Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 263, 8. oktoober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 263

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
8. oktoober 2015


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/1794, 6. oktoober 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1795, 1. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu, mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” aastateks 2014–2020, sõlmimise kohta

6

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1796, 1. oktoober 2015, Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Šveitsi Konföderatsiooni vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu, mille kohaselt Šveitsi Konföderatsioon ühineb teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” ja kõnealust programmi täiendava Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammiga ning millega reguleeritakse Šveitsi Konföderatsiooni osalemist ühisettevõtte Fusion for Energy läbiviidavas ITERi tegevuses, sõlmimise kohta

8

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/1797, 7. oktoober 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

10

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1798, 2. juuli 2015, millega parandatakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 625/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse ülekantud krediidiriskist tulenevate riskipositsioonidega seoses investoritele, sponsoritele, algsetele laenuandjatele ja väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele esitatavaid nõudeid ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1799, 5. oktoober 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1800, 6. oktoober 2015, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1801, 7. oktoober 2015, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2015. aasta püügikvoote eelmistel aastatel ülepüütud koguse võrra

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1802, 7. oktoober 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1803, 7. oktoober 2015, millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

31

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 245/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa „Statistika” [2015/1804]

33

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 246/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa „Statistika” [2015/1805]

35

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 247/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1806]

36

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 248/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1807]

38

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 249/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1808]

40

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 250/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1809]

42

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 251/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1810]

44

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 252/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1811]

46

 

*

EMP ühiskomitee otsus nr 253/2014, 13. november 2014, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1812]

47

 

*

EFTA järelevalveameti otsus nr 30/15/COL, 27. jaanuar 2015, teha kolm erandit, mida Liechtensteini Vürstiriik taotles Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XIII lisa I peatüki punktis 13c osutatud õigusakti (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ, 24. september 2008, ohtlike kaupade siseveo kohta) artikli 6 lõike 2 punkti a alusel seoses Liechtensteini 3. märtsi 1998. aasta ohtlike kaupade autovedu käsitleva seaduse (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) artikliga 30, artikli 36 lõikega 2 ja 5. lisa punkti 1.1.3.6.3 alapunktiga b [2015/1813]

49

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top