EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:387:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 387, 3 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 387

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
3 november 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2021/1897 van de Raad van 28 juni 2021 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake de gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds

1

 

*

Overeenkomst Inzake een Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte — Tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, Enerzijds en Oekraïne, Anderzijds

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1898 van de Commissie van 20 juli 2021 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2022 ( 1 )

58

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1899 van de Commissie van 25 oktober 2021 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Fertőd vidéki sárgarépa” (BGA))

77

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1900 van de Commissie van 27 oktober 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 betreffende de tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

78

 

*

Verordening (EU) 2021/1901 van de Commissie van 29 oktober 2021 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over de uitgaven voor gezondheidszorg en de financiering daarvan ( 1 )

110

 

*

Verordening (EU) 2021/1902 van de Commissie van 29 oktober 2021 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van bepaalde als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting ingedeelde stoffen in cosmetische producten ( 1 )

120

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1903 van de Commissie van 29 oktober 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/764 inzake de aan het Spoorwegbureau van de Europese Unie te betalen vergoedingen en kosten en de betalingsvoorwaarden ( 1 )

126

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1904 van de Commissie van 29 oktober 2021 tot vaststelling van het ontwerp van een gemeenschappelijk logo voor de kleinhandel op afstand in diergeneesmiddelen ( 1 )

133

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top