EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0147

EMP ühiskomitee otsus nr 139/2021, 23. aprill 2021, millega muudetakse EMP lepingu II lisa Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine [2024/147]

ELT L, 2024/147, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2024/147

25.1.2024

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 139/2021,

23. aprill 2021,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine“ [2024/147]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. septembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1281, milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 13zzzzzzzzzzze (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280) järele lisatakse järgmine punkt:

„13zzzzzzzzzzzf.

32020 R 1281: komisjoni 14. septembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1281, milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (ELT L 301, 15.9.2020, lk 7).“

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2020/1281 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 24. aprillil 2021, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 23. aprill 2021

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Clara GANSLANDT


(1)   ELT L 301, 15.9.2020, lk 7.

(*1)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top