Vezetéssel töltött idő és pihenőidők a közúti fuvarozási ágazatban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A vezetési időről, a szünetekről és pihenőidőről szóló 561/2006/EK rendelet

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 165/2014/EU rendelet

MI A RENDELETEK CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az 561/2006/EK rendelet:

Minimális korhatár

A kocsikísérők és a jegyvizsgálók minimális életkora 18 év, de bizonyos körülmények között a tanuló kocsikísérők megengedett minimális életkora kivételesen 16 év is lehet (további részletek tekintetében lásd az 5. cikket).

A vezetési időre, szünetekre és pihenőidőre vonatkozó szabályok

Erre vonatkozóan részletes szabályokat a 6., 7., 8., 8a. és 9. cikk állapít meg.

A rendelet végrehajtásának minimumfeltételei

Menetíró készülékek

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓK A RENDELETEK?

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 1–14. o.)

A 561/2006/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 1–33. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2022/1012 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. április 7.) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a biztonságos és védett parkolók szolgáltatási és biztonsági szintjére vonatkozó előírások meghatározása, valamint az ilyen parkolók tanúsításával kapcsolatos eljárások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 170., 2022.6.28., 27–37. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 102., 2006.4.11., 35–44. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 12.09.2022