Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 263, 2015. gada 8. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 263

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 8. oktobris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/1794 (2015. gada 6. oktobris), ar kuru attiecībā uz jūrniekiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/94/EK, 2009/38/EK un 2002/14/EK un Padomes Direktīvas 98/59/EK un 2001/23/EK ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1795 (2015. gada 1. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Fēru Salām, ar ko Fēru Salas iesaista pētniecības un inovācijas pamatprogrammā 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”

6

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1796 (2015. gada 1. oktobris) par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko Šveices Konfederācija pievienojas pētniecības un inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai, kura papildina “Apvārsni 2020”, un kas reglamentē Šveices Konfederācijas dalību ITER pasākumos, kurus īsteno “Kodolsintēze enerģijas ieguvei”

8

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/1797 (2015. gada 7. oktobris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1798 (2015. gada 2. jūlijs), ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 625/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, izmantojot regulatīvus tehniskos standartus, ar kuriem precizē ieguldītājiem, sponsoriem, sākotnējiem aizdevējiem un iniciatoriestādēm piemērojamas prasības, kas attiecas uz riska darījumiem ar pārvestu kredītrisku ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1799 (2015. gada 5. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1800 (2015. gada 6. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1801 (2015. gada 7. oktobris), ar kuru iepriekšējos gados notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2015. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem

19

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1802 (2015. gada 7. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1803 (2015. gada 7. oktobris), ar ko nosaka piešķiramā daudzuma ierobežojuma koeficientu, kas piemērojams, izdodot eksporta licences, ar ko noraida eksporta licenču pieteikumus un pārtrauc ārpuskvotas cukura eksporta licenču pieteikumu pieņemšanu

31

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 245/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2015/1804]

33

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 246/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma XXI pielikumu (Statistika) [2015/1805]

35

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 247/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1806]

36

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 248/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1807]

38

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 249/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1808]

40

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 250/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1809]

42

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 251/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1810]

44

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 252/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1811]

46

 

*

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 253/2014 (2014. gada 13. novembris), ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības [2015/1812]

47

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 30/15/COL (2015. gada 27. janvāris) par trīs pieprasīto atkāpju piešķiršanu Lihtenšteinas Firstistei saistībā ar 30. pantu, 36. panta 2. punktu un 5. pielikuma 1.1.3.6.3. punkta b) apakšpunktu Lihtenšteinas 1998. gada 3. marta Rīkojumā par bīstamu kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS), kura pamatā ir 6. panta 2. punkta a) apakšpunkts tiesību aktā, kas minēts XIII pielikuma I nodaļas 13.c punktā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/68/EK (2008. gada 24. septembris) par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem) [2015/1813]

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top