EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:387:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 387, 3 ноември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 387

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
3 ноември 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/1897 на Съвета от 28 юни 2021 година относно подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

*

Споразумение за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1898 на Комисията от 20 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на броя и наименованията на променливите за областта за статистически цели „Използване на информационни и комуникационни технологии“ за референтната 2022 година ( 1 )

58

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1899 на Комисията от 25 октомври 2021 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Fertőd vidéki sárgarépa“ (ЗГУ)

77

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1900 на Комисията от 27 октомври 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793 относно временното засилване на официалния контрол и спешните мерки, уреждащи въвеждането в Съюза на някои стоки от някои трети държави за изпълнение на регламенти (ЕС) 2017/625 и (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

78

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1901 на Комисията от 29 октомври 2021 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване ( 1 )

110

 

*

Регламент (ЕС) 2021/1902 на Комисията от 29 октомври 2021 година за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата в козметични продукти на някои вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията ( 1 )

120

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1903 на Комисията от 29 октомври 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/764 относно таксите и възнагражденията, дължими на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, и съответните условия за плащане ( 1 )

126

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1904 на Комисията от 29 октомври 2021 година за приемане на оформлението на общо лого за продажбата на дребно на ветеринарни лекарствени продукти от разстояние ( 1 )

133

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top