EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:387:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 387, 2021. gada 3. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 387

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 3. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1897 (2021. gada 28. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

1

 

*

Kopējās aviācijas telpas nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

3

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1898 (2021. gada 20. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus 2022. pārskata gadam ( 1 )

58

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1899 (2021. gada 25. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Fertőd vidéki sárgarépa” (AĢIN))

77

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1900 (2021. gada 27. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 ( 1 )

78

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1901 (2021. gada 29. oktobris), ar ko attiecībā uz statistiku par veselības aprūpes izdevumiem un finansējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 ( 1 )

110

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/1902 (2021. gada 29. oktobris), ar ko attiecībā uz dažu tādu vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, kuras klasificētas par kancerogēnām, mutagēnām vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III un V pielikumu ( 1 )

120

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1903 (2021. gada 29. oktobris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/764 par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai maksājamām nodevām un maksām un to maksāšanas nosacījumiem ( 1 )

126

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1904 (2021. gada 29. oktobris), ar ko pieņem vienota logotipa dizainu attiecībā uz veterināro zāļu mazumtirdzniecību ar tālpārdošanu ( 1 )

133

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top