Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 263, 8. lokakuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 263

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
8. lokakuuta 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1794, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/94/EY, 2009/38/EY ja 2002/14/EY sekä neuvoston direktiivien 98/59/EY ja 2001/23/EY muuttamisesta merenkulkijoiden osalta ( 1 )

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/1795, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Färsaarten välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan Horisontti 2020 (2014–2020), tekemisestä

6

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/1796, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan ”Horisontti 2020” sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävään Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmaan ja jolla säännellään Sveitsin valaliiton osallistumista Fusion for Energy -yhteisyrityksen toteuttamiin ITER-toimiin, tekemisestä

8

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/1797, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta

10

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1798, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 625/2014 oikaisemisesta ( 1 )

12

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1799, annettu 5 päivänä lokakuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1800, annettu 6 päivänä lokakuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1801, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, vuonna 2015 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä

19

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1802, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1803, annettu 7 päivänä lokakuuta 2015, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

31

 

 

III   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 245/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2015/1804]

33

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 246/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta [2015/1805]

35

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 247/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1806]

36

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 248/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1807]

38

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 249/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1808]

40

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 250/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1809]

42

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 251/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1810]

44

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 252/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1811]

46

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 253/2014, annettu 13 päivänä marraskuuta 2014, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1812]

47

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 30/15/KOL, annettu 27 päivänä tammikuuta 2015, kolmen poikkeuksen myöntämisestä Liechtensteinin ruhtinaskunnalle vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) Liechtensteinissa 3 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain 30 §:n ja 36 §:n 2 momentin sekä liitteessä 5 olevan 1.1.3.6.3 kohdan b alakohdan mukaisesti Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XIII olevan I luvun 13c kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista) 24 päivänä syyskuuta 2008 annettu 6 artiklan 2 alakohdan nojalla [2015/1813]

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top