Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 263, 8. října 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 263

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
8. října 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1794 ze dne 6. října 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a směrnice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokud jde o námořníky ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1795 ze dne 1. října 2015 o uzavření dohody o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a Faerskými ostrovy, kterou Faerské ostrovy přistupují k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace (2014–2020)

6

 

*

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1796 ze dne 1. října 2015 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé, kterou se Švýcarská konfederace přidružuje k Horizontu 2020 – rámcovému programu pro výzkum a inovace a programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, a která upravuje účast Švýcarské konfederace na činnostech projektu ITER prováděných podnikem Fusion for Energy

8

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) 2015/1797 ze dne 7. října 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

10

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1798 ze dne 2. července 2015, kterým se opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 625/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 prostřednictvím regulačních technických norem blíže určujících požadavky na instituce, které jsou investory, sponzory, původními věřiteli a původci, v souvislosti s expozicemi vůči převedenému úvěrovému riziku ( 1 )

12

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1799 ze dne 5. října 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1800 ze dne 6. října 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1801 ze dne 7. října 2015 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2015 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech

19

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1802 ze dne 7. října 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

29

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1803 ze dne 7. října 2015, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám

31

 

 

III   Jiné akty

 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 245/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2015/1804]

33

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 246/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění příloha XXI (Statistika) Dohody o EHP [2015/1805]

35

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 247/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1806]

36

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 248/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v určitých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1807]

38

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 249/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1808]

40

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 250/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1809]

42

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 251/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1810]

44

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 252/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1811]

46

 

*

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 253/2014 ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2015/1812]

47

 

*

Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO č. 30/15/KOL ze dne 27. ledna 2015 o povolení tří odchylek, které požaduje Lichtenštejnské knížectví v souvislosti s článkem 30, čl. 36 odst. 2 a bodem 1.1.3.6.3. písm. b) přílohy 5 lichtenštejnské vyhlášky ze dne 3. března 1998 o přepravě nebezpečných věcí po silnici (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse – VTGGS) na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) aktu zmiňovaného v bodě 13c v kapitole I přílohy XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí) [2015/1813]

49

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top