EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 25, 2012. január 28.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2012.025.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 25

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

55. évfolyam
2012. január 28.


Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2012/C 25/01

Az Európai Unió Bíróságá utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos Lapjában HL C 13., 2012.1.14.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2012/C 25/02

C-106/09. P. és C-107/09. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Government of Gibraltar, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Spanyol Királyság (C-106/09), Spanyol Királyság kontra Európai Bizottság, Government of Gibraltar, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (Fellebbezés — Állami támogatások — Tárgyi szelektivitás — Adórendszer — Gibraltár — Offshore társaságok)

2

2012/C 25/03

C-212/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 10-i ítélete — Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — EK 43. cikk és EK 56. cikk — A tőke szabad mozgása — A portugál államnak a GALP Energia, SGPS SA-ban fennálló elsőbbségi részvényei („aranyrészvények”) — Privatizált társaság irányításába történő beavatkozás)

3

2012/C 25/04

C-281/09. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 89/552/EGK irányelv — Televíziós műsorszolgáltatás — Hirdetési műsorok — Adásidő)

3

2012/C 25/05

C-404/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 85/337/EGK irányelv — Egyes projektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 92/43/EGK irányelv — A természetes élőhelyek védelme — Vadon élő állatok és növények — Külszíni szénbányászat — Az „Alto Sil” terület — Különleges védelmi terület — Közösségi jelentőségű természeti terület — Barnamedve (Ursus arctos) — Siketfajd (Tetrao urogallus))

3

2012/C 25/06

C-458/09. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. november 24-i ítélete — Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A tőzsdére újonnan bevezetett vállalkozások részére az olasz hatóságok által nyújtott támogatás — Adókedvezményeket nyújtó szabályozás)

4

2012/C 25/07

C-496/09. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 17-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete — Az ítéletben foglaltak teljesítésének elmaradása — EK 228. cikk — Pénzügyi szankciók)

5

2012/C 25/08

C-539/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 15-i ítélete — Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — A Számvevőszék azon szándéka, hogy vizsgálatokat folytasson valamely tagállamban — Az említett tagállam általi elutasítás — A Számvevőszék hatásköre — EK 248. cikk — A nemzeti közigazgatási hatóságok hozzáadottérték-adó területén történő együttműködésének vizsgálata — 1798/2003/EK rendelet — A Közösség bevételei — Hozzáadottérték-adóból származó saját források)

5

2012/C 25/09

C-548/09. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 16-i ítélete — Bank Melli Iran kontra az Európai Unió Tanácsa, Francia Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, Európai Bizottság (Fellebbezés — Közös kül — és biztonságpolitika — Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — Valamely bank pénzeszközeinek befagyasztása — A határozatról való értesítés elmaradása — Jogalap — Védelemhez való jog)

6

2012/C 25/10

C-70/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Cour d’appel de Bruxelles (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Scarlet Extended SA kontra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Információs társadalom — Szerzői jog — Internet — „Peer-to-peer” szoftverek — Internet-hozzáférést nyújtó szolgáltató — Az elektronikus adatátvitel szűrőrendszerének a szerzői jogokat sértő fájlcserék megakadályozása érdekében való létrehozása — A továbbított adatok nyomon követésére vonatkozó általános kötelezettség hiánya)

6

2012/C 25/11

C-112/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Hof van Cassatie (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen kontra Zaza Retail BV (1346/2000/EK rendelet — Fizetésképtelenségi eljárás — A területi fizetésképtelenségi eljárás megindítása — A nemzeti jog által meghatározott, a fizetésképtelenségi főeljárás megindítását kizáró feltételek — A területi fizetésképtelenségi eljárás megindításának kérelmezésére jogosult hitelező)

7

2012/C 25/12

C-126/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Foggia — Sociedade Gestora de Participações Sociais SA kontra Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Jogszabályok közelítése — 90/434/EGK irányelv — A különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, eszközátruházására és részesedéscseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszere — A 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja — Valós üzleti okok — A műveletben részt vevő társaságok tevékenységének átszervezése vagy ésszerűsítése — Fogalmak)

8

2012/C 25/13

C-214/10. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 22-i ítélete (a Landesarbeitsgericht Hamm (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — KHS AG kontra Winfried Schulte (Munkaidő-szervezés — 2003/88/EK irányelv — A fizetett éves rendes szabadsághoz való jog — A nemzeti szabályozásban előírt határidő lejártakor betegség miatt ki nem vett fizetett éves rendes szabadsághoz való jog megszűnése)

8

2012/C 25/14

C-259/10. és C-260/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra The Rank Group PLC (Adózás — Hatodik HÉA-irányelv — Adómentességek — A 13. cikk B. részének f) pontja — Fogadások, sorsolásos játékok és egyéb szerencsejátékok — Az adósemlegesség elve — Mechanikus készpénzes bingó („mechanised cash bingo”) — Pénznyerő automaták — A jogszabályi rendelkezésektől eltérő közigazgatási gyakorlat — A kellő gondosságra („due diligence”) alapított védekezés)

9

2012/C 25/15

C-283/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (az Înalta Curte de Casație și Justiție (Románia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) kontra Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor (UCMR — ADA) (Jogszabályok közelítése — Szerzői és szomszédos jogok — 2001/29/EK irányelv — 3. cikk — „Valamely műnek a nyilvánossághoz közlés kiindulópontjául szolgáló helyszínen jelen lévő közönség számára való érzékelhetővé tételének” fogalma — Zeneművek közönség számára hallhatóvá és láthatóvá (érzékelhetővé) tétele, az e jogokért járó díjazásnak a szerzői jogi közös jogkezelő szervezet részére történő megfizetése nélkül — A vagyoni jogok átengedésére vonatkozó szerződések megkötése a művek szerzőivel — A 2001/29 irányelv hatálya)

10

2012/C 25/16

C-319/10. és C-320/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 10-i ítélete (Rechtbank Haarlem (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — X kontra Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10.), X BV kontra Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10.) (Közös Vámtarifa — Kombinált Nómenklatúra — Tarifális besorolás — Sótartalmú fagyasztott, csont nélküli csirkedarabok — Az 535/94/EK, az 1832/2002/EK, az 1871/2003/EK, a 2344/2003/EK és az 1810/2004 EK rendelet érvényessége és értelmezése — A Kombinált Nómenklatúra 2. árucsoportjához fűzött 7. kiegészítő megjegyzés — A WTO Vitarendezési Testülete — Joghatások)

10

2012/C 25/17

C-322/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Medeva BV kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vagy több betegség ellen kifejlesztett védőoltás („Multi-disease vaccine” vagy „vaccin multivalent”) megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)

11

2012/C 25/18

C-323/10–C-326/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Finanzgericht Hamburg (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10., C-324/10. és C-326/10.), Doux Geflügel GmbH (C-325/10.) kontra Hauptzollamt Hamburg-Jonas (3846/87/EGK rendelet — Mezőgazdaság — Export-visszatérítések — Baromfihús — A Gallus domesticus fajba tartozó bontott és tisztított szárnyasok)

11

2012/C 25/19

C-327/10. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2011. november 17-i ítélete (Okresní soud v Chebu (Cseh Köztársaság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hypoteční banka a.s. kontra Udo Mike Lindner (Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben — Valamely tagállam állampolgárságával rendelkező fogyasztó és más tagállamban letelepedett bank között létrejött ingatlankölcsön-szerződés — Olyan tagállami jogszabály, amely lehetővé teszi ezen állam bíróságai előtt az ismeretlen helyen tartózkodó fogyasztóval szembeni keresetindítást)

12

2012/C 25/20

C-348/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. november 10-i ítélete (az Augstākās tiesas Senāts (Lettország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Norma-A SIA és Dekom SIA kontra Latgales plānošanas reģions, a Ludzas novada dome jogutódja (Közbeszerzések — 2004/17/EK irányelv — Az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontja — 92/13/EGK irányelv — A 2d. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A „szolgáltatási koncesszió” fogalma — Autóbuszos tömegközlekedési szolgáltatások nyújtása — A szolgáltatás hasznosításának joga és a veszteségek megtérítését szolgáló összeg szolgáltató részére történő fizetése — A nemzeti jogszabályok és a szerződés értelmében korlátozott működtetési kockázat — A közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárások — A 92/13/EGK irányelv 2d. cikke (1) bekezdése b) pontjának a 2007/66/EK irányelv átültetési határidejének lejártát megelőzően kötött szerződésekre történő közvetlen alkalmazhatósága)

13

2012/C 25/21

C-379/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete — Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság (Tagállami kötelezettségszegés — Az uniós jog végső fokon eljáró nemzeti bíróság általi megsértéséért fennálló tagállami felelősség általános elve — A bírói jogkör gyakorlása során végzett jogszabály-értelmezéshez, valamint a tényállási elemek és a bizonyítékok értékeléséhez kapcsolódó bármilyen felelősség kizárása — Az állam felelősségének a nemzeti jogalkotó által az ilyen bíróság szándékos vagy súlyos kötelességszegésre történő korlátozása)

14

2012/C 25/22

C-405/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 10-i ítélete (az Amtsgericht Bruchsal (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — QB (*1) elleni büntetőeljárás (Környezetvédelem — 1013/2006/EK és 1418/2007/EK rendelet — A hulladékszállítás ellenőrzése — Használt katalizátorok Libanonba történő kivitelére vonatkozó tilalom)

14

2012/C 25/23

C-412/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (a High Court of Justice (Queen's Bench Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Deo Antoine Homawoo kontra GMF Assurances SA (Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés — A szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jog — 864/2007/EK rendelet — Időbeli hatály)

15

2012/C 25/24

C-422/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago kontra Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerek — Kiegészítő oltalmi tanúsítvány — 469/2009/EK rendelet — 3. cikk — A tanúsítvány megszerzésének feltételei — A „hatályos alapszabadalom oltalma alatt álló termék” fogalma — Szempontok — Az egynél több hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vagy több betegség ellen kifejlesztett védőoltás („Multi-disease vaccine” vagy „vaccin multivalent”) megítélése további vagy más szempontjainak fennállása)

15

2012/C 25/25

C-430/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hristo Gaydarov kontra Direktor na Glavna direktsia „Ohranitelna politsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Uniós polgár szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — Egy másik országban hozott büntetőítélet miatt elrendelt, az államterület elhagyására vonatkozó tilalom — Kábítószer-kereskedelem — Közrendi okokkal igazolható intézkedés)

16

2012/C 25/26

C-434/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (az Administrativen sad Sofia-grad (Bulgária) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Petar Aladzhov kontra Zamestnik direktor na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Uniós polgár szabad mozgása — 2004/38/EK irányelv — Meg nem fizetett adótartozás miatt elrendelt, az államterület elhagyására vonatkozó tilalom — Közrendi okokkal igazolható intézkedés)

16

2012/C 25/27

C-435/10. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Centrale Raad van Beroep (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — J. C. van Ardennen kontra Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (80/987/EGK irányelv — A munkavállalók védelme a munkáltató fizetésképtelensége esetén — Fizetésképtelenség esetén járó támogatás — A munkakeresőként történő nyilvántartásba vétel feltételétől függő kifizetés)

17

2012/C 25/28

C-444/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Finanzamt Lüdenscheid kontra Christel Schriever (HÉA — Hatodik irányelv — Az 5. cikk (8) bekezdése — Az „egész vagyon vagy annak egy része átruházásának” fogalma — Az árukészlet és a kereskedelmi felszerelés tulajdonjogának az üzlethelyiség bérbeadásával egyidejűleg történő átruházása)

17

2012/C 25/29

C-454/10. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2011. november 17-i ítélete (a Bundesfinanzhof (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Oliver Jestel kontra Hauptzollamt Aachen (Közösségi Vámkódex — A 202. cikk (3) bekezdésének második francia bekezdése — Vámtartozás keletkezése az áruk jogellenes bejuttatása nyomán — Az „adós” fogalma — A jogellenes bejuttatásban való részvétel — A jogellenesen bejuttatott árukra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésében közvetítőként eljáró személy)

18

2012/C 25/30

C-468/10. és C-469/10. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 24-i ítélete (a Tribunnal Supremo (Spanyolország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10. sz. ügy), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10. sz. ügy) kontra Administración del Estado (Személyes adatok kezelése — 95/46/EK irányelv — A 7. cikk f) pontja — Közvetlen hatály)

18

2012/C 25/31

C-505/10. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2011. november 10-i ítélete (a Højesteret (Dánia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Partrederiet Sea Fighter kontra Skatteministeriet (92/81/EGK irányelv — Ásványi olajok jövedéki adója — Mentesség — A „hajózás” fogalma — Valamely hajóra állandó jelleggel rögzített, de e hajó motorjától függetlenül működő kotrógép által használt üzemanyag)

19

2012/C 25/32

C-88/11. P. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. november 10-i ítélete — LG Electronics, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — „KOMPRESSOR PLUS” szómegjelölés — A lajstromozás megtagadása — 40/94/EK rendelet — 7. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Leíró jelleg — Új bizonyítási eszköz Törvényszék általi értékelése — Tények és bizonyítékok elferdítése)

19

2012/C 25/33

C-256/11. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2011. november 15-i ítélete (a Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izuna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic kontra Bundesministerium für Inneres (Uniós polgárság — Uniós polgárok harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjainak tartózkodási joga — A polgár szabad mozgáshoz való joga gyakorlásának hiányán alapuló megtagadás — A szabad mozgáshoz való jogot gyakorolt uniós polgárok vonatkozásában esetlegesen alkalmazott eltérő bánásmód — Az EGK — Törökország társulási megállapodás — Az 1/80 társulási tanácsi határozat 13. cikke — A kiegészítő jegyzőkönyv 41. cikke — „Standstill” szabályok)

20

2012/C 25/34

C-315/08. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2011. szeptember 29-i végzése (Consiglio di Stato (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Angelo Grisoli kontra Regione Lombardia (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3.§-ának első bekezdése — EUMSZ 49. cikk — A letelepedés szabadsága — Közegészség — Gyógyszertárak — Közelség — A lakosság gyógyszerellátása — Működési engedély — A gyógyszertárak területi megoszlása — A gyógyszertárak közötti minimális távolság)

20

2012/C 25/35

C-198/10. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. szeptember 9-i végzése (a Corte d'appello di Milánó — (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Cassina S.p.A kontra Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl („Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Ipari és kereskedelmi tulajdon — A 98/71/EK irányelv — A formatervezési minták jogi oltalma — 17. cikk — A formatervezési minták védelme és a szerzői jogi védelem halmozódásának kötelezettsége — Nemzeti szabályozás, amely kizárja a szerzői jogi védelmet a hatálybalépését megelőzően a közkincs részévé vált formatervezési minták tekintetében”)

21

2012/C 25/36

C-289/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. szeptember 12-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — A jövedéki termékek mozgásának felügyeletére szolgáló telematikai rendszerek leírása, kiépítése, karbantartása és műszaki támogatása — Az ajánlat elutasítása — Ezen elutasítás indokolásának elmulasztása)

21

2012/C 25/37

C-314/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 22-i végzése (Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Hubert Pagnoul kontra État belge (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogi norma megfelel-e mind az uniós jognak, mind a nemzeti alkotmánynak — Az alkotmányossági vizsgálatra irányuló valamely közbenső eljárás elsőbbségi jellegét előíró nemzeti szabályozás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós joghoz való kapcsolódás szükségessége — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

22

2012/C 25/38

C-538/10. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 22-i végzése (Tribunal de première instance de Liège (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Richard Lebrun, Marcelle Howet kontra État belge (Az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §-a, 103. cikkének 1. §-a és 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Annak vizsgálata, hogy valamely nemzeti jogi norma megfelel-e mind az uniós jognak, mind a nemzeti alkotmánynak — Az alkotmányossági vizsgálatra irányuló valamely közbenső eljárás elsőbbségi jellegét előíró nemzeti szabályozás — Az Európai Unió Alapjogi Chartája — Az uniós joghoz való kapcsolódás szükségessége — A Bíróság hatáskörének nyilvánvaló hiánya)

22

2012/C 25/39

C-541/10. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2011. szeptember 30-i végzése — Sociedade Quinta do Portal, SA kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 207/2009/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A PORTO ALEGRE közösségi szóvédjegy — A korábbi VISTA ALEGRE nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A védjegy érvénytelenségének megállapítása)

23

2012/C 25/40

C-546/10. P. sz. ügy: A Bíróság (hatodik tanács) 2011. szeptember 13-i végzése — Hans-Peter Wilfer kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Fellebbezés — Közösségi védjegy — Gitárfejet ábrázoló ábrás megjelölés — A lajstromozás megtagadása — Feltétlen kizáró ok — A megkülönböztető képesség hiánya — A tények hivatalból történő vizsgálata — A 40/94/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 74. cikkének (1) bekezdése — Első alkalommal a Törvényszék előtt felhozott bizonyítékok elfogadhatósága — Egyenlő bánásmód)

23

2012/C 25/41

C-561/10. P. sz. ügy: A Bíróság 2011. szeptember 20-i végzése — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — A SEI-BUD/AMD/CR rendszerek karbantartására irányuló informatikai szolgáltatások — Az ajánlat elutasítása — Az indokolás elégtelensége — A tények és bizonyítékok téves értékelése)

23

2012/C 25/42

C-316/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. szeptember 21-i végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Biofarma SA („Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárás — A fellebbezési díj határidőn belül történő megfizetése kötelezettségének elmulasztása — A fellebbezési tanácsnak a fellebbezést be nem nyújtottnak nyilvánító határozata”)

24

2012/C 25/43

C-378/11. P. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2011. szeptember 21-i végzése — Longevity Health Products, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Biofarma SA („Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárás — A fellebbezési díj határidőn belül történő megfizetése kötelezettségének elmulasztása — A fellebbezési tanácsnak a fellebbezést be nem nyújtottnak nyilvánító határozata”)

24

2012/C 25/44

C-430/11. sz. ügy: A Tribunale di Rovigo (Olaszország) által 2011. augusztus 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Md Sagor elleni büntetőeljárás

25

2012/C 25/45

C-518/11. sz. ügy: A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2011. október 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — UPC Nederland BV kontra Gemeente Hilversum

25

2012/C 25/46

C-521/11. sz. ügy: Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2011. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Amazon.com International Sales Inc. és társai kontra Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 25/47

C-524/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. október 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Lowlands Design Holding BV kontra Minister van Financiën

28

2012/C 25/48

C-526/11. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) által 2011. október 18-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — IVD GmbH & Co. KG kontra Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 25/49

C-531/11. sz. ügy: A Hessisches Landessozialgericht (Németország) által 2011. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Angela Strehl kontra Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 25/50

C-532/11. sz. ügy: Az Oberlandesgericht Köln (Németország) által 2011. október 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Susanne Leichenich kontra Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

28

2012/C 25/51

C-533/11. sz. ügy: 2011. október 19-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Belga Királyság

29

2012/C 25/52

C-538/11. sz. ügy: A Landesgericht Salzburg (Ausztria) által 2011. október 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Hermine Sax kontra Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 25/53

C-540/11. sz. ügy: A Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgium) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Daniel Levy, Carine Sebbag kontra État belge — SPF Finances

30

2012/C 25/54

C-541/11. sz. ügy: A Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2011. október 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Jožef Grilc kontra Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 25/55

C-542/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra Codirex Expeditie BV

31

2012/C 25/56

C-543/11. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Woningstichting Maasdriel kontra Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 25/57

C-544/11. sz. ügy: A Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Németország) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Helga Petersen és Peter Petersen kontra Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 25/58

C-545/11. sz. ügy: A Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (Németország) által 2011. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agrargenossenscheft Neuzelle e.G. kontra Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 25/59

C-548/11. sz. ügy: Az Arbeidshof te Antwerpen (Belgium) által 2011. október 31-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Edgar Mulders kontra Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 25/60

C-554/11. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-141/05 RENV. sz., Internationaler Hilfsfonds eV kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 21-én hozott végzése ellen az Internationaler Hilfsfonds eV által 2011. november 2-án benyújtott fellebbezés

32

2012/C 25/61

C-555/11. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Államtanács, Görögország) által 2011. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE), Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon (PSAS) kontra Ypourgos Anaptixis és Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados

33

2012/C 25/62

C-556/11. sz. ügy: A Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Spanyolország) által 2011. november 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — María Jesús Lorenzo Martínez kontra Dirección Provincial de Educación de Valladolid

33

2012/C 25/63

C-557/11. sz. ügy: A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyel Köztársaság) által 2011. november 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Maria Kozak kontra Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 25/64

C-560/11. sz. ügy: A Commissione Tributaria Provinciale di Parma (Olaszország) által 2011. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Danilo Debiasi kontra Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

34

2012/C 25/65

C-561/11. sz. ügy: A Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanyolország) által 2011. november 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Fédération Cynologique Internationale kontra Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 25/66

C-565/11. sz. ügy: A Tribunalul Sibiu (Románia) által 2011. november 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Mariana Irimie kontra Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 25/67

C-568/11. sz. ügy: A Vestre Landsret (Dánia) által 2011. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Agroferm A/S kontra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 25/68

C-571/11. sz. ügy: A Tribunalul Comercial Cluj (Románia) által 2011. november 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SC Volksbank România SA kontra Andreia Câmpan és Ioan Dan Câmpan

35

2012/C 25/69

C-572/11. sz. ügy: Az Administrativen Sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2011. november 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — „Menidzharski biznes reshenia” OOD kontra Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Veliko Tarnovo

36

2012/C 25/70

C-575/11. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2011. november 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos kontra Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 25/71

C-578/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-12/06. sz., Deltafina kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Deltafina SpA által 2011. november 18-án benyújtott fellebbezés

37

2012/C 25/72

C-581/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-292/09. sz., Muhamad Mugraby kontra Európai Unió Tanácsa, Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 6-án hozott végzése ellen Muhamad Mugraby által 2011. november 22-én benyújtott fellebbezés

37

2012/C 25/73

C-582/11. P. sz. ügy: A Törvényszék T-201/09. sz., Rügen Fisch AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) ügyben 2011. szeptember 21-én hozott ítélete ellen a Rügen Fisch AG által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés; a másik fél az eljárásban: Schwaaner Fischwaren GmbH

38

2012/C 25/74

C-584/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-475/07. sz., Dow AgroSciences Ltd és társai kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen a Dow AgroSciences Ltd, a Dow AgroSciences LLC, a Dow AgroSciences, a Dow AgroSciences Export, a Dow Agrosciences BV, a Dow AgroSciences Hungary kft, a Dow AgroSciences Italia Srl, a Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., a Dow AgroSciences Iberica, SA, a Dow AgroSciences s.r.o., a Dow AgroSciences Danmark A/S és a Dow AgroSciences GmbH által 2011. november 23-án benyújtott fellebbezés

39

2012/C 25/75

C-586/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-84/10. sz., Regione Puglia kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 14-én hozott végzése ellen a Regione Puglia által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés

40

2012/C 25/76

C-587/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-289/09. sz., Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Astellas Pharma GmbH ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Omnicare, Inc. által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés

40

2012/C 25/77

C-588/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-290/09. sz., Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Astellas Pharma GmbH ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Omnicare, Inc. által 2011. november 24-én benyújtott fellebbezés

41

2012/C 25/78

C-593/11. sz. ügy: A Törvényszék (harmadik tanács) T-25/06. sz., Alliance One, Inc. kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Alliance One International, Inc. által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés

41

2012/C 25/79

C-597/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (első tanács) T-232/06. sz., Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 9-én hozott ítélete ellen az Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés

42

2012/C 25/80

C-608/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-267/10. sz., Land Wien kontra Európai Bizottság ügyben 2011. szeptember 20-án hozott végzése ellen a Land Wien által 2011. november 25-én benyújtott fellebbezés

43

2012/C 25/81

C-617/11. sz. ügy: A Törvényszék (negyedik tanács) T-236/02. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 14-én hozott ítélete ellen Luigi Marcuccio által 2011. december 1-jén benyújtott fellebbezés

43

2012/C 25/82

C-621/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (hatodik tanács) T-415/09. sz., New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, korábban New Yorker SHK Jeans GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) — Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E. ügyben 2011. szeptember 29-én hozott ítélete ellen a New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, korábban New Yorker SHK Jeans GmbH által 2011. december 2-án benyújtott fellebbezés

44

2012/C 25/83

C-625/11. P. sz. ügy: A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-268/10. sz., Polyelectrolyte Producers Group és SNF SAS kontra Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) ügyben 2011. szeptember 21-én hozott végzése ellen a Polyelectrolyte Producers Group és az SNF SAS által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés

45

2012/C 25/84

C-551/09. sz. ügy: A Bíróság második tanácsa elnökének 2011. október 17-i végzése — Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

45

2012/C 25/85

C-179/10. sz. ügy: A Bíróság hatodik tanácsa elnökének 2011. szeptember 28-i végzése — Európai Bizottság kontra Francia Köztársaság

45

 

Törvényszék

2012/C 25/86

T-208/06. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Quinn Barlo és társai kontra Bizottság (Verseny — Kartellek — A metakrilátok piaca — Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértését megállapító határozat — Az egységes jogsértés fogalma — A jogsértés súlya — Bírságok — A jogsértés súlya — Enyhítő körülmények)

46

2012/C 25/87

T-421/07. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 8-i ítélete — Deutsche Post kontra Bizottság („Állami támogatások — A német hatóságok által a Deutsche Post AG javára hozott intézkedések — Az EK 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat — Korábbi végleges határozat hiánya — Elfogadhatatlanság”)

46

2012/C 25/88

T-39/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 8-i ítélete — Evropaїki Dynamiki kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Internetes portál elhelyezésére, kezelésére, javítására, fejlesztésére és karbantartására irányuló informatikai szolgáltatások nyújtása — Az ajánlat elutasítása és a szerződés egy másik ajánlattevő részére történő odaítélése — Kiválasztási szempontok — Odaítélési szempontok — Szerződésen kívüli felelősség”)

47

2012/C 25/89

T-51/08. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Bizottság kontra Dittert (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2005. évi előléptetési időszak — Elsőbbségi pontok — Műszaki hiba miatti elmaradás — Az A* előléptetési bizottság — A felettes által javasoltnál alacsonyabb számú elsőbbségi többletpont adása — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése)

47

2012/C 25/90

T-52/08. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Bizottság kontra Carpi Badía (Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Előléptetés — 2005. évi előléptetési időszak — Elsőbbségi pontok — Műszaki hiba miatti elmaradás — Az A* előléptetési bizottság — A felettes által javasoltnál alacsonyabb számú elsőbbségi többletpont adása — Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel mellőzése)

47

2012/C 25/91

T-107/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Transnational Company „Kazchrome” és ENRC Marketing AG kontra Tanács és Bizottság („Dömping — Kínából és Kazahsztánból származó szilíciumos mangán behozatala — Megsemmisítés iránti kereset — Exportár — A rendes érték és az exportár közötti összehasonlítás — Az árleszorítás-különbözet kiszámítása — Szerződésen kívüli felelősség”)

48

2012/C 25/92

T-238/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Sniace kontra Bizottság („Állami támogatások — Adósság-átütemezési megállapodások — A támogatásokat a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító határozat — Indokolási kötelezettség”)

48

2012/C 25/93

T-123/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — Hartmann kontra OHIM (Complete) („Közösségi védjegy — A Complete közösségi szóvédjegy bejelentése — Feltétlen kizáró okok — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró jelleg — Indokolás — Homogén csoportot alkotó áruk — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)

49

2012/C 25/94

T-152/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i ítélete — El Corte Inglés kontra OHIM — Azzedine Alaïa (ALIA) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az ALIA közösségi szóvédjegy bejelentése — A korábbi ALAÏA PARIS közösségi ábrás védjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

49

2012/C 25/95

T-447/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i ítélete — SE-Blusen Stenau OHIM — Sport Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A SE© SPORTS EQUIPMENT közösségi ábrás védjegy bejelentése — SE So Easy korábbi nemzeti szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”)

49

2012/C 25/96

T-562/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 7-i ítélete — HTTS kontra Tanács (Közös kül- és biztonságpolitika — Iránnal szemben az atomfegyverek elterjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések — A pénzeszközök befagyasztása — Megsemmisítés iránti kereset — Indokolási kötelezettség — Mulasztási eljárás — Beavatkozási kérelem — Okafogyottság)

50

2012/C 25/97

T-586/10. sz. ügy: A Törvényszék 2011. december 8-i ítélete — Aktieselskabet af 21. november 2001 kontra OHIM — Parfums Givenchy (only givenchy) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — Az only givenchy közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ONLY korábbi közösségi és nemzeti szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja — Jóhírnév — A 207/2009/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése”)

50

2012/C 25/98

T-10/11. P. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 29-i ítélete — Birkhoff kontra Bizottság („Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Családi támogatások — Eltartott gyermek után járó támogatás — Olyan fogyatékkal élő gyermek, amely miatt magát eltartani nem képes — A támogatás folyósítása meghosszabbításának megtagadása”)

51

2012/C 25/99

T-263/08. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i végzése — Becker Flugfunkwerk kontra OHIM — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

51

2012/C 25/100

T-188/09. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 15-i végzése — Galileo International Technology kontra OHIM — Residencias Universitarias (GALILEO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

51

2012/C 25/101

T-176/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. december 2-i végzése — Carbunión kontra Tanács („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Állami támogatások — A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatásra vonatkozó határozat — A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — A keresettel való összhang hiánya — Elválaszthatatlanság — Elfogadhatatlanság — Az érdekek mérlegelése”)

52

2012/C 25/102

T-269/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. november 15-i végzése — Xeda International kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Növényvédő szerek — Etoxikin hatóanyag — Az etoxikin 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételének megtagadása — Etoxikint tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — A sürgősség hiánya”)

52

2012/C 25/103

T-471/11. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2011. november 24-i végzése — Éditions Jacob kontra Bizottság (Ideiglenes int iránti kérelem — Verseny — Vállalkozások összefonódása — Az összefonódást az eszközök továbbruházásának kikötésével a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat — A továbbruházott eszközök átvevőjének jóváhagyásáról szóló eredeti bizottsági határozat Törvényszék általi megsemmisítése — Az eszközök ugyanazon átvevőjének újbóli jóváhagyásáról szóló határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelem — Sürgősség hiánya — Az érdekek mérlegelése)

52

2012/C 25/104

T-563/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Anbouba kontra Tanács

53

2012/C 25/105

T-564/11. sz. ügy: 2011. október 28-án benyújtott kereset — Farage kontra Parlament és Buzek

53

2012/C 25/106

T-572/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — Hassan kontra Tanács

54

2012/C 25/107

T-573/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — JAS kontra Európai Bizottság

55

2012/C 25/108

T-575/11. sz. ügy: 2011. november 7-én benyújtott kereset — Inaporc kontra Bizottság

56

2012/C 25/109

T-576/11. sz. ügy: 2011. november 10-én benyújtott kereset — Schenker Customs Agency kontra Bizottság

56

2012/C 25/110

T-577/11. sz. ügy: 2011. november 4-én benyújtott kereset — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon kontra Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

57

2012/C 25/111

T-580/11. sz. ügy: 2011. november 8-án benyújtott kereset — McNeil kontra OHIM — Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 25/112

T-581/11. sz. ügy: 2011. november 9-én benyújtott kereset — Dimian kontra OHIM — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 25/113

T-582/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — Solar-Fabrik kontra OHIM (Premium XL)

59

2012/C 25/114

T-583/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — Solar-Fabrik kontra OHIM (Premium L)

59

2012/C 25/115

T-585/11. sz. ügy: 2011. november 10-én benyújtott kereset — Cheverny Investments kontra Bizottság

60

2012/C 25/116

T-586/11. sz. ügy: 2011. november 17-én benyújtott kereset — Oppenheim kontra Bizottság

60

2012/C 25/117

T-590/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski kontra OHIM — Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 25/118

T-592/11. sz. ügy: 2011. november 22-én benyújtott kereset — Anbouba kontra Tanács

62

2012/C 25/119

T-593/11. sz. ügy: 2011. november 28-án benyújtott kereset — Al-Chihabi kontra Tanács

62

2012/C 25/120

T-596/11. sz. ügy: 2011. november 24-én benyújtott kereset — Bricmate kontra Tanács

63

2012/C 25/121

T-601/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Dansk Automat Brancheforening kontra Bizottság

63

2012/C 25/122

T-603/11. sz. ügy: 2011. november 24-én benyújtott kereset — Ecologistas en Acción–CODA kontra Bizottság

64

2012/C 25/123

T-607/11. sz. ügy: 2011. november 30-án benyújtott kereset — Henkel és Henkel France kontra Bizottság

64

2012/C 25/124

T-616/11. P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-69/10. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 8-án hozott végzése ellen Luigi Marcuccio által 2011. november 28-án benyújtott fellebbezés

65

2012/C 25/125

T-618/11 P. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék F-13/10. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2011. szeptember 28-án hozott ítélete ellen Carlo de Nicola által 2011. december 6-án benyújtott fellebbezés

65

2012/C 25/126

T-303/11. sz. ügy: A Törvényszék 2011. november 30-i végzése — Leopardi Dittajuti kontra OHIM — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

Közszolgálati Törvényszék

2012/C 25/127

F-90/11. sz. ügy: 2011. szeptember 26-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

67

2012/C 25/128

F-99/11. sz. ügy: 2011. október 3-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

67

2012/C 25/129

F-100/11. sz. ügy: 2011. október 5-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

67

2012/C 25/130

F-104/11. sz. ügy: 2011. október 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

68

2012/C 25/131

F-106/11. sz. ügy: 2011. október 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra EKB

68

2012/C 25/132

F-107/11. sz. ügy: 2011. október 18-án benyújtott kereset — ZZ kontra ECDC

69

2012/C 25/133

F-108/11. sz. ügy: 2011. október 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

69

2012/C 25/134

F-113/11. sz. ügy: 2011. október 25-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

69

2012/C 25/135

F-116/11. sz. ügy: 2011. november 7-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

69

2012/C 25/136

F-117/11. sz. ügy: 2011. november 8-án benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

70

2012/C 25/137

F-118/11. sz. ügy: 2011. november 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

70

2012/C 25/138

F-119/11. sz. ügy: 2011. november 11-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

71

2012/C 25/139

F-120/11. sz. ügy: 2011. november 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

72

2012/C 25/140

F-121/11. sz. ügy: 2011. november 22-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

72

2012/C 25/141

F-124/11. sz. ügy: 2011. november 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra FRONTEX

72

2012/C 25/142

F-129/11. sz. ügy: 2011. december 9-én benyújtott kereset — ZZ kontra Bizottság

73


(*1)Törölt vagy áthelyezett információ a személyes és/vagy bizalmas jellegű adatok védelme érdekében.

 


HU

 

Top