EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:387:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 387, 3 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 387

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
3 november 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/1897 av den 28 juni 2021 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

1

 

*

Avtal om ett gemensamt luftfartsområde mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1898 av den 20 juli 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1700 vad gäller antal och beteckningar för variablerna inom området användning av informations- och kommunikationsteknik för referensåret 2022 ( 1 )

58

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1899 av den 25 oktober 2021 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Fertőd vidéki sárgarépa” (SGB))

77

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1900 av den 27 oktober 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer och genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 ( 1 )

78

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1901 av den 29 oktober 2021 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård ( 1 )

110

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2021/1902 av den 29 oktober 2021 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 vad gäller användning i kosmetiska produkter av vissa ämnen som klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ( 1 )

120

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1903 av den 29 oktober 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/764 om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning ( 1 )

126

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1904 av den 29 oktober 2021 om antagande av utformningen av en gemensam logotyp för detaljhandel med veterinärmedicinska läkemedel på distans ( 1 )

133

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top