3.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 387/133


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 2021

σχετικά με την έγκριση του σχεδιασμού κοινού λογοτύπου για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τα κτηνιατρικά φάρμακα και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 104 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα πρόσωπα που επιτρέπεται να διαθέτουν κτηνιατρικά φάρμακα σύμφωνα με το άρθρο 103 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα αυτά προς πώληση εξ αποστάσεως υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να εγκριθεί κοινός λογότυπος, ο οποίος περιλαμβάνει υπερσύνδεσμο προς τον κατάλογο της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους με τους εμπόρους λιανικής πώλησης που επιτρέπεται να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα προς πώληση εξ αποστάσεως, ώστε να βοηθηθεί το κοινό να εξακριβώσει αν ένας ιστότοπος που προσφέρει τα εν λόγω προϊόντα προς πώληση εξ αποστάσεως έχει το νόμιμο δικαίωμα να το πράξει.

(2)

O κοινός λογότυπος για τη διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως πρέπει να περιλαμβάνει τόσο ένα γραφικό σχέδιο όσο και υπερσύνδεσμο προς τον κατάλογο των εμπόρων λιανικής πώλησης που επιτρέπεται να προσφέρουν κτηνιατρικά φάρμακα προς πώληση εξ αποστάσεως, ο οποίος φιλοξενείται στον ιστότοπο της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους.

(3)

Σύμφωνα με τις γνώμες της πλειοψηφίας των κρατών μελών, που εκφράστηκαν στη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων στις 2 Δεκεμβρίου 2019, και με μια στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 26 Νοεμβρίου 2019, ο κοινός λογότυπος θα πρέπει να διαμορφωθεί με βάση τον αντίστοιχο λογότυπο για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (2). Ο λογότυπος αυτός έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός στην πράξη, καθώς επιτρέπει στο κοινό να επαληθεύει ότι ένας έμπορος λιανικής πώλησης έχει νόμιμο δικαίωμα να πωλεί φάρμακα μέσω διαδικτύου. Για να υπάρχει διάκριση μεταξύ του γραφικού σχεδίου και του υφιστάμενου λογοτύπου για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα και να προστεθούν τα γράμματα «vet» από τη λέξη «veterinary» (κτηνιατρικός).

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 28η Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο σχεδιασμός του κοινού λογοτύπου που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 ακολουθεί το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 28η Ιανουαρίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2021.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 4 της 7.1.2019, σ. 43.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 699/2014 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον σχεδιασμό του κοινού λογοτύπου για την ταυτοποίηση των προσώπων που προσφέρουν φάρμακα προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό και σχετικά με τις τεχνικές, ηλεκτρονικές και κρυπτογραφικές απαιτήσεις για την επαλήθευση της γνησιότητάς του (ΕΕ L 184 της 25.6.2014, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1)

Το υπόδειγμα του κοινού λογοτύπου που αναφέρεται στο άρθρο 1 είναι το ακόλουθο:

Image 1

2)

Τα χρώματα αναφοράς είναι:

PANTONE 647 CMYK 88/50/12/0 RGB 63/107/162· PANTONE 2925 CMYK 78/28/0/0 RGB 78/138/224· PANTONE 2905 CMYK 45/10/0/0 RGB 159/195/239· PANTONE 421 CMYK 13/11/8/26 RGB 204/204/204.

3)

Η εθνική σημαία του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος λιανικής πώλησης που παρέχει κτηνιατρικά φάρμακα στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, εισάγεται στο λευκό ορθογώνιο στη μέση (στο αριστερό μέρος) του κοινού λογοτύπου.

4)

Η γλώσσα του κειμένου στον κοινό λογότυπο καθορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο έμπορος λιανικής πώλησης που παρέχει κτηνιατρικά φάρμακα στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

5)

Ο κοινός λογότυπος έχει ελάχιστο πλάτος 90 εικονοψηφίδες (pixel).

6)

Ο κοινός λογότυπος είναι στατικός.

7)

Εάν ο λογότυπος χρησιμοποιείται σε έγχρωμο φόντο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτος, μπορεί να χρησιμοποιείται ένα εξωτερικό περίγραμμα γύρω από τον λογότυπο, ώστε να επιτυγχάνεται εντονότερη αντίθεση με το χρώμα του φόντου.

Image 2

8)

Ο υπερσύνδεσμος που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6, ο οποίος συνδέει τον ιστότοπο του εμπόρου λιανικής πώλησης που επιτρέπεται να παρέχει κτηνιατρικά φάρμακα στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών με τον ιστότοπο που φιλοξενεί τον εθνικό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 104 παράγραφος 8 στοιχείο γ) του κανονισμού, είναι σταθερός και αμφίδρομος.