EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:387:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 387, 2021 m. lapkričio 3 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 387

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. lapkričio 3d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI

 

*

2021 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/1897 dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

1

 

*

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas

3

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. liepos 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1898, kuriuo nustatant informacinių ir ryšių technologijų naudojimo srities 2022 ataskaitinių metų kintamųjų skaičių ir pavadinimus papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1700 ( 1 )

58

 

*

2021 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1899, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas („Fertőd vidéki sárgarépa“ (SGN))

77

 

*

2021 m. spalio 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1900, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 ( 1 )

78

 

*

2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1901, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 nuostatos dėl sveikatos priežiūros išlaidų ir finansavimo statistikos ( 1 )

110

 

*

2021 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1902, kuriuo dėl tam tikrų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 II, III ir V priedai ( 1 )

120

 

*

2021 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1903, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/764 dėl Europos Sąjungos geležinkelių agentūrai mokamų mokesčių bei rinkliavų ir jų mokėjimo sąlygų ( 1 )

126

 

*

2021 m. spalio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1904, kuriuo patvirtinamas bendro logotipo, skirto mažmeninei nuotolinei prekybai veterinariniais vaistais, dizainas ( 1 )

133

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top