EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:025:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 25, 28 ta' Jannar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.025.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 25

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
28ta' Jannar 2012


Werrej

Paġna

 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2012/C 25/01

L-Aħħar Pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea ĠU C 13, 14.1.2012

1


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2012/C 25/02

Kawżi magħquda C-106/09 P u C-107/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Government of Gibraltar, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, Ir-Renju ta’ Spanja (C-106/09), Ir-Renju ta’ Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea, Il-Government of Gibraltar, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq (Appell — Għajnuna mill-Istat — Selettività materjali — Sistema fiskali — Ġibiltà — Kumpanniji “off-shore”)

2

2012/C 25/03

Kawża C-212/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs ir-Repubblika Portugiża (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Artikoli 43 KE u 56 KE — Moviment liberu tal-kapital — Azzjonijiet preferenzjali (“golden shares”) miżmuma mill-Istat Portugiż fi ħdan GALP Energia SGPS SA — Intervent fit-tmexxija ta’ kumpannija privatizzata)

3

2012/C 25/04

Kawża C-281/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 89/552/KEE — Xandir televiżiv — Reklami — Ħin ta’ trażmissjoni”)

3

2012/C 25/05

Kawża C-404/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 85/337/KEE — Evalwazzjoni tal-effetti ta’ ċerti proġetti fuq l-ambjent — Direttiva 92/43/KEE — Konservazzjoni tal-habitats naturali — Fawna u flora selvaġġa — Minjieri tal-faħam miftuħa — Sit “Alto Sil” — Żona ta’ protezzjoni speċjali — Sit ta’ importanza Komunitarja — Ors kannella (Ursus arctos) — Serduq selvaġġ (Tetrao urogallus))

3

2012/C 25/06

Kawża C-458/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 — Ir-Repubblika Taljana vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Ġħajnuna mogħtija mill-awtoritajiet Taljani lill-impriżi mill-ġdid ikkwotati fil-Borża — Leġiżlazzjoni li tipprovdi vantaġġi fiskali)

4

2012/C 25/07

Kawża C-496/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu — Nuqqas ta’ eżekuzzjoni — Artikolu 228 KE — Sanzjonijiet pekunjarji)

5

2012/C 25/08

Kawża C-539/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Intenzjoni manifestata mill-Qorti tal-Awdituri li twettaq verifiki fi Stat Membru — Rifjut minn dan l-Istat Membru — Setgħat tal-Qorti tal-Awdituri — Artikolu 248 KE — Verifika tal-kooperazzjoni tal-awtoritajiet amministrattivi nazzjonali fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud — Regolament (KE) Nru 1798/2003 — Dħul tal-Komunità — Riżorsi proprji li joriġinaw mit-taxxa fuq il-valur miżjud)

5

2012/C 25/09

Kawża C-548/09 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Novembru 2011 — Bank Melli Iran vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Ir-Repubblika Franċiża, Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi meħuda fil-konfront tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran sabiex titwaqqaf il-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar tal-fondi ta’ bank — Nuqqas ta’ notifika tad-deċiżjoni — Bażi legali — Drittijiet tad-difiża)

6

2012/C 25/10

Kawża C-70/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour d’appel de Bruxelles — Il-Belġju) — Scarlet Extended SA vs Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (Soċjetà tal-informazzjoni — Drittijiet tal-awtur — Internet — Softwer “peer-to-peer” — Fornituri ta’ aċċess għal internet — Implementazzjoni ta’ sistema ta’ filtrazzjoni tal-komunikazzjonijiet elettroniċi sabiex jiġi mblokkat l-iskambju tal-fajls li jippreġudikaw id-drittijiet tal-awtur — Nuqqas ta’ obbligu ġenerali ta’ sorveljanza tal-informazzjoni trażmessa)

6

2012/C 25/11

Kawża C-112/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Hof van Cassatie van België — il-Belġju) — Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen vs Zaza Retail BV (Regolament (KE) Nru 1346/2000 — Proċedimenti ta’ falliment — Ftuħ ta’ proċedimenti territorjali ta’ falliment — Kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi nazzjonali applikabbli li timpedixxi l-ftuħ ta’ proċedimenti priniċpali ta’ falliment — Kreditur awtorizzat li jitlob il-ftuħ ta’ proċedimenti territorjali ta’ falliment)

7

2012/C 25/12

Kawża C-126/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mis-Supremo Tribunal Administrativo — il-Portugal) — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA vs Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (Approssimazzjoni tal-liġijiet — Direttiva 90/434/KEE — Sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika għall-amalgamazzjonijiet, id-diviżjonijiet, it-trasferimenti ta’ assi u l-iskambji tal-azzjonijiet li jirrigwardaw il-kumpanniji ta’ Stati Membri differenti — Artikolu 11(1)(a) — Raġunijiet kummerċjali validi — Ristrutturazzjoni jew razzjonalizzazzjoni ta’ attivitajiet ta’ kumpanniji li pparteċipaw fl-operazzjoni — Kunċetti)

8

2012/C 25/13

Kawża C-214/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-22 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesarbeitsgericht Hamm — il-Ġermanja) — KHS AG vs Winfried Schulte (“Organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol — Direttiva 2003/88/KE — Dritt għal-leave annwali bil-ħlas — Estinzjoni tad-dritt għal-leave annwali bil-ħlas li ma tteħidx minħabba mard fl-iskadenza ta’ terminu previst mil-leġiżlazzjoni nazzjonali”)

8

2012/C 25/14

Kawżi magħquda C-259/10 u C-260/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Ir-Renju Unit) — Ir-Renju Unit) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs vs The Rank Group PLC (“Tassazzjoni — Sitt Direttiva tal-VAT — Eżenzjonijiet — Artikolu 13B(f) — Imħatri, lotteriji u logħob ieħor tal-ażżard jew bi flus — Prinċipju ta’ newtralità fiskali — Bingo mekkanizzat bir-rebħ imħallas fi flus (‘mechanised cash bingo’) — Slot machines — Prattika amministrattiva differenti mid-dispożizzjonijiet leġiżlattivi — Metodu ta’ difiża bbażat fuq id-diliġenza dovuta (‘due diligence’)”)

9

2012/C 25/15

Kawża C-283/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Înalta Curte de Casație și Justiție (ir-Rumanija)) — Circul Globus București (Circ & Variete Globus București) vs Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România — Asociația pentru Drepturi de Autor — U.C.M.R. — A.D.A. (“Approssimazzjoni tal-liġijiet — Drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati — Direttiva 2001/29/KE — Artikolu 3 — Kunċett ta’ ‘komunikazzjoni ta’ xogħol lill-pubbliku preżenti fil-post fejn toriġina l-komunikazzjoni’ — Komunikazzjoni ta’ xogħlijiet mużikali fil-preżenza ta’ pubbliku, mingħajr ħlas lis-soċjetà ta’ amministrazzjoni kollettiva tad-drittijiet tal-awturi tar-remunerazzjoni li tikkorrispondi għal dawn id-drittijiet — Konklużjoni ta’ kuntratti ta’ trasferiment ta’ drittijiet patrimonjali mal-awturi tax-xogħlijiet — Kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2001/29/KE”)

10

2012/C 25/16

Kawżi magħquda C-319/10 u C-320/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tar-Rechtbank Haarlem — il-Pajjiżi l-Baxxi) — X vs Inspecteur van de Belastingdienst/Y (C-319/10) X BV vs Inspecteur van de Belastingdienst P (C-320/10) (Tariffa Doganali Komuni — Nomenklatura Magħquda — Klassifikazzjoni tariffarja — Laħam tat-tiġieġ dissussat, iffriżat u mmellaħ — Validità u interpretazzjoni tar-Regolamenti (KE) Nru 535/94, Nru 1832/2002, Nru 1871/2003, Nru 2344/2003 u Nru 1810/2004 — Nota addizzjonali 7 għall-Kapitolu 2 tan-Nomenklatura Magħquda — Deċiżjoni tal-Korp ta’ Riżoluzzjoni ta’ Tilwim tad-WTO — Effetti legali)

10

2012/C 25/17

Kawża C-322/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — ir-Renju Unit) — Medeva BV vs Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (“Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Artikolu 3 — Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ ċertifikat — Kunċett ta’ ‘prodott protett minn privattiva bażika fis-seħħ’ — Kriterji — Eżistenza ta’ kriterji addizzjonali jew differenti għal prodott mediċinali li jinkludi iktar minn ingredjent attiv jew għal tilqima kontra numru ta’ mard (‘Multi-disease vaccine’ jew ‘tilqima multivalenti’)”)

11

2012/C 25/18

Kawżi magħquda C-323/10 sa C-326/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Hamburg — il-Ġermanja) — Gebr. Stolle GmbH & Co. KG (C-323/10, C-324/10 u C-326/10), Doux Geflügel GmbH (C-325/10) vs Hauptzollamt Hamburg-Jonas (“Regolament (KEE) Nru 3846/87 — Agrikoltura — Ħlasijiet lura fuq l-esportazzjoni — Laħam tat-tjur — Tjur tal-ispeċi Gallus domesticus imsewwija u mnittfa”)

11

2012/C 25/19

Kawża C-327/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Okresní soud v Chebu — Ir-Repubblika Ċeka) — Hypoteční banka, a.s. vs Udo Mike Lindner (Ġurisdizzjoni u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali — Kuntratt ta’ kreditu ipotekarju konkluż bejn konsumatur li għandu ċittadinanza ta’ Stat Membru u bank stabbilit fi Stat Membru ieħor — Leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li, fil-każ li ma jkunx magħruf id-domiċilju eżatt tal-konsumatur, tippermetti li jiġi ppreżentat rikors kontrih quddiem qorti ta’ dan l-Istat)

12

2012/C 25/20

Kawża C-348/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Augstākās tiesas Senāts — il-Latvja) — Norma-A SIA, Dekom SIA vs Latgales plānošanas reģions, aventi kawża ta’ Ludzas novada dome (Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/17/KE — Artikolu 1(3)(b) — Direttiva 92/13/KEE — Artikolu 2d(1)(b) — Kunċett ta’ “konċessjoni għal servizzi” — Provvista ta’ servizzi ta’ trasport pubbliku b’karozzi tal-linja — Dritt li jiġi operat is-servizz u ħlas lill-fornitur ta’ ammont bħala kumpens għat-telf — Riskju marbut mal-operat limitat skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali u l-kuntratt — Proċeduri ta’ reviżjoni fil-qasam ta’ għoti ta’ kuntratt — Applikabbiltà diretta tal-Artikolu 2d(1)(b) tad-Direttiva 92/13/KEE għall-kuntratti konklużi qabel it-terminu ta’ traspożizzjoni tad-Direttiva 2007/66/KE)

13

2012/C 25/21

Kawża C-379/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Taljana (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Prinċipju ġenerali ta’ responsabbiltà tal-Istati Membri għal ksur tad-dritt tal-Unjoni minn waħda mill-qrati tal-aħħar istanza tagħhom — Esklużjoni ta’ kull responsabbiltà tal-Istat li tirriżulta minn interpretazzjoni tar-regoli ta’ dritt jew minn evalwazzjoni ta’ elementi ta’ fatt u ta’ provi mwettqa minn qorti tal-aħħar istanza — Limitazzjoni, mil-leġiżlatur nazzjonali, tar-responsabbiltà tal-Istat għall-każijiet ta’ frodi jew ta’ nuqqas serju mwettaq minn tali qorti)

14

2012/C 25/22

Kawża C-405/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Amtsgericht Bruchsal — Il-Ġermanja) — proċeduri kriminali kontra QB (*1) (Protezzjoni tal-ambjent — Regolamenti (KE) Nru 1013/2006 u 1418/2007 — Kontroll ta’ vjaġġi ta’ skart — Projbizzjoni ta’ esportazzjoni ta’ katalizzaturi lejn il-Libanu)

14

2012/C 25/23

Kawża C-412/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (Queen’s Bench Division) — ir-Renju Unit) — Deo Antoine Homawoo vs GMF Assurances SA (“Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili — Liġi applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali — Regolament (KE) Nru 864/2007 — Kamp ta’ applikazzjoni ratione temporis”)

15

2012/C 25/24

Kawża C-422/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (ir-Renju Unit)) — Georgetown University, University of Rochester, Loyola University of Chicago vs Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (“Prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem — Ċertifikat ta’ protezzjoni supplimentari — Regolament (KE) Nru 469/2009 — Artikolu 3 — Kundizzjonijiet għall-kisba ta’ ċertifikat — Kunċett ta’ ‘prodott protett minn privattiva bażika fis-seħħ’ — Kriterji — Eżistenza ta’ kriterji addizzjonali jew differenti għal prodott mediċinali li jinkludi iktar minn ingredjent attiv jew għal tilqima kontra numru ta’ mard (‘Multi-disease vaccine’ jew ‘tilqima multivalenti’)”)

15

2012/C 25/25

Kawża C-430/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Administrativen sad Sofia-grad — Il-Bulgarija) — Hristo Gaydarov vs Director na Glavna direktsia “Ohranitelna politsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti (Moviment liberu ta’ ċittadin tal-Unjoni — Direttiva 2004/38/KE — Projbizzjoni li persuna tħalli t-territorju nazzjonali minħabba kundanna kriminali f’pajjiż ieħor — Ittraffikar ta’ droga — Miżura li tista’ tiġi ġustifikata minn raġunijiet ta’ ordni pubbliku)

16

2012/C 25/26

Kawża C-434/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Administrativen sad Sofia-grad — il-Bulgarija) — Petar Aladzhov vs Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Moviment liberu ta’ ċittadin tal-Unjoni — Direttiva 2004/38/KE — Projbizzjoni ta’ tluq mit-territorju nazzjonali minħabba n-nuqqas ta’ ħlas ta’ dejn fiskali — Miżura li tista’ tiġi ġġustifikata minħabba ordni pubbliku)

16

2012/C 25/27

Kawża C-435/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Centrale Raad van Beroep — il-Pajjiżi l-Baxxi) — J.C. van Ardennen vs Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Direttiva 80/987/KEE — Protezzjoni tal-ħaddiema fil-każ ta’ insolvenza ta’ min iħaddem — Kumpens għal insolvenza — Ħlas suġġett għall-kundizzjoni ta’ reġistrazzjoni bħala persuna li qed tfittex impjieg)

17

2012/C 25/28

Kawża C-444/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — il-Ġermanja) — Finanzamt Lüdenscheid vs Christel Schriever (VAT — Sitt Direttiva — Artikolu 5(8) — Kunċett ta’ “trasferiment tal-assi kollha jew parti minnhom” — Trasferiment tal-proprjetà ta’ stokk ta’ merkanzija u ta’ tagħmir kummerċjali fl-istess ħin mal-kiri tal-bini kummerċjali)

17

2012/C 25/29

Kawża C-454/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tas-17 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundesfinanzhof — Ġermanja) — Oliver Jestel vs Hauptzollamt Aachen (“Kodiċi Doganali tal-Komunità — It-tieni inċiż tal-Artikolu 202(3) — Ħolqien ta’ dejn doganali wara l-introduzzjoni kontra l-liġi ta’ merkanzija — Kunċett ta’ ‘debitur’ — Parteċipazzjoni fl-introduzzjoni kontra l-liġi — Persuna li aġixxiet bħala intermedjarju fil-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ bejgħ li jirrigwardaw il-merkanzija introdotta kontra l-liġi”)

18

2012/C 25/30

Kawżi magħquda C-468/10 u C-469/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-24 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Supremo (Spanja)) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) vs Administración del Estado (“Ipproċessar ta’ data ta’ natura personali — Direttiva 95/46/KE — Artikolu 7(f) — Effett dirett”)

18

2012/C 25/31

Kawża C-505/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Højesteret — id-Danimarka) — Partrederiet Sea Fighter vs Skatteministeriet (“Direttiva 92/81/KEE — Dazji tas-sisa fuq iż-żjut minerali — Eżenzjoni — Kunċett ta’ ‘navigazzjoni’ — Karburant użat għal gaffa installata fuq bastiment li taħdem indipendentement mill-magna ta’ dan il-bastiment”)

19

2012/C 25/32

Kawża C-88/11 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tal-10 ta’ Novembru 2011 — LG Electronics, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Sinjal verbali “KOMPRESSOR PLUS” — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 7(1)(c) — Karattru deskrittiv — Eżami ta’ mezz ta’ prova ġdid mill-Qorti Ġenerali — Żnaturament tal-fatti u tal-provi)

19

2012/C 25/33

Kawża C-256/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tal-15 ta’ Novembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Verwaltungsgerichtshof — L-Awstrija) — Murat Dereci, Vishaka Heiml, Alban Kokollari, Izunna Emmanuel Maduike, Dragica Stevic vs Bundesministerium für Inneres (Ċittadinanza tal-Unjoni — Dritt ta’ residenza ta’ ċittadini ta’ Stati terzi membri tal-familja ta’ ċittadini tal-Unjoni — Rifjut ibbażat fuq in-nuqqas tal-eżerċizzju tad-dritt għall-moviment liberu taċ-ċittadin — Possibbiltà ta’ trattament differenti meta mqabbla ma’ ċittadini tal-Unjoni li eżerċitaw id-dritt għall-moviment liberu — Ftehim ta’ Assoċjazzjoni KEE-Turkija — Artikolu 13 tad-Deċiżjoni Nru 1/80 tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni — Artikolu 41 tal-Protokoll Addizzjonali — Klawżoli “standstill”)

20

2012/C 25/34

Kawża C-315/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tad-29 ta’ Settembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Consiglio di Stato — l-Italja) — Angelo Grisoli vs Regione Lombardia (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-proċedura — Artikolu 49 TFUE — Libertà ta’ stabbiliment — Saħħa pubblika — Spiżeriji — Prossimità — Provvista ta’ mediċini għall-popolazzjoni — Awtorizzazzjoni ta’ operat — Tqassim territorjali tal-ispiżeriji — Distanza minima bejn l-istabbilimenti)

20

2012/C 25/35

Kawża C-198/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-9 ta’ Settembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte d’appello di Milano — l-Italja) — Cassina S.p.A. vs Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Proprjetà industrijali u kummerċjali — Direttiva 98/71/KE — Protezzjoni legali ta’ disinni — Artikolu 17 — Obbligu ta’ akkumulazzjoni tal-protezzjoni tad-disinni ma’ dik tad-drittijiet tal-awtur — Leġiżlazzjoni nazzjonali li teskludi l-protezzjoni mid-drittijiet tal-awtur għad-disinni li jaqgħu fil-qasam pubbliku qabel id-dħul fis-seħħ tagħha)

21

2012/C 25/36

Kawża C-289/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-12 ta’ Settembru 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Sejħa għal offerti — Analiżi, żvilupp, manutenzjoni u sostenn ta’ sistemi telematiċi ta’ sorveljanza ta’ prodotti suġġetti għad-dazju tas-sisa — Ċaħda tal-offerta — Nuqqas ta’ motivazzjoni ta’ din iċ-ċaħda)

21

2012/C 25/37

Kawża C-314/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Settembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de première instance de Liège — il-Belġju) — Hubert Pagnoul vs L-Istat Belġjan (Artikoli 92(1), 103(1), u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Eżami tal-konformità ta’ liġi nazzjonali kemm mad-dritt tal-Unjoni kif ukoll mal-Kostituzzjoni nazzjonali — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għan-natura prijoritarja ta’ proċedura inċidentali ta’ stħarriġ ta’ kostituzzjonalità — Karta tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Neċessità ta’ rabta mad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

22

2012/C 25/38

Kawża C-538/10: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Settembru 2011 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de première instance de Liège (il-Belġju)) Richard Lebrun, Marcelle Howet vs L-Istat Belġjan (Artikoli 92(1), 103(1) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Talba għal deċiżjoni preliminari — Eżami tal-konformità ta’ regola nazzjonali kemm mad-dritt tal-Unjoni kif ukoll mal-Kostituzzjoni nazzjonali — Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi għan-natura prijoritarja ta’ proċedura inċidentali ta’ stħarriġ tal-kostituzzjonalità — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Neċessità ta’ relazzjoni mad-dritt tal-Unjoni — Nuqqas manifest ta’ ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja)

22

2012/C 25/39

Kawża C-541/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-30 ta’ Settembru 2011 — Sociedade Quinta do Portal, SA vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Vallegre, Vinhos do Porto SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark Komunitarja verbali PORTO ALEGRE — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti VISTA ALEGRE — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Dikjarazzjoni ta’ invalidità tat-trade mark)

23

2012/C 25/40

Kawża C-546/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tat-13 ta’ Settembru 2011 — Hans-Peter Wilfer vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (Appell — Trade mark Komunitarja — Sinjal figurattiv li jirrappreżenta l-parti ta’ fuq ta’ kitarra — Rifjut ta’ reġistrazzjoni — Raġuni assoluta għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Eżami ex officio tal-fatti — Artikoli 7(1)(b) u 74(1) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 — Ammissibbiltà ta’ provi prodotti għall-ewwel darba quddiem il-Qorti Ġenerali — Trattament ugwali)

23

2012/C 25/41

Kawża C-561/10 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-20 ta’ Settembru 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Sejħa għal offerti — Servizzi tal-informatika ta’ manutenzjoni tas-sistemi SEI-BUD/AMD/CR — Ċaħda tal-offerta — Motivazzjoni insuffiċjenti — Evalwazzjoni żbaljata tal-fatti u tal-provi)

23

2012/C 25/42

Kawża C-316/11 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-21 ta’ Settembru 2011 — Longevity Health Products, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Biofarma SA (“Appell — Trade mark Komunitarja — Proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI — Nuqqas ta’ osservanza tal-obbligu ta’ ħlas tad-dritt tal-appell fit-terminu stabbilit — Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell li tiddikjara l-appell bħala li ma ġiex ippreżentat”)

24

2012/C 25/43

Kawża C-378/11: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-21 ta’ Settembru 2011 — Longevity Health Products, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Biofarma SA (Appell — Trade mark Komunitarja — Proċediment quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI — Nuqqas ta’ osservanza tal-obbligu ta’ ħlas tat-taxxa tal-appell fit-terminu — Deċiżjoni tal-Bord tal-Appell li tididkjara l-appell bħala li ma sarx)

24

2012/C 25/44

Kawża C-430/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Rovigo (L-Italja) fit-18 ta’ Awwissu 2011 — Proċeduri kriminali kontra Md Sagor

25

2012/C 25/45

Kawża C-518/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Gerechtshof te Amsterdam (Il-Pajjiżi l-Baxxi) tal-10 ta’ Ottubru 2011 — UPC Nederland BV vs Gemeente Hilversum

25

2012/C 25/46

Kawża C-521/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberster Gerichtshof (l-Awstrija) fit-12 ta’ Ottubru 2011 — Amazon.com International Sales Inc. et vs Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

27

2012/C 25/47

Kawża C-524/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (il-Pajjiżi l-Baxxi) fis-17 ta’ Ottubru 2011 — Lowlands Design Holding BV vs Minister van Financiën

28

2012/C 25/48

Kawża C-526/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-18 ta’ Ottubru 2011 — IVD GmbH & Co. KG vs Ärztekammer Westfalen-Lippe

28

2012/C 25/49

Kawża C-531/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hessischen Landessozialgericht (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Ottubru 2011 — Angela Strehl vs Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

28

2012/C 25/50

Kawża C-532/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberlandesgericht Köln (il-Ġermanja) fid-19 ta’ Ottubru 2011 — Susanne Leichenich vs Ansbert Peffekoven, Ingo Horeis

28

2012/C 25/51

Kawża C-533/11: Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Ottubru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Belġju

29

2012/C 25/52

Kawża C-538/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Landesgericht Salzburg (l-Awstrija) fil-21 ta’ Ottubru 2011 — Hermine Sax vs Pensionsversicherungsanstalt Landesstelle Salzburg

30

2012/C 25/53

Kawża C-540/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal de première instance de Bruxelles (Il-Belġju) tal-24 ta’ Ottubru 2011 — Daniel Levy, Carine Sebbag vs L-Istat Belġjan — SPF Finances

30

2012/C 25/54

Kawża C-541/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vrhovno Sodišče Republike Slovenije (ir-Repubblika tas-Slovenja) fil-25 ta’ Ottubru 2011 — Jožef Grilc vs Slovensko zavarovalno združenje GIZ

31

2012/C 25/55

Kawża C-542/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-24 ta’ Ottubru 2011 — Staatssecretaris van Financiën vs Codirex Expeditie BV

31

2012/C 25/56

Kawża C-543/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden fl-24 ta’ Ottubru 2011 — Woningstichting Maasdriel vs Staatssecretaris van Financiën

31

2012/C 25/57

Kawża C-544/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Rheinland-Pfalz (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Ottubru 2011 — Helga Petersen, Peter Petersen vs Finanzamt Ludwigshafen

31

2012/C 25/58

Kawża C-545/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) (il-Ġermanja) fl-24 ta’ Ottubru 2011 — Agrargenossenschaft Neuzelle e.G. vs Landrat des Landkreises Oder-Spree

32

2012/C 25/59

Kawża C-548/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Arbeidshof te Antwerpen (il-Belġju) fil-31 ta’ Ottubru 2011 — Edgard Mulders vs Rijksdienst voor Pensioenen

32

2012/C 25/60

Kawża C-554/11 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Novembru 2011 minn Internationalen Hilfsfonds eV kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-21 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-141/05 RENV — Internationaler Hilfsfonds eV vs Il-Kummissjoni Ewropea

32

2012/C 25/61

Kawża C-555/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fit-3 ta’ Novembru 2011 — Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados “EEAE” Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis “SPATE”, Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon “PSAS”, Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon “SEMA” e Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfalistikon Symvoulon “PSAS” vs Ypourgos Anaptixis u Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados (Ministru tal-Iżvilupp)

33

2012/C 25/62

Kawża C-556/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado Contencioso-Administrativo de Valladolid (Spanja) fit-3 ta’ Novembru 2011 — María Jesús Lorenzo Martínez vs Dirección Provincial de Educación Valladolid

33

2012/C 25/63

Kawża C-557/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa min-Naczelny Sąd Administracyjny (ir-Repubblika tal-Polonja) fl-4 ta’ Novembru 2011 — Maria Kozak vs Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie

33

2012/C 25/64

Kawża C-560/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Commissione Tributaria Provinciale di Parma (l-Italja) fis-7 ta’ Novembru 2011 — Danilo Debiasi vs Agenzia delle Entrate — Ufficio di Parma

34

2012/C 25/65

Kawża C-561/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Spanja) fit-8 ta’ Novembru 2011 — Fédération Cynologique Internationale vs Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

34

2012/C 25/66

Kawża C-565/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Sibiu (ir-Rumanija) fl-10 ta’ Novembru 2011 — Mariana Irimie vs Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei, Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu

34

2012/C 25/67

Kawża C-568/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Vestre Landsret (Danimarka) fl-14 ta’ Novembru 2011 — Agroferm A/S vs Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

35

2012/C 25/68

Kawża C-571/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Comercial Cluj (ir-Rumanija) fl-14 ta’ Novembru 2011 — SC Volksbank România SA vs Andreia Câmpan u Ioan Dan Câmpan

35

2012/C 25/69

Kawża C-572/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administrativen Sad — Veliko Tarnovo (il-Bulgarija) fil-11 ta’ Novembru 2011 — “Menidzharski biznes reshenia” OOD vs Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Veliko Tarnovo

36

2012/C 25/70

Kawża C-575/11: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fis-16 ta’ Novembru 2011 — Eleftherios-Themistoklis Nasiopoulos vs Ypourgos Ygeia kai Pronoias

36

2012/C 25/71

Kawża C-578/11 P: Appell ippreżentat fit-18 ta’ Novembru 2011 minn Deltafina SpA kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-12/06, Deltafina vs Il-Kummissjoni

37

2012/C 25/72

Kawża C-581/11 P: Appell ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2011 minn Muhamad Mugraby kontra d-digriet tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tas-6 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-292/09 — Muhamad Mugraby vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u Il-Kummissjoni Ewropea

37

2012/C 25/73

Kawża C-582/11 P: Appell ippreżentat fl-24 ta' Novembru 2011 minn Rügen Fisch AG kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-201/09 — Rügen Fisch vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni); parti oħra fil-proċedura Schwaaner Fischwaren GmbH

38

2012/C 25/74

Kawża C-584/11 P: Appell ippreżentat fit-23 ta’ Novembru 2011 minn Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow Agrosciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-475/07: Dow AgroSciences Ltd et vs Il-Kummissjoni

39

2012/C 25/75

Kawża C-586/11 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2011 mir-Regione Puglia mid-Digriet tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) mogħti fl-14 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-84/10, Regione Puglia vs Il-Kummissjoni

40

2012/C 25/76

Kawża C-587/11 P: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2011 minn Omnicare, Inc. kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-289/09, Omnicare, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni)

40

2012/C 25/77

Kawża C-588/11: Appell ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2011 minn Omnicare, Inc. kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-290/09 — Omnicare, Inc. vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Astellas Pharma GmbH

41

2012/C 25/78

Kawża C-593/11 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2011 minn Alliance One International, Inc. kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) tad-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-25/06, Alliance One International, Inc. vs Il-Kummissjoni Ewropea

41

2012/C 25/79

Kawża C-597/11 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2011 minn Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fid-9 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-232/06, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vs Il-Kummissjoni Ewropea

42

2012/C 25/80

Kawża C-608/11 P: Appell ippreżentat fil-25 ta’ Novembru 2011 mil-Land Wien kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tal-20 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-267/10 — Land Wien vs Il-Kummissjoni Ewropea

43

2012/C 25/81

Kawża C-617/11 P: Appell ippreżentat fl-1 ta’ Diċembru 2011 minn Luigi Marcuccio kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tal-14 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-236/02, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

43

2012/C 25/82

Kawża C-621/11 P: Appell ippreżentat fit-2 ta’ Diċembru 2011 minn New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, li kienet New Yorker SHK Jeans GmbH kontra s-sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tad-29 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-415/09: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, li kienet New Yorker SHK Jeans GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.

44

2012/C 25/83

Kawża C-625/11 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2011 minn Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS mid-digriet tal-Qorti Ġenerali (Is-Seba’ Awla, Awla Estiża) mogħti fil-21 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża T-268/10: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS vs L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

45

2012/C 25/84

Kawża C-551/09: Digriet tal-President tat-Tieni Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-17 ta’ Ottubru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika tal-Awstrija

45

2012/C 25/85

Kawża C-179/10: Digriet tal-President tas-Sitt Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ Settembru 2011 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Franċiża

45

 

Il-Qorti Ġenerali

2012/C 25/86

Kawża T-208/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — Quinn Barlo et vs Il-Kummissjoni (“Kompetizzjoni — Akkordji — Suq tal-metakrilati — Deċiżjoni li tikkonstata ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE — Kunċett ta’ ksur uniku — Tul tal-ksur — Multi — Gravità tal-ksur — Ċirkustanzi attenwanti”)

46

2012/C 25/87

Kawża T-421/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Diċembru 2011 — Deutsche Post vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Miżuri meħuda mill-awtoritajiet Ġermaniżi favur Deutsche Post AG — Deċiżjoni li tinfetaħ il-proċedura prevista fl-Artikolu 88(2) KE — Nuqqas ta’ deċiżjoni definittiva preċedenti — Inammissibbiltà”)

46

2012/C 25/88

Kawża T-39/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Diċembru 2011 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Provvista ta’ servizzi informatiċi għall-hosting, immaniġġjar, titjib, promozzjoni u manteniment ta’ portal tal-internet — Ċaħda tal-offerta u għoti ta’ kuntratt lil offerent ieħor — Kriterji ta’ għażla — Kriterji ta’ għoti — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

47

2012/C 25/89

Kawża T-51/08 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni vs Dittert (“Appell — Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2005 — Punti ta’ Priorità — Nuqqas ta’ attribuzzjoni minħabba inċident tekniku — Kumitat ta’ promozzjoni A* — Attribuzzjoni ta’ numru ta’ punti ta’ prijorità supplimentari inferjuri għall-proposta tal-ġerarkija — Nuqqas ta’ inklużjoni fil-lista ta’ uffiċjali promossi”)

47

2012/C 25/90

Kawża T-52/08 P: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — Il-Kummissjoni vs Carpi Badia (“Appell — Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Promozzjoni — Proċedura ta’ promozzjoni 2005 — Punti ta’ priorità — Nuqqas ta’ għoti minħabba problema teknika — Kumitat ta’ Promozzjoni A* — Għoti ta’ numru ta’ punti ta’ priorità addizzjonali anqas minn dak li kien propost mill-ġerarkija — Nuqqas ta’ iskrizzjoni fil-lista ta’ uffiċjali promossi”)

47

2012/C 25/91

Kawża T-107/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — Transnational Company “Kazchrome” u ENRC Marketing vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni (“Dumping — Importazzjonijiet tas-silikomanganiż li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mill-Każakistan — Rikors għal annullament — Prezz tal-esportazzjoni — Paragun bejn il-prezz tal-esportazzjoni u l-valur normali — Kalkolu tal-marġni tat-twaqqigħ tal-prezzijiet — Responsabbiltà mhux kuntrattwali”)

48

2012/C 25/92

Kawża T-238/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — Sniace vs Il-Kummissjoni (“Għajnuna mill-Istat — Ftehim dwar ir-ristrutturar ta’ djun — Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna bħala inkompatibbli mas-suq komuni — Obbligu ta’ motivazzjoni”)

48

2012/C 25/93

Kawża T-123/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 Novembru 2011 — Hartmann vs UASI (Complete) (“Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali Complete — Raġunijiet assoluti għal rifjut — Nuqqas ta’ karattru distintiv — Natura deskrittiva — Raġuni — Prodotti li jikkostitwixxu grupp omoġenju — Artikolu 7(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

49

2012/C 25/94

Kawża T-152/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2011 — El Corte Inglés vs UASI — Azzedine Alaïa (ALIA) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja verbali ALIA — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti ALAÏA PARIS — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

49

2012/C 25/95

Kawża T-477/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — SE-Blusen Stenau vs UASI — Sports Eybl & Sports Experts (SE© SPORTS EQUIPMENT) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva SE© SPORTS EQUIPMENT — Trade mark nazzjonali verbali preċedenti SE So Easy — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009”)

49

2012/C 25/96

Kawża T-562/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-7 ta’ Diċembru 2011 — HTTS vs Il-Kunsill (“Politika barranija u ta’ sigurtà komuni — Miżuri restrittivi adottati kontra l-Iran bħala prevenzjoni mill-proliferazzjoni nukleari — Iffriżar ta’ fondi — Rikors għal annullament — Obbligu ta’ motivazzjoni — Proċedura fil-kontumaċja — Talba għal intervent — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

50

2012/C 25/97

Kawża T-586/10: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Diċembru 2011 — Aktieselskabet af 21. november 2001 vs UASI — Parfums Givenchy (only givenchy) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva only givenchy — Trade marks verbali Komunitarji u nazzjonali preċedenti ONLY — Raġuni relattiva għal rifjut — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 — Reputazzjoni — Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 207/2009”)

50

2012/C 25/98

Kawża T-10/11 P: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Novembru 2011 — Birkhoff vs Il-Kummissjoni (Appell — Servizz Pubbliku — Uffiċjali — Allowances tal-familja — Allowance għal wild dipendenti — Wild milqut minn diżabbiltà li timpedih milli jipprovdi għall-bżonnijiet tiegħu — Rifjut ta’ proroga tal-ħlas tal-allowance)

51

2012/C 25/99

Kawża T-263/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2011 — Becker Flugfunkwerk vs UASI — Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2012/C 25/100

Kawża T-188/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2011 — Galileo International Technology vs UASI — Residencias Universitarias (GALILEO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Ċessjoni tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

51

2012/C 25/101

Kawża T-176/11 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Diċembru 2011 — Carbunión vs Il-Kunsill (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni dwar l-għajnuna intiża sabiex tiffaċilità l-għeluq tal-minjieri tal-faħam li ma humiex kompettitivi — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ interess ġuridiku — Nuqqas ta’ konkordanza mar-rikors prinċipali — Indiviżibbiltà — Inammissibbiltà — Ibbilanċjar tal-interessi”)

52

2012/C 25/102

Kawża T-269/11 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Novembru 2011 — Xeda International vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti — Sustanza attiva etossikina — Nuqqas ta’ inklużjoni tal-etossikina fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE — Irtirar tal-awtorizzazzjonijiet ta’ prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-etossikina — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ urġenza”)

52

2012/C 25/103

Kawża T-471/11 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Novembru 2011 — Éditions Jacob vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kompetizzjoni — Konċentrazzjoni ta’ impriżi — Deċiżjoni li tiddikjara l-konċentrazzjoni kompatibbli mas-suq komuni bil-kundizzjoni ta’ ċessjonijiet mill-ġdid tal-assi — Annullament mill-Qorti Ġenerali tad-deċiżjoni inizjali li tikkonċerna l-approvazzjoni, mill-Kummissjoni, tal-akkwirent tal-assi ċeduti mill-ġdid — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ġdida tal-istess akkwirent — Nuqqas ta’ urġenza — Ibbilanċjar tal-interessi”)

52

2012/C 25/104

Kawża T-563/11: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2011 — Anbouba vs Il-Kunsill

53

2012/C 25/105

Kawża T-564/11: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Ottubru 2011 — Farage vs Il-Parlament u Buzek

53

2012/C 25/106

Kawża T-572/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2011 — Hassan vs Il-Kunsill

54

2012/C 25/107

Kawża T-573/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2011 — JAS vs Il-Kummissjoni

55

2012/C 25/108

Kawża T-575/11: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2011 — Inaporc vs Il-Kummissjoni

56

2012/C 25/109

Kawża T-576/11: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2011 — Schenker Customs Agency vs Il-Kummissjoni

56

2012/C 25/110

Kawża T-577/11: Rikors ippreżentat fl-4 ta’ Novembru 2011 — Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon vs Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

57

2012/C 25/111

Kawża T-580/11: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2011 — McNeil v UASI — Alkalon (NICORONO)

58

2012/C 25/112

Kawża T-581/11: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Novembru 2011 — Dimian vs UASI — Bayer Design Fritz Bayer (BABY BAMBOLINA)

58

2012/C 25/113

Kawża T-582/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2011 — Solar-Fabrik vs UASI (Premium XL)

59

2012/C 25/114

Kawża T-583/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2011 — Solar-Fabrik vs UASI (Premium L)

59

2012/C 25/115

Kawża T-585/11: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Novembru 2011 — Cheverny Investments vs Il-Kummissjoni

60

2012/C 25/116

Kawża T-586/11: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Novembru 2011 — Oppenheim vs Il-Kummissjoni

60

2012/C 25/117

Kawża T-590/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2011 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski vs UASI — Scotch & Soda (SODA)

61

2012/C 25/118

Kawża T-592/11: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2011 — Anbouba vs Il-Kunsill

62

2012/C 25/119

Kawża T-593/11: Rikors ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2011 — Al-Chihabi vs Il-Kunsill

62

2012/C 25/120

Kawża T-596/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta' Novembru 2011 — Bricmate AB vs Il-Kunsill

63

2012/C 25/121

Kawża T-601/11: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2011 — Dansk Automat Brancheforening vs Il-Kummissjoni

63

2012/C 25/122

Kawża T-603/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2011 — Ecologistas en Acción — CODA vs Il-Kummissjoni Ewropea

64

2012/C 25/123

Kawża T-607/11: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Novembru 2011 — Henkel u Henkel France vs Il-Kummissjoni

64

2012/C 25/124

Kawża T-616/11 P: Appell ippreżentat fit-28 ta’ Novembru 2011 minn Luigi Marcuccio kontra d-digriet mogħti fit-8 ta’ Settembru 2011 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-69/10, Marcuccio vs Il-Kummissjoni

65

2012/C 25/125

Kawża T-618/11 P: Appell ippreżentat fis-6 ta’ Diċembru 2011 minn Carlo De Nicola kontra s-sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-28 ta’ Settembru 2011 fil-Kawża F-13/10, De Nicola vs BEI

65

2012/C 25/126

Kawża T-303/11: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Novembru 2011 — Leopardi Dittajuti vs UASI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

66

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2012/C 25/127

Kawża F-90/11: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Settembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

67

2012/C 25/128

Kawża F-99/11: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

67

2012/C 25/129

Kawża F-100/11: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni Ewropea

67

2012/C 25/130

Kawża F-104/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

68

2012/C 25/131

Kawża F-106/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs BĊE

68

2012/C 25/132

Kawża F-107/11: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs ECDC

69

2012/C 25/133

Kawża F-108/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

69

2012/C 25/134

Kawża F-113/11: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Ottubru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

69

2012/C 25/135

Kawża F-116/11: Rikors ippreżentat fis-7 ta’ Novembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

69

2012/C 25/136

Kawża F-117/11: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Novembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

70

2012/C 25/137

Kawża F-118/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

70

2012/C 25/138

Kawża F-119/11: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Novembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

71

2012/C 25/139

Kawża F-120/11: Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Novembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

72

2012/C 25/140

Kawża F-121/11: Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Novembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

72

2012/C 25/141

Kawża F-124/11: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Novembru 2011 — ZZ v FRONTEX

72

2012/C 25/142

Kawża F-129/11: Rikors ippreżentat fid-9 ta’ Diċembru 2011 — ZZ vs Il-Kummissjoni

73


(*1)Informazzjoni mħassra jew mibdula fil-qafas ta’ protezzjoni ta’ data personali u/jew kunfidenzjalità.

 


MT

 

Top