Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1801

A Bizottság (EU) 2015/1801 végrehajtási rendelete (2015. október 7.) a bizonyos állományok tekintetében 2015-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről

OJ L 263, 8.10.2015, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1801/oj

8.10.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 263/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1801 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. október 7.)

a bizonyos állományok tekintetében 2015-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1), (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2014. évi halászati kvótákat az alábbi rendeletek állapították meg:

a Tanács 1262/2012/EU rendelete (2),

a Tanács 1180/2013/EU rendelete (3),

a Tanács 24/2014/EU rendelete (4), valamint

a Tanács 43/2014/EU rendelete (5).

(2)

A 2015. évi halászati kvótákat az alábbi rendeletek állapították meg:

a Tanács 1221/2014/EU rendelete (6),

a Tanács 1367/2014/EU rendelete (7),

a Tanács (EU) 2015/104 rendelete (8), valamint

a Tanács (EU) 2015/106 rendelete (9).

(3)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a Bizottság megállapítja, hogy valamely tagállam túllépte a számára kiosztott halászati kvótákat, a Bizottságnak csökkentenie kell az adott tagállam jövőbeli halászati kvótáit.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) és (3) bekezdése előírja, hogy a következő évre vagy évekre vonatkozó kvótacsökkentéseket az említett bekezdésekben meghatározott szorzótényezők alkalmazásával kell végrehajtani.

(5)

Egyes tagállamok túllépték a 2014-re megállapított halászati kvótáikat. Ezért a túlhalászott állományok tekintetében helyénvaló csökkenteni a 2015-re és – adott esetben – a későbbi évekre vonatkozóan megállapított halászati kvótákat.

(6)

Spanyolország 2012-ben túlhalászással kimerítette a IX és X övezet, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei (NEP/93411) tekintetében számára kiosztott norvéghomár-kvótát. Spanyolország kérelmére a túlhalászásból eredő, 75,45 tonnás mennyiségnek megfelelő, 2013-ban esedékes csökkentést 2013-tól kezdődően hároméves időtartamra osztották el. A Spanyolországot a NEP/93411 jelű állományból megillető kvóta fennmaradó éves csökkentésének mértéke 2015-ben 19 tonnát tesz ki, az esetleges későbbi kvótakiigazítás sérelme nélkül.

(7)

A 871/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (10) és az 1360/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (11) 2014 tekintetében egyes országok és egyes fajok vonatkozásában már rendelkezett kvótacsökkentésekről. Egyes tagállamok tekintetében azonban egyes fajokra a 2014. évre rendelkezésre álló kvótákat meghaladó csökkentést kellett volna alkalmazni, így a csökkentéseket az adott évben nem lehetett teljes mértékben végrehajtani. Annak érdekében, hogy ilyen esetekben az érintett állományra vonatkozó teljes mennyiség levonásra kerüljön, a fennmaradó mennyiségeket a 2015-ös és – adott esetben – későbbi kvóták megállapításakor figyelembe kell venni.

(8)

A halászati kvótákra vonatkozó, e rendeletben előírt csökkentéseket a 165/2011/EU bizottsági rendeletnek (12) és a 185/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek (13) megfelelően 2015-re alkalmazandó csökkentések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(9)

Mivel a kvóták tonnában vagy egész darabokban vannak kifejezve, az egy tonna vagy egy darab alatti mennyiségeket nem kell figyelembe venni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1221/2014/EU, az 1367/2014/EU, az (EU) 2015/104 és az (EU) 2015/106 rendeletben a 2015. évre megállapított kvótákat az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell.

(2)   Az (1) bekezdés a 165/2011/EU rendeletben és a 185/2013/EU végrehajtási rendeletben előírt csökkentések sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. október 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács 2012. december 20-i 1262/2012/EU rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2013. és 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 356., 2012.12.22., 22. o.).

(3)  A Tanács 2013. november 19-i 1180/2013/EU rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 313., 2013.11.22., 4. o.).

(4)  A Tanács 2014. január 10-i 24/2014/EU rendelete bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 9., 2014.1.14., 4. o.).

(5)  A Tanács 2014. január 20-i 43/2014/EU rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2014. évre történő meghatározásáról (HL L 24., 2014.1.28., 1. o.).

(6)  A Tanács 2014. november 10-i 1221/2014/EU rendelete a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, valamint a 43/2014/EU és az 1180/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 330., 2014.11.15., 16. o.).

(7)  A Tanács 2014. december 15-i 1367/2014/EU rendelete az uniós halászhajók egyes mélytengeri halállományokra vonatkozó halászati lehetőségeinek a 2015. és 2016. évre történő meghatározásáról (HL L 366., 2014.12.20., 1. o.).

(8)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/104 rendelete egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról, a 43/2014/EU rendelet módosításáról és a 779/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 22., 2015.1.28., 1. o.).

(9)  A Tanács 2015. január 19-i (EU) 2015/106 rendelete bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2015. évre történő meghatározásáról (HL L 19., 2015.1.24., 8. o.).

(10)  A Bizottság 2014. augusztus 11-i 871/2014/EU végrehajtási rendelete a bizonyos állományok tekintetében 2014-ben rendelkezésre álló halászati kvótáknak a korábbi években történt túlhalászás miatti csökkentéséről (HL L 239., 2014.8.12., 14. o.).

(11)  A Bizottság 2014. december 18-i 1360/2014/EU végrehajtási rendelete a bizonyos állományok tekintetében rendelkezésre álló 2014. évi halászati kvótáknak a más állományok előző évben való túlhalászása miatti csökkentéséről és a 871/2014/EU végrehajtási rendeletnek az elkövetkező években levonandó összegek tekintetében történő módosításáról (HL L 365., 2014.12.19., 106. o.).

(12)  A Bizottság 2011. február 22-i 165/2011/EU rendelete a Spanyolországnak 2011-re és a későbbi évekre odaítélt egyes makrélakvótáknak a 2010. évi túlhalászás miatti csökkentéséről (HL L 48., 2011.2.23., 11. o.).

(13)  A Bizottság 2013. március 5-i 185/2013/EU végrehajtási rendelete a Spanyolország részére 2013-ra és a későbbi évekre odaítélt egyes halászati kvótáknak a 2009-ben bizonyos makrélakvóták tekintetében történt túlhalászás miatti csökkentéséről (HL L 62., 2013.3.6., 62. o.).


MELLÉKLET

A TÚLHALÁSZOTT ÁLLOMÁNYOKRA VONATKOZÓ KVÓTÁK CSÖKKENTÉSE

Tagállam

Fajkód

Területkód

Faj neve

Terület neve

2014. évi kiinduló kvóta

2014. évi engedélyezett kirakodások (teljes kiigazított mennyiség tonnában) (1)

2014. évi összfogás (tonnában)

A megengedett kirakodási mennyiséghez viszonyított kvótafelhasználás (%)

Az engedélyezett kirakodásokhoz viszonyított túlhalászás (tonnában)

Szorzótényezőf (2)

Kiegészítő szorzótényező (3)  (4)

2014-ről fennmaradó csökkentés (5)

Fennmaradó egyenleg (6)

2015-ben alkalmazandó csökkentések (tonnában)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

BE

PLE

7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

8,000

1,120

3,701

330,45

2,581

/

/

/

/

2,581

BE

SOL

8AB.

Közönséges nyelvhal

VIIIa és VIIIb övezet

47,000

327,900

328,823

100,28

0,923

/

C

/

/

1,385

BE

SRX

07D.

Rájaalakúak

A VIId övezet uniós vizei

72,000

60,000

69,586

115,98

9,586

/

/

/

/

9,586

BE

SRX

67AKXD

Rájaalakúak

A VIa, VIb és VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

725,000

765,000

770,738

100,75

5,738

/

/

/

/

5,738

DK

COD

03AN.

Közönséges tőkehal

Skagerrak

3 177,000

3 299,380

3 408,570

103,31

109,190

/

C

/

/

163,785

DK

HER

03A.

Hering

IIIa övezet

19 357,000

15 529,000

15 641,340

100,72

112,340

/

/

/

/

112,340

DK

HER

2A47DX

Hering

IV és VIId övezet és a IIa övezet uniós vizei

12 526,000

12 959,000

13 430,160

103,64

471,160

/

/

/

/

471,160

DK

HER

4AB.

Hering

A IV övezetnek az é. sz. 53°30′-től északra fekvő uniós és norvég vizei

80 026,000

99 702,000

99 711,800

100,10

9,800

/

/

/

/

9,800

DK

PRA

03A.

Norvég garnéla

IIIa övezet

2 308,000

2 308,000

2 317,330

100,40

9,330

/

/

/

/

9,330

DK

SAN

234_2

Homoki angolnák

A 2. homokiangolna-gazdálkodási terület uniós vizei

4 717,000

4 868,000

8 381,430

172,17

3 513,430

2

/

/

/

7 026,860

DK

SPR

2AC4-C

Spratt és kapcsolódó járulékos fogások

A IIa és IV övezet uniós vizei

122 383,000

126 007,000

127 165,410

100,92

1 158,410

/

/

/

/

1 158,410

ES

ALF

3X14-

Tízujjú nyálkásfejűhalak

A III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

67,000

67,000

79,683

118,93

12,683

/

A

3,000

/

22,025

ES

BSF

56712-

Fekete abroncshal

Az V, VI, VII és XII övezet uniós és nemzetközi vizei

226,000

312,500

327,697

104,86

15,197

/

A

/

/

22,796

ES

BSF

8910-

Fekete abroncshal

A VIII, IX és X övezet uniós és nemzetközi vizei

12,000

6,130

15,769

257,24

9,639

/

A

27,130

/

41,589

ES

BUM

ATLANT

Kormos marlin

Atlanti-óceán

27,200

27,200

124,452

457,54

97,252

/

A

27,000

/

172,878

ES

DWS

56789-

Mélytengeri cápák

Az V, VI, VII, VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

0

0

3,039

Nem alkalmazandó

3,039

/

A

/

/

4,559

ES

GFB

567-

Ezüstös tengericompó

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

588,000

828,030

842,467

101,74

14,437

/

/

/

/

14,437

ES

GFB

89-

Ezüstös tengericompó

A VIII és IX övezet uniós és nemzetközi vizei

242,000

216,750

237,282

109,47

20,532

/

A

17,750

/

48,548

ES

GHL

1N2AB.

Grönlandi laposhal

Az I és II övezet norvég vizei

/

0

22,685

Nem alkalmazandó

22,685

/

/

/

/

22,685

ES

HAD

5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

/

2,840

18,933

666,65

16,093

/

A

12,540

/

36,680

ES

HAD

7X7A34

Foltos tőkehal

VIIb–k, VIII, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

/

0

3,075

Nem alkalmazandó

3,075

/

A

/

/

4,613

ES

NEP

9/3411

Norvég homár

IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

55,000

33,690

24,403

72,43

– 9,287

/

/

19,000 (7)

/

9,713

ES

OTH

1N2AB.

Egyéb fajok

Az I és II övezet norvég vizei

/

0

26,744

Nem alkalmazandó

26,744

/

/

/

/

26,744

ES

POK

56-14

Fekete tőkehal

VI övezet; az Vb, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

/

4,810

8,703

180,94

3,893

/

/

/

/

3,893

ES

RNG

5B67-

Gránátoshal

Az Vb, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

70,000

111,160

125,401

112,81

14,241

/

/

/

/

14,241

ES

SBR

678-

Nagyszemű vörösdurbincs

A VI, VII és VIII övezet uniós és nemzetközi vizei

143,000

133,060

136,418

102,52

3,358

/

/

/

/

3,358

ES

SOL

8AB.

Közönséges nyelvhal

VIIIa és VIIIb övezet

9,000

8,100

9,894

122,15

1,794

/

A+C

2,100

/

4,791

ESP

SRX

89-C.

Rájaalakúak

A VIII és IX övezet uniós vizei

1 057,000

857,000

1 089,241

127,10

232,241

1,4

/

/

/

325,137

ES

USK

567EI.

Norvég menyhal

Az V, VI és VII övezet uniós és nemzetközi vizei

26,000

15,770

15,762

99,95

– 0,008

/

/

58,770

/

58,762

ES

WHM

ATLANT

Fehér marlin

Atlanti-óceán

30,500

25,670

98,039

381,92

72,369

/

/

0,170

/

72,539

FR

SRX

07D.

Rájaalakúak

A VIId övezet uniós vizei

602,000

627,000

698,414

111,39

71,414

/

/

/

/

71,414

FR

SRX

2AC4-C

Rájaalakúak

A IIa és IV övezet uniós vizei

33,000

36,000

48,212

133,92

12,212

/

/

/

/

12,212

IE

PLE

7HJK.

Sima lepényhal

VIIh, VIIj és VIIk övezet

59,000

61,000

78,270

128,31

17,270

/

A

/

/

25,905

IE

SOL

07 A.

Közönséges nyelvhal

VIIa övezet

41,000

42,000

43,107

102,64

1,107

/

/

/

/

1,107

IE

SRX

67AKXD

Rájaalakúak

A VIa, VIb és VIIa–c és VIIe–k övezet uniós vizei

1 048,000

1 030,000

1 079,446

104,80

49,446

/

/

/

/

49,446

LT

GHL

N3LMNO

Grönlandi laposhal

NAFO 3LMNO övezet

22,000

0

0

Nem alkalmazandó

0

/

/

46,000

/

46,000

LV

HER

03D.RG

Hering

28.1 alkörzet

16 534,000

19 334,630

20 084,200

103,88

749,570

/

/

/

/

749,570

NL

HKE

3A/BCD

Szürke tőkehal

IIIa övezet; a 22–32 alkörzet uniós vizei

/

0

1,655

Nem alkalmazandó

1,655

/

C

/

/

2,482

NL

RED

1N2AB.

Vörös álsügérek

Az I és II övezet norvég vizei

/

0

2,798

Nem alkalmazandó

2,798

/

/

/

/

2,798

PT

ANF

8C3411

Ördöghalfélék

VIIIc, IX és X övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

436,000

664,000

676,302

101,85

12,302

/

/

/

/

12,302

PT

BFT

AE45WM

Kékúszójú tonhal

Atlanti-óceán a ny. h. 45°-tól keletre és a Földközi-tenger

235,500

235,500

243,092

103,22

7,592

/

C

/

/

11,388

PT

HAD

1N2AB

Foltos tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

/

0

26,816

Nem alkalmazandó

26,816

/

/

/

344,950

371,766

PT

POK

1N2AB.

Fekete tőkehal

Az I és II övezet norvég vizei

/

18,000

11,850

65,83

– 6,150

/

/

/

185,000

178,850

PT

SRX

89-C.

Rájaalakúak

A VIII és IX övezet uniós vizei

1 051,000

1 051,000

1 059,237

100,78

8,237

/

/

/

/

8,237

SE

COD

03AN.

Közönséges tőkehal

Skagerrak

371,000

560,000

562,836

100,51

2,836

/

C

/

/

4,254

UK

DGS

15X14

Tüskéscápa

Az I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet uniós és nemzetközi vizei

0

0

1,027

Nem alkalmazandó

1,027

/

A

/

/

1,541

UK

GHL

514GRN

Grönlandi laposhal

Az V és XIV övezet grönlandi vizei

189,000

0

0

Nem alkalmazandó

0

/

/

1,000

/

1,000

UK

HAD

5BC6A.

Foltos tőkehal

Az Vb és VIa övezet uniós és nemzetközi vizei

3 106,000

3 236,600

3 277,296

101,26

40,696

/

/

/

/

40,696

UK

MAC

2CX14-

Makréla

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId és VIIIe övezet; az Vb övezet uniós és nemzetközi vizei; a IIa, XII és XIV övezet nemzetközi vizei

179 471,000

275 119,000

279 250,206

101,50

4 131,206

/

/

/

/

4 131,206

UK

NOP

2A3A4.

Norvég tőkehal

IIIa övezet; a IIa és IV övezet uniós vizei

/

0

14,000

Nem alkalmazandó

14,000

/

/

/

/

14,000

UK

PLE

7DE.

Sima lepényhal

VIId és VIIe övezet

1 548,000

1 500,000

1 606,749

107,12

106,749

1,1

/

/

/

117,424

UK

SOL

7FG.

Közönséges nyelvhal

VIIf és VIIg övezet

282,000

255,250

252,487

98,92

(– 2,763) (8)

/

/

1,950

/

1,950

UK

SRX

07D.

Rájaalakúak

A VIId övezet uniós vizei

120,000

95,000

102,679

108,08

7,679

/

/

/

/

7,679

UK

WHB

24-N

Kék puhatőkehal

A II és IV övezet norvég vizei

0

0

22,204

Nem alkalmazandó

22,204

/

/

/

/

22,204


(1)  A halászati lehetőségeket meghatározó vonatkozó rendeletek értelmében a halászati lehetőségek 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) 16. cikkének (8) bekezdése szerinti cseréjének, a 847/96/EK tanácsi rendelet (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.) 4. cikkének (2) bekezdése szerinti kvótaátcsoportosításoknak és/vagy a halászati lehetőségek 1224/2009/EK rendelet 37., illetve 105. cikke szerinti újrakiosztásának és csökkentésének a figyelembevétele után valamely tagállam számára rendelkezésre álló kvóták.

(2)  Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A túlhalászás × 1,00 mértékű levonás alkalmazandó minden olyan esetben, amikor a túlhalászott mennyiség legfeljebb 100 tonna.

(3)  Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(4)  Az „A” azt jelzi, hogy további 1,5-es szorzótényezőt alkalmaztak a 2012., 2013. és 2014. évi folyamatos túlhalászások miatt. A „C” azt jelzi, hogy további 1,5-es szorzótényezőt alkalmaztak, mivel a faj valamely többéves terv hatálya alá tartozik.

(5)  Azon fennmaradó mennyiségek, melyeket 2014-ben nem lehetett számításba venni az 871/2014/EU rendelet szerinti csökkentések során, mert az érintett kvóta kimerült vagy nem volt elegendő.

(6)  Azok az 1224/2009/EK rendelet hatálybalépését megelőző években történt túlhalászáshoz kapcsolódó, fennmaradó mennyiségek, amelyek nem vonhatók le más állományok kvótájából.

(7)  Spanyolország kérelmére a 2013-ban esedékes visszafizetést hároméves időtartamra osztották el.

(8)  Ez a mennyiség nem áll rendelkezésre az Egyesült Királyság által a 847/96/EK rendelet alapján benyújtott és az (EU) 2015/1170 bizottsági végrehajtási rendelet (HL L 189., 2015.7.17., 2. o.) alapján alkalmazandó átcsoportosítási kérelem miatt.


Top