Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 263, 8. oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 263

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

58. årgang
8. oktober 2015


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1794 af 6. oktober 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF og 2002/14/EF samt Rådets direktiv 98/59/EF og 2001/23/EF for så vidt angår søfarende ( 1 )

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1795 af 1. oktober 2015 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Færøerne, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020)

6

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2015/1796 af 1. oktober 2015 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og Det Schweiziske Forbund, hvorved Det Schweiziske Forbund associeres til Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation og til forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab, som komplementerer Horisont 2020, og hvorved der fastsættes regler for Det Schweiziske Forbunds deltagelse i ITER-aktiviteterne, der udføres af Fusion for Energy

8

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) 2015/1797 af 7. oktober 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

10

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/1798 af 2. juli 2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 625/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko ( 1 )

12

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1799 af 5. oktober 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1800 af 6. oktober 2015 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1801 af 7. oktober 2015 om nedsættelse af fiskekvoter for 2015 for visse bestande på grund af tidligere års overfiskning

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1802 af 7. oktober 2015 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1803 af 7. oktober 2015 om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

31

 

 

III   Andre retsaktern

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 245/2014 af 13. november 2014 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen [2015/1804]

33

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 246/2014 af 13. november 2014 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen [2015/1805]

35

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 247/2014 af 13. november 2014 om en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1806]

36

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 248/2014 af 13. november 2014 om ændring af Protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejdet på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1807]

38

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 249/2014 af 13. november 2014 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1808]

40

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 250/2014 af 13. november 2014 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1809]

42

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 251/2014 af 13. november 2014 om en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1810]

44

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 252/2014 af 13. november 2014 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1811]

46

 

*

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 253/2014 af 13. november 2014 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder [2015/1812]

47

 

*

EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 30/15/KOL af 27. januar 2015 om at indrømme tre undtagelser, som Fyrstendømmet Liechtenstein har anmodet om for så vidt angår artikel 30, artikel 36, stk. 2, og punkt 1.1.3.6.3, litra b), i bilag 5 til Liechtensteins bekendtgørelse af 3. marts 1998 om transport af farligt gods ad vej (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS) på grundlag af artikel 6, stk. 2, litra a), i den retsakt, der er omhandlet i kapitel I, punkt 13c, i bilag XIII til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods) [2015/1813]

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top