EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vezetéssel töltött idő és pihenőidők a közúti fuvarozási ágazatban

Vezetéssel töltött idő és pihenőidők a közúti fuvarozási ágazatban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A vezetési időről, a szünetekről és pihenőidőről szóló 561/2006/EK rendelet

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 165/2014/EU rendelet

MI A RENDELETEK CÉLJA?

 • Az (EU) 2020/1054 rendelettel módosított 561/2006/EK rendelet a munkakörülmények és a közúti biztonság javítása céljából a teherautó- és a helyi, illetve távolsági autóbuszvezetők vezetési idejére, szüneteire és pihenőidejére vonatkozó szabályokat állapít meg.
 • Az (EU) 2020/1054 rendelettel módosított 165/2014/EU rendelet meghatározza az 561/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó járművekbe beszerelendő menetíró készülékek kialakítására, telepítésére, használatára, vizsgálatára és ellenőrzésére vonatkozó követelményeket.

FŐBB PONTOK

Az 561/2006/EK rendelet:

 • a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművekkel történő közúti árufuvarozásra és a kilencnél több személy (köztük a vezető) szállítására alkalmas járművekkel történő közúti személyszállításra vonatkozik;
 • 2026. július 1-jétől a 2,5 tonnát meghaladó össztömegű járművekkel (beleértve az összes pótkocsit vagy félpótkocsit is), nemzetközi fuvarozásban vagy kabotázsműveletben történő közúti árufuvarozásra vonatkozik;
 • a jármű nyilvántartásba vételének helyétől függetlenül az Európai Unióban (EU), valamint az uniós tagállamok, Svájc és az Európai Gazdasági Térség országai között végzett közúti fuvarozás esetén alkalmazandó.

Minimális korhatár

A kocsikísérők és a jegyvizsgálók minimális életkora 18 év, de bizonyos körülmények között a tanuló kocsikísérők megengedett minimális életkora kivételesen 16 év is lehet (további részletek tekintetében lásd az 5. cikket).

A vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó szabályok

Erre vonatkozóan részletes szabályokat a 6., 7., 8., 8a. és 9. cikk állapít meg.

 • Ilyen szabályok többek között az alábbiak:
  • a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, amelyet azonban hetente legfeljebb két alkalommal meg lehet hosszabbítani 10 órára;
  • a heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát;
  • az összes vezetési idő bármely egymást követő 2 hét alatt nem lehet több 90 óránál;
  • négy és fél óra vezetési időszak eltelte után a járművezetőnek legalább egy 45 perces megszakítás nélküli szünetet kell tartania, kivéve, ha pihenőidőt tart;
  • a minimális napi pihenőidő 11 óra, amelyet hetente legfeljebb három alkalommal bármely 2 heti pihenőidő között le lehet csökkenteni 9 órára;
  • a rendszeres heti pihenőidő időtartama legalább 45 óra, a csökkentett heti pihenőidő legalább 24 óra.
 • A közlekedési vállalatoknak úgy kell megszervezniük a járművezetők munkáját, hogy lehetővé tegyék számukra, hogy visszatérjenek a munkáltató működési központjába, ahol a járművezetők általában tartózkodnak a tagállamban, vagy a járművezetők lakóhelyére, és legalább egy rendszeres heti pihenőidőt (vagy 45 órát meghaladó heti pihenőidőt a csökkentett heti pihenőidő kompenzálásaként) töltsenek el minden, 4 egymást követő hétből álló időszakban.
 • Biztosítani kell a járművezetők számára, hogy a heti 45 órás pihenőjüket megfelelő alvási és tisztálkodási helyiségekkel rendelkező, erre alkalmas genderbarát szálláshelyen (azaz a jármű vezetőfülkéjétől távol) tölthessék, amelynek költségeit a közlekedési vállalatnak mint munkáltatónak kell fedeznie.
 • A járművezetők csökkentett és rendszeres heti pihenőidejét legfeljebb kétszer lehet megszakítani egyéb tevékenységekkel, amelyek együttes időtartama nem haladhatja meg az 1 órát, amennyiben az érintett járművezetők egy komppal vagy vonattal szállított járművet kísérnek. Ez csak azoknál a járművezetőknél érvényes, akik rendelkeznek hálókabinnal a kompon vagy a vonaton, és a rendszeres heti pihenőidőket csak akkor lehet megszakítani, ha az utazás menetrend szerinti időtartama legalább 8 óra.
 • Az Európai Bizottság elfogadott egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, az (EU) 2022/1012 felhatalmazáson alapuló rendeletet, amely meghatározza a járművezetők számára elérhető biztonságos és védett parkolók szolgáltatási szintjére vonatkozó előírásokat, valamint az ilyen területek biztonságát és védelmét tanúsító eljárásokat.

A rendelet végrehajtásának minimumfeltételei

 • Az (EU) 2020/1057 irányelvvel módosított 2006/22/EK rendelet meghatározza az 561/2006/EK rendelet és a 165/2014/EU rendelet végrehajtásának minimumfeltételeit (lásd alább a menetíró készülékekre vonatkozó részt).
 • Arra törekszik, hogy biztosítsa a közúti fuvarozásra vonatkozó szociális jogszabályok megfelelő alkalmazását és összehangolt értelmezését azáltal, hogy meghatározza a vonatkozó szabályok betartásának a tagállamok általi egységes és hatékony ellenőrzését érintő minimumkövetelményeket. Ezeknek az ellenőrzéseknek a jogsértések csökkentését és megelőzését kell szolgálniuk.
 • Előírja a tagállamok számára, hogy vezessenek be kockázatértékelő rendszert a közlekedési vállalatok számára az egyes társaságok által elkövetett jogsértések relatív száma és súlyossága alapján. A magas kockázati besorolású vállalatokat szigorúbban és gyakrabban kell ellenőrizni.

Menetíró készülékek

 • A 165/2014/EU rendeletet értelmében (lásd az összefoglalót) néhány kivételtől eltekintve menetíró készülékeket kell beépíteni azokba a járművekbe, amelyek össztömege – áruszállítás esetében – meghaladja a 3,5 tonnát, vagy – személyszállítás esetében – a járművezetővel együtt kilencnél több személy szállítására alkalmas. 2026. július 1-jétől menetíró készüléket kell beszerelni a 2,5 tonnát meghaladó, nemzetközi közúti fuvarozásban vagy kabotázsműveletekben használt járművekbe.
 • A menetíró technológia először az analógról digitálisra, majd a digitálisról a fejlettebb digitálisra, azaz intelligensre váltott.
 • A 165/2014/EU rendelet az intelligens menetíró készülékekre – a fedélzeti eszközök új generációjára – vonatkozó szabályokat vezetett be a hivatásos járművezetők vezetési és pihenőidejére vonatkozó uniós jogszabályok betartatása érdekében. Intelligens menetíró készülék megléte kötelező minden új, 2019. június 15. után regisztrált járműben. Az intelligens menetíró készülékek műholdas helymeghatározás révén automatikusan rögzítik a vezetési idővel, a szünetekkel és a pihenőidővel kapcsolatos adatokat, valamint a készenléti időt és a vezető által vállalt egyéb munkát. E készülékek célja, hogy javítsák a rendeletnek való megfelelést, és lehetővé tegyék az esetleges csalások és visszaélések korai észlelését.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓK A RENDELETEK?

 • A 561/2006/EK rendelet 2007. április 11. óta hatályos.
 • A 165/2014/EU rendelet 2015. március 2. óta hatályos a 48. cikk kivételével.
 • Az (EU) 2020/1054, amely módosította az 561/2006/EK és 165/2014/EU rendeletet egyaránt, 2020. augusztus 20-tól hatályos, bár az 1. cikk (15) bekezdése és a 2. cikk (12) bekezdése 2024. december 31-től alkalmazandók.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1–14. o.)

A 561/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1–33. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2022/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. április 7.) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a biztonságos és védett parkolók szolgáltatási és biztonsági szintjére vonatkozó előírások meghatározása, valamint az ilyen parkolók tanúsításával kapcsolatos eljárások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 170., 2022.6.28., 27–37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35–44. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 12.09.2022

Top