Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:263:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 263, 2015 m. spalio 8 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 263

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

58 tomas
2015m. spalio 8d.


Turinys

 

I   Teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1794, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/94/EB, 2009/38/EB ir 2002/14/EB bei Tarybos direktyvų 98/59/EB ir 2001/23/EB nuostatos, susijusios su jūrininkais ( 1 )

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1795 dėl Europos Sąjungos ir Farerų Salų susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo, pagal kurį Farerų Salos tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) asocijuotąja šalimi, sudarymo

6

 

*

2015 m. spalio 1 d. Tarybos sprendimas (ES) 2015/1796 dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, pagal kurį Šveicarijos Konfederacija tampa bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ ir Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos, kuria papildoma programa „Horizontas 2020“, asocijuotąja šalimi ir kuriuo reglamentuojamas Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės vykdomoje ITER veikloje, sudarymo

8

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2015 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) 2015/1797, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje

10

 

*

2015 m. liepos 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1798, kuriuo ištaisomas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 625/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas techniniais reguliavimo standartais, nustatant reikalavimus investuotojams, rėmėjams, pirminiams skolintojams ir įstaigoms iniciatorėms, susijusius su perleistos kredito rizikos pozicijomis ( 1 )

12

 

*

2015 m. spalio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1799 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

14

 

*

2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1800 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

16

 

*

2015 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1801 dėl tam tikrų žuvų išteklių 2015 m. žvejybos kvotų sumažinimo atsižvelgiant į ankstesniais metais viršytas žvejybos kvotas

19

 

 

2015 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1802, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

 

2015 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1803, kuriuo nustatomas priimtinas procentinis dydis, taikytinas išduodant eksporto licencijas, atmetamos eksporto licencijų paraiškos ir sustabdomas nekvotinio cukraus eksporto licencijų paraiškų teikimas

31

 

 

III   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 245/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXI priedas (Statistika) [2015/1804]

33

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 246/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XXI priedas (Statistika) [2015/1805]

35

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 247/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1806]

36

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 248/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1807]

38

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 249/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1808]

40

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 250/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1809]

42

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 251/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1810]

44

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 252/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1811]

46

 

*

2014 m. lapkričio 13 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 253/2014, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis [2015/1812]

47

 

*

2015 m. sausio 27 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 30/15/COL, kuriuo, remiantis Europos ekonominės erdvės susitarimo XIII priedo I skyriaus 13c punkte nurodyto teisės akto (2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais) 6 straipsnio 2 dalies a punktu, Lichtenšteino Kunigaikštystės prašymu jai suteikiama teisė taikyti tris nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias su 1998 m. kovo 3 d. Lichtenšteino potvarkio dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse, VTGGS) 30 straipsniu, 36 straipsnio 2 dalimi ir 5 priedo 1.1.3.6.3 punkto b papunkčiu [2015/1813]

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top