EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0147

Decizia nr. 139/2021 a Comitetului mixt al SEE din 23 aprilie 2021 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2024/147]

JO L, 2024/147, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2024/147

25.1.2024

DECIZIA nr. 139/2021 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 23 aprilie 2021

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2024/147]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1281 al Comisiei din 14 septembrie 2020 privind neaprobarea substanței active etametsulfuron-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul XV din anexa II la Acordul privind SEE, după punctul 13zzzzzzzzzzze [Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1280 al Comisiei] se introduce următorul punct:

„13zzzzzzzzzzzf.

32020 R 1281: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1281 al Comisiei din 14 septembrie 2020 privind neaprobarea substanței active etametsulfuron-metil, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 301, 15.9.2020, p. 7).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1281 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 24 aprilie 2021, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*1).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 aprilie 2021.

Pentru Comitetul mixt al SEE,

Președinta

Clara GANSLANDT


(1)   JO L 301, 15.9.2020, p. 7.

(*1)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)


Top