EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0147

2021 m. balandžio 23 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 139/2021, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2024/147]

OL L, 2024/147, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

Seriju L


2024/147

2024 1 25

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 139/2021

2021 m. balandžio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) [2024/147]

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2020 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1281, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga beta metiletametsulfuronas (1);

(2)

todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedo XV skyriuje po 13zzzzzzzzzzze punkto (Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1280) įterpiamas šis punktas:

„13zzzzzzzzzzzf.

32020 R 1281: 2020 m. rugsėjo 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1281, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nepatvirtinama veiklioji medžiaga beta metiletametsulfuronas (OL L 301, 2020 9 15, p. 7).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtinas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/1281 tekstas islandų ir norvegų kalbomis yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 24 d., jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (*1).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje 2021 m. balandžio 23 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkė

Clara GANSLANDT


(1)   OL L 301, 2020 9 15, p. 7.

(*1)  Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top