 49 VWEU — Vrijheid van vestiging — Volksgezondheid — Apotheken — Nabijheid — Voorziening van bevolking met geneesmiddelen — Bedrijfsvergunning — Territoriale spreiding van apotheken — Minimumafstand tussen apotheken)

20

2012/C 25/35

Zaak C-198/10: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 9 september 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Milano — Italië) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Industriële en commerciële eigendom — Richtlijn 98/71/EG — Rechtsbescherming van modellen — Artikel 17 — Verplichting tot cumulatie van bescherming van modellen met bescherming van auteursrecht — Nationale wettelijke regeling die bescherming door auteursrecht van vóór inwerkingtreding ervan tot publiek domein behorende modellen uitsluit)

21

2012/C 25/36

Zaak C-289/10 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 12 september 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europese Commissie (Hogere voorziening — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding — Analyse, ontwikkeling, onderhoud en ondersteuning van telematicasystemen ter controle van producten waarop accijns wordt geheven — Afwijzing van offerte — Ontbreken van motivering van afwijzing)

21

2012/C 25/37

Zaak C-314/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 september 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik — België) — Hubert Pagnoul/Belgische Staat (Artikelen 92, lid 1, 103, lid 1, en 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Prejudiciële verwijzing — Onderzoek van overeenstemming van nationaal voorschrift met zowel Unierecht als nationale Grondwet — Nationale regeling die voorziet in voorrang van incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing — Handvest van grondrechten van Europese Unie — Noodzakelijke band met Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

22

2012/C 25/38

Zaak C-538/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 22 september 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik — België) — Richard Lebrun, Marcelle Howet/Belgische Staat (Artikelen 92, lid 1, 103, lid 1, en 104, lid 3, eerste alinea, van Reglement voor de procesvoering — Prejudiciële verwijzing — Onderzoek van overeenstemming van nationaal voorschrift met zowel Unierecht als nationale Grondwet — Nationale regeling die voorziet in voorrang van incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing — Handvest van grondrechten van Europese Unie — Noodzakelijke band met Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

22

2012/C 25/39

Zaak C-541/10 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 30 september 2011 — Sociedade Quinta do Portal, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Vallegre, Vinhos do Porto SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, sub b — Gemeenschapswoordmerk PORTO ALEGRE — Ouder nationaal woordmerk VISTA ALEGRE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Nietigverklaring van merk)

23

2012/C 25/40

Zaak C-546/10: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 september 2011 — Hans-Peter Wilfer/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldteken in vorm van gitaarkop — Weigering van inschrijving — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikelen 7, lid 1, sub b, en 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 — Ontvankelijkheid van bewijsstukken die voor het eerst voor Gerecht zijn overgelegd — Gelijke behandeling)

23

2012/C 25/41

Zaak C-561/10 P: Beschikking van het Hof van 20 september 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europese Commissie (Hogere voorziening — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding — Informaticadiensten voor onderhoud van SEI-BUD/AMD/CR-systemen — Afwijzing van offerte — Ontoereikende motivering — Onjuiste beoordeling van feiten en bewijselementen)

23

2012/C 25/42

Zaak C-316/11 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 september 2011 — Longevity Health Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Biofarma SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Procedure voor kamer van beroep van BHIM — Niet-nakoming van verplichting om binnen gestelde termijn beroepstaks te betalen — Beslissing van kamer van beroep waarbij wordt vastgesteld dat beroep niet is ingesteld)

24

2012/C 25/43

Zaak C-378/11 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 september 2011 — Longevity Health Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Biofarma SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Procedure voor kamer van beroep van BHIM — Niet-nakoming van verplichting om binnen gestelde termijn beroepstaks te betalen — Beslissing van kamer van beroep waarbij wordt vastgesteld dat beroep niet is ingesteld)

24

2012/C 25/44

Zaak C-430/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Rovigo (Italië) op 18 augustus 2011 — Strafzaak tegen Md Sagor

25

2012/C 25/45

Zaak C-518/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) op 10 oktober 2011 — UPC Nederland BV tegen Gemeente Hilversum

25

2012/C 25/46

Zaak C-521/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 12 oktober 2011 — Amazon.com International Sales Inc. e.a./Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 25/47

Zaak C-524/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 17 oktober 2011 — Lowlands Design Holding BV, andere partij: Minister van Financiën

28

2012/C 25/48

Zaak C-526/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 18 oktober 2011 — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 25/49

Zaak C-531/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Landessozialgericht (Duitsland) op 19 oktober 2011 — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 25/50

Zaak C-532/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Köln (Duitsland) op 19 oktober 2011 — Susanne Leichenich/Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

28

2012/C 25/51

Zaak C-533/11: Beroep ingesteld op 19 oktober 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk België

29

2012/C 25/52

Zaak C-538/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg (Oostenrijk) op 21 oktober 2011 — Hermine Sax/Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 25/53

Zaak C-540/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 24 oktober 2011 — Daniel Levy, Carine Sebbag/Belgische Staat — Federale Overheidsdienst Financiën

30

2012/C 25/54

Zaak C-541/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Republiek Slovenie) op 25 oktober 2011 — Jožef Grilc/Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 25/55

Zaak C-542/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 24 oktober 2011 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: Codirex Expeditie BV

31

2012/C 25/56

Zaak C-543/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 24 oktober 2011 — Woningstichting Maasdriel, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 25/57

Zaak C-544/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Duitsland) op 24 oktober 2011 — Helga Petersen en Peter Petersen/Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 25/58

Zaak C-545/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Duitsland) op 24 oktober 2011 — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 25/59

Zaak C-548/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Arbeidshof te Antwerpen (België) op 31 oktober 2011 — Edgard Mulders tegen Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 25/60

Zaak C-554/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 november 2011 door Internationaler Hilfsfonds eV tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 21 september 2011 in zaak T-141/05 RENV, Internationaler Hilfsfonds eV/Europese Commissie

32

2012/C 25/61

Zaak C-555/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Raad van State, Griekenland) op 3 november 2011 — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados „EEAE”, Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis „SPATE”, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon „PSAS”, Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon „SEMA”, Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon „PSAS”/Ypourgos Anaptixis en Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

33

2012/C 25/62

Zaak C-556/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Spanje) op 3 november 2011 — María Jesús Lorenzo Martínez/Dirección Provincial de Educación Valladolid

33

2012/C 25/63

Zaak C-557/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Republiek Polen) op 4 november 2011 — Maria Kozak/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 25/64

Zaak C-560/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Italië) op 7 november 2011 — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

34

2012/C 25/65

Zaak C-561/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanje) op 8 november 2011 — Fédération Cynologique Internationale/Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 25/66

Zaak C-565/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu (Roemenië) op 10 november 2011 — Mariana Irimie/Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 25/67

Zaak C-568/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) op 14 november 2011 — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 25/68

Zaak C-571/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Comercial Cluj (Roemenië) op 14 november 2011 — SC Volksbank România SA/Andreia Câmpan en Ioan Dan Câmpan

35

2012/C 25/69

Zaak C-572/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgarije) op 11 november 2011 — „Menidzharski biznes reshenia” OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Veliko Tarnovo

36

2012/C 25/70

Zaak C-575/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 16 november 2011 — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos/Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 25/71

Zaak C-578/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2011 door Deltafina SpA tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 9 september 2011 in zaak T-12/06, Deltafina/Commissie

37

2012/C 25/72

Zaak C-581/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 november 2011 door Muhamad Mugraby tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 6 september 2011 in zaak T-292/09, Muhamad Mugraby/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie

37

2012/C 25/73

Zaak C-582/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2011 door Rügen Fisch AG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 21 september 2011 in zaak T-201/09, Rügen Fisch AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen); andere partij in de procedure: Schwaaner Fischwaren GmbH

38

2012/C 25/74

Zaak C-584/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2011 door Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 9 september 2011 in zaak T-475/07, Dow AgroSciences Ltd e.a./Commissie

39

2012/C 25/75

Zaak C-586/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2011 door Regione Puglia tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 14 september 2011 in zaak T-84/10, Regione Puglia/Commissie

40

2012/C 25/76

Zaak C-587/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2011 door Omnicare, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011 in zaak T-289/09, Omnicare, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Astellas Pharma GmbH

40

2012/C 25/77

Zaak C-588/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2011 door Omnicare, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011 in zaak T-290/09, Omnicare, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Astellas Pharma GmbH

41

2012/C 25/78

Zaak C-593/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2011 door Alliance One International, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 9 september 2011 in zaak T-25/06, Alliance One International, Inc./Europese Commissie

41

2012/C 25/79

Zaak C-597/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2011 door Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011 in zaak T-232/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europese Commissie

42

2012/C 25/80

Zaak C-608/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2011 door Land Wien tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 september 2011 in zaak T-267/10, Land Wien/Europese Commissie

43

2012/C 25/81

Zaak C-617/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2011 door Luigi Marcuccio tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 14 september 2011 in zaak T-236/02, Marcuccio/Commissie

43

2012/C 25/82

Zaak C-621/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 december 2011 door New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, voorheen New Yorker SHK Jeans GmbH, tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011 in zaak T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, voorheen New Yorker SHK Jeans GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.

44

2012/C 25/83

Zaak C-625/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 december 2011 door Polyelectrolyte Producers Group en SNF SAS tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer — uitgebreid) van 21 september 2011 in zaak T-268/10, Polyelectrolyte Producers Group en SNF SAS/Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

45

2012/C 25/84

Zaak C-551/09: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 17 oktober 2011 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk

45

2012/C 25/85

Zaak C-179/10: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 28 september 2011 — Europese Commissie/Franse Republiek

45

 

Gerecht

2012/C 25/86

Zaak T-208/06: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — Quinn Barlo e.a./Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt voor methacrylaat — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Begrip één enkele inbreuk — Duur van inbreuk — Geldboeten — Zwaarte van inbreuk — Verzachtende omstandigheden”)

46

2012/C 25/87

Zaak T-421/07: Arrest van het Gerecht van 8 december 2011 — Deutsche Post/Commissie („Staatssteun — Maatregelen van Duitse autoriteiten ten gunste van Deutsche Post AG — Beschikking tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, EG — Geen eerdere definitieve beslissing — Niet-ontvankelijkheid”)

46

2012/C 25/88

Zaak T-39/08: Arrest van het Gerecht van 8 december 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Verrichten van informaticadiensten betreffende hosten, beheren, verbeteren, promoten en onderhouden van internetportaal — Afwijzing van offerte en gunning van opdracht aan andere inschrijver — Selectiecriteria — Gunningscriteria — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

47

2012/C 25/89

Zaak T-51/08 P: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — Commissie/Dittert („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2005 — Gratificatiepunten — Niet-toekenning wegens technisch incident — Bevorderingscomité A* — Toekenning van lager aantal extra gratificatiepunten dan voorgesteld door hiërarchie — Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren”)

47

2012/C 25/90

Zaak T-52/08 P: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — Commissie/Carpi Badía („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2005 — Gratificatiepunten — Niet-toekenning wegens technisch incident — Bevorderingscomité A* — Toekenning van lager aantal extra gratificatiepunten dan voorgesteld door hiërarchie — Niet-plaatsing op lijst van bevorderde ambtenaren”)

47

2012/C 25/91

Zaak T-107/08: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — Transnational Company „Kazchrome” en ENRC Marketing/Raad en Commissie („Dumping — Invoer van siliciummangaan van oorsprong uit China en Kazachstan — Beroep tot nietigverklaring — Uitvoerprijs — Vergelijking tussen uitvoerprijs en normale waarde — Berekening van prijsonderbiedingsmarge — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

48

2012/C 25/92

Zaak T-238/09: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — Sniace/Commissie („Staatssteun — Schuldherschikkingsovereenkomsten — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Motiveringsplicht”)

48

2012/C 25/93

Zaak T-123/10: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — Hartmann/BHIM (Complete) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Complete — Absolute weigeringsgronden — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Motivering — Waren die homogene groep vormen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

49

2012/C 25/94

Zaak T-152/10: Arrest van het Gerecht van 7 december 2011 — El Corte Inglés/BHIM — Azzedine Alaïa (ALIA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ALIA — Ouder gemeenschapsbeeldmerk ALAÏA PARIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

49

2012/C 25/95

Zaak T-477/10: Arrest van het Gerecht van 30 november 2011 — SE-Blusen Stenau/BHIM — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk SE© SPORTS EQUIPMENT — Ouder nationaal woordmerk SE So Easy — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

49

2012/C 25/96

Zaak T-562/10: Arrest van het Gerecht van 7 december 2011 — HTTS/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Motiveringsplicht — Verstekprocedure — Interventieverzoek — Afdoening zonder beslissing”)

50

2012/C 25/97

Zaak T-586/10: Arrest van het Gerecht van 8 december 2011 — Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk only givenchy — Ouder gemeenschapswoordmerk en oudere nationale woordmerken ONLY — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”)

50

2012/C 25/98

Zaak T-10/11 P: Arrest van het Gerecht van 29 november 2011 — Birkhoff/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Gezinstoelagen — Toelage voor kind ten laste — Kind dat gebrek heeft waardoor het niet in zijn behoeften kan voorzien — Weigering om betaling van toelage te verlengen”)

51

2012/C 25/99

Zaak T-263/08: Beschikking van het Gerecht van 15 november 2011 — Becker Flugfunkwerk/BHIM — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

51

2012/C 25/100

Zaak T-188/09: Beschikking van het Gerecht van 15 november 2011 — Galileo International Technology/BHIM — Residencias Universitarias (GALILEO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

51

2012/C 25/101

Zaak T-176/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 2 december 2011 — Carbunión/Raad („Kort geding — Staatssteun — Besluit betreffende steunmaatregelen ter bevordering van sluiting van niet-concurrentiekrachtige steenkoolmijnen — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen procesbelang — Geen overeenstemming met hoofdberoep — Onlosmakelijkheid — Niet-ontvankelijkheid — Belangenafweging”)

52

2012/C 25/102

Zaak T-269/11 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 november 2011 — Xeda International/Commissie („Kort geding — Gewasbeschermingsmiddelen — Werkzame stof ethoxyquine — Niet-opneming van ethoxyquine in bijlage I bij richtlijn 91/414/EEG — Intrekking van toelating van gewasbeschermingsmiddelen die ethoxyquine bevatten — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

52

2012/C 25/103

Zaak T-471/11 R: Beschikking van de president van 24 november 2011 — Éditions Jacob/Commissie („Kort geding — Mededinging — Concentratie van ondernemingen — Beschikking waarbij concentratie verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard op voorwaarde dat activa worden doorverkocht — Nietigverklaring door Gerecht van oorspronkelijke beschikking houdende goedkeuring door Commissie van koper van doorverkochte activa — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging van nieuwe beschikking houdende goedkeuring van dezelfde koper — Geen spoedeisendheid — Belangenafweging”)

52

2012/C 25/104

Zaak T-563/11: Beroep ingesteld op 28 oktober 2011 — Anbouba/Raad

53

2012/C 25/105

Zaak T-564/11: Beroep ingesteld op 28 oktober 2011 — Farage/Parlement en Buzek

53

2012/C 25/106

Zaak T-572/11: Beroep ingesteld op 4 november 2011 — Hassan/Raad

54

2012/C 25/107

Zaak T-573/11: Beroep ingesteld op 4 november 2011 — JAS/Commissie

55

2012/C 25/108

Zaak T-575/11: Beroep ingesteld op 7 november 2011 — Inaporc/Commissie

56

2012/C 25/109

Zaak T-576/11: Beroep ingesteld op 10 november 2011 — Schenker Customs Agency/Commissie

56

2012/C 25/110

Zaak T-577/11: Beroep ingesteld op 4 november 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon/Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie

57

2012/C 25/111

Zaak T-580/11: Beroep ingesteld op 8 november 2011 — McNeil/BHIM — Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 25/112

Zaak T-581/11: Beroep ingesteld op 9 november 2011 — Dimian/BHIM — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 25/113

Zaak T-582/11: Beroep ingesteld op 14 november 2011 — Solar-Fabrik/BHIM (Premium XL)

59

2012/C 25/114

Zaak T-583/11: Beroep ingesteld op 14 november 2011 — Solar-Fabrik/BHIM (Premium L)

59

2012/C 25/115

Zaak T-585/11: Beroep ingesteld op 10 november 2011 — Cheverny Investments/Commissie

60

2012/C 25/116

Zaak T-586/11: Beroep ingesteld op 17 november 2011 — Oppenheim/Commissie

60

2012/C 25/117

Zaak T-590/11: Beroep ingesteld op 14 november 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski/BHIM — Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 25/118

Zaak T-592/11: Beroep ingesteld op 22 november 2011 — Anbouba/Raad

62

2012/C 25/119

Zaak T-593/11: Beroep ingesteld op 28 november 2011 — Al-Chihabi/Raad

62

2012/C 25/120

Zaak T-596/11: Beroep ingesteld op 24 november 2011 — Bricmate/Raad

63

2012/C 25/121

Zaak T-601/11: Beroep ingesteld op 30 november 2011 — Dansk Automat Brancheforening/Commissie

63

2012/C 25/122

Zaak T-603/11: Beroep ingesteld op 24 november 2011 — Ecologistas en Acción-CODA/Commissie

64

2012/C 25/123

Zaak T-607/11: Beroep ingesteld op 30 november 2011 — Henkel en Henkel France/Commissie

64

2012/C 25/124

Zaak T-616/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2011 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 september 2011 in zaak F-69/10, Marcuccio/Commissie

65

2012/C 25/125

Zaak T-618/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 december 2011 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 september 2011 in zaak F-13/10, De Nicola/EIB

65

2012/C 25/126

Zaak T-303/11: Beschikking van het Gerecht van 30 november 2011 — Leopardi Dittajuti/BHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2012/C 25/127

Zaak F-90/11: Beroep ingesteld op 26 september 2011 — ZZ/Commissie

67

2012/C 25/128

Zaak F-99/11: Beroep ingesteld op 3 oktober 2011 — ZZ/Commissie

67

2012/C 25/129

Zaak F-100/11: Beroep ingesteld op 5 oktober 2011 — ZZ/Commissie

67

2012/C 25/130

Zaak F-104/11: Beroep ingesteld op 11 oktober 2011 — ZZ/Commissie

68

2012/C 25/131

Zaak F-106/11: Beroep ingesteld op 18 oktober 2011 — ZZ/ECB

68

2012/C 25/132

Zaak F-107/11: Beroep ingesteld op 18 oktober 2011 — ZZ/ECDC

69

2012/C 25/133

Zaak F-108/11: Beroep in gesteld op 24 oktober 2011 — ZZ/Commissie

69

2012/C 25/134

Zaak F-113/11: Beroep ingesteld op 25 oktober 2011 — ZZ/Commissie

69

2012/C 25/135

Zaak F-116/11: Beroep ingesteld op 7 november 2011 — ZZ/Commissie

69

2012/C 25/136

Zaak F-117/11: Beroep ingesteld op 8 november 2011 — ZZ/Commissie

70

2012/C 25/137

Zaak F-118/11: Beroep ingesteld op 11 november 2011 — ZZ/Europese Commissie

70

2012/C 25/138

Zaak F-119/11: Beroep ingesteld op 11 november 2011 — ZZ/Commissie

71

2012/C 25/139

Zaak F-120/11: Beroep ingesteld op 14 november 2011 — ZZ/Commissie

72

2012/C 25/140

Zaak F-121/11: Beroep ingesteld op 22 november 2011 — ZZ/Commissie

72

2012/C 25/141

Zaak F-124/11: Beroep ingesteld op 24 november 2011 — ZZ/FRONTEX

72

2012/C 25/142

Zaak F-129/11: Beroep ingesteld op 9 december 2011 — ZZ/Commissie

73


(*1)Informatie gewist of vervangen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en/of vertrouwelijkheid.

 


NL

 

Top