EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1936

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1936 оd 4. studenoga 2016. o odobrenju kalcijeva oksida (živo vapno) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 2 i 3 (Tekst značajan za EGP )

C/2016/6930

SL L 299, 5.11.2016, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1936/oj

5.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 299/48


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1936

оd 4. studenoga 2016.

o odobrenju kalcijeva oksida (živo vapno) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 2 i 3

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Taj popis uključuje kalcijev oksid (živo vapno).

(2)

Kalcijev oksid (živo vapno) ocijenjen je u skladu s člankom 16. stavkom 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) za uporabu u proizvodima vrste 2, „Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama”, i vrste 3, „Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni”, kako su utvrđene u Prilogu V. toj Direktivi, što odgovara vrstama proizvoda 2 i 3 kako su utvrđene u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Ujedinjena Kraljevina imenovana je nadležnim ocjenjivačkim tijelom te je 19. rujna 2011. podnijela izvješća o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 14. travnja 2016. sastavio je mišljenja Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjima može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 2 i 3 koji sadržavaju kalcijev oksid (živo vapno) ispuniti zahtjeve iz članka 5. Direktive 98/8/EZ ako se zadovolje određene specifikacije i uvjeti koji se odnose na njegovu uporabu.

(6)

Stoga je primjereno odobriti kalcijev oksid (živo vapno) za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 2 i 3, podložno određenim specifikacijama i uvjetima.

(7)

Prije odobrenja aktivne tvari zainteresiranim stranama trebalo bi omogućiti primjereno razdoblje za poduzimanje pripremnih mjera potrebnih za ispunjenje novih zahtjeva.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kalcijev oksid (živo vapno) odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima za vrste proizvoda 2 i 3, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).

(3)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u,

identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum odobrenja

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebni uvjeti

Kalcijev oksid (živo vapno)

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

kalcijev oksid

EZ br.: 215-138-9

CAS br.: 1305-78-8

800 g/kg

(Vrijednost upućuje na udio Ca, izražen kao CaO)

1. svibnja 2018.

30. travnja 2028.

2

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije;

2.

s obzirom na rizike utvrđene za ocijenjene uporabe, pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje industrijskim i profesionalnim korisnicima.

3

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

1.

pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje izloženosti, rizicima i učinkovitosti povezanima sa svakom uporabom na koju se odnosi zahtjev za odobrenje, a koja nije proučena u okviru procjene rizika za aktivnu tvar na razini Unije;

2.

s obzirom na rizike utvrđene za ocijenjene uporabe, pri ocjeni proizvoda posebna se pozornost posvećuje profesionalnim korisnicima.


(1)  Stupanj čistoće naveden u ovom stupcu najmanji je stupanj čistoće aktivne tvari ocijenjene u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Aktivna tvar u proizvodu kakav se stavlja na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


Top