EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1904

A Bizottság (EU) 2021/1904 végrehajtási rendelete (2021. október 29.) az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi távértékesítésére szolgáló közös logó mintájának elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/7695

HL L 387., 2021.11.3, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1904/oj

2021.11.3.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 387/133


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1904 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. október 29.)

az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi távértékesítésére szolgáló közös logó mintájának elfogadásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állatgyógyászati készítményekről és a 2001/82/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2019/6 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 104. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1)

A (EU) 2019/6 rendelet 103. cikkével összhangban az állatgyógyászati készítmények értékesítésére jogosult személyek bizonyos feltételek mellett távértékesítésre kínálhatnak ilyen termékeket. Ennek megfelelően el kell fogadni egy közös logót, amelynek részét képezi egy, az adott tagállam illetékes hatóságának azon kiskereskedőket felsoroló jegyzékére mutató hiperlink, akik állatgyógyászati készítményeket távértékesítésre kínálhatnak, amely révén a nyilvánosság könnyebben meg tudja állapítani egy ilyen termékeket távértékesítésre kínáló weboldalról, hogy fel van-e jogosítva e tevékenység végzésére.

(2)

Az állatgyógyászati készítmények távértékesítésére szolgáló közös logó mintájának egy grafikai ábrázolásból és az állatgyógyászati készítmények távértékesítésére jogosult kiskereskedőknek az adott tagállam illetékes hatósága honlapján található jegyzékére mutató hiperlinkből kell állnia.

(3)

Az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának 2019. december 2-i ülésén kifejtett többségi tagállami vélemények és az érdekelt felekkel 2019. november 26-án e-mailben folytatott célzott konzultáció alapján a közös logót az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek esetében használt logó mintájára kell elkészíteni (2). Ez a logó már bizonyította gyakorlati hatékonyságát, amennyiben lehetővé teszi a nyilvánosság számára annak ellenőrzését, hogy egy kiskereskedő jogosult-e gyógyszerek online értékesítésére. Annak érdekében, hogy a logó grafikai megjelenése megkülönböztethető legyen az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek már meglévő logójától, színüknek el kell térniük, és fel kell tüntetni rajta az állatgyógyászati készítmények jelölésére szolgáló „vet” betűsort.

(4)

Ezt a rendeletet az (EU) 2019/6 rendelet 153. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2022. január 28-tól kell alkalmazni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Állatgyógyászati Készítmények Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2019/6 rendelet 104. cikke (6) bekezdésében említett közös logó mintája a mellékletben szereplő mintának felel meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 28-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 4., 2019.1.7., 43. o.

(2)  A Bizottság 699/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. június 24.) a gyógyszereket lakossági távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai követelményekről (HL L 184., 2014.6.25., 5. o.).


MELLÉKLET

1.

Az 1. cikkben említett közös logó mintája a következő:

Image 1

2.

A referenciaszínek a következők:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162; PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224; PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239; PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

3.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon keresztül állatgyógyászati készítményeket lakossági távértékesítésre kínáló kiskereskedő székhelye szerinti tagállam nemzeti lobogóját a közös logó (bal) középső részén található fehér téglalapon kell elhelyezni.

4.

A közös logó szövegének nyelvét az állatgyógyászati készítményeket az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon keresztül lakossági távértékesítésre kínáló kiskereskedő letelepedési helye szerinti tagállam határozza meg.

5.

A közös logó szélessége minimum 90 pixel.

6.

A közös logó statikus.

7.

Ha a logó színes háttéren helyezkedik el, és ezért nehezen kivehető, a háttérszínnel való kontraszt fokozása érdekében a logót külső körvonallal lehet körülhatárolni.

Image 2

8.

Az (EU) 2019/6 rendelet 104. cikke (5) bekezdésének c) pontjában említett hiperlinknek rögzítettnek és kölcsönösnek kell lennie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokon keresztül állatgyógyászati készítmények lakossági távértékesítésére jogosult kiskereskedő honlapja és a rendelet 104. cikke (8) bekezdésének c) pontjában említett nemzeti jegyzéket tartalmazó weboldal között.


Top