Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 263, 8 октомври 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 263

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
8 октомври 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/1794 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година за изменение на директиви 2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО и 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО на Съвета относно морските лица ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1795 на Съвета от 1 октомври 2015 година за сключване на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и Фарьорските острови, с което Фарьорските острови се асоциират към „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.)

6

 

*

Решение (ЕС) 2015/1796 на Съвета от 1 октомври 2015 година за сключване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и Конфедерация Швейцария за асоциирането на Конфедерация Швейцария към „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия, допълваща „Хоризонт 2020“, и за регулирането на участието на Швейцария в дейностите на ITER, извършвани от „Fusion for Energy“

8

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2015/1797 на Съвета от 7 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

10

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1798 на Комисията от 2 юли 2015 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 625/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез приемане на регулаторни технически стандарти, с които се уточняват изискванията за инвеститор, спонсор, първоначални кредитори и институции инициатори във връзка с експозиции към прехвърлен кредитен риск ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1799 на Комисията от 5 октомври 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1800 на Комисията от 6 октомври 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1801 на Комисията от 7 октомври 2015 година за намаляване на риболовните квоти за определени запаси през 2015 г. поради прекомерния риболов през предходните години

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1802 на Комисията от 7 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1803 на Комисията от 7 октомври 2015 година за определяне на процент на приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

31

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 245/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП [2015/1804]

33

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 246/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП [2015/1805]

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 247/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1806]

36

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 248/2014 от 13 ноември 2014 година изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1807]

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 249/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1808]

40

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 250/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1809]

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 251/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1810]

44

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 252/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1811]

46

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 253/2014 от 13 ноември 2014 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи [2015/1812]

47

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 30/15/COL от 27 януари 2015 година за предоставяне на три дерогации, поискани от Княжество Лихтенщайн във връзка с член 30, член 36, алинея 2 и точка 1.1.3.6.3, буква б) от приложение 5 към Наредбата на Лихтенщайн от 3 март 1998 г. относно автомобилния превоз на опасни товари (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse — VTGGS) на основание член 6, параграф 2, буква а) от акта, посочен в точка 13в от глава I от приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари) [2015/1813]

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top