EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 299, 5. marraskuuta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 299

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta
5. marraskuuta 2016


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1927, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisista tarkkailusuunnitelmien, päästöselvitysten ja vaatimustenmukaisuusasiakirjojen malleista ( 1 )

1

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1928, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, muiden alusluokkien kuin matkustaja-alusten, ro-ro-alusten ja konttialusten kuljettaman lastin määrittämisestä meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 mukaisesti ( 1 )

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1929, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, tehoaineen Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotyyppi 3a3b, kanta ABTS-351, hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1930, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, klorokresolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 6 ja 9 ( 1 )

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1931, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, klorokresolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 13 ( 1 )

33

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1932, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, tehoaineen kalsiummagnesiumoksidi (dolomiittikalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3 ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1933, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, tehoaineen kalsiummagnesiumtetrahydroksidi (sammutettu dolomiittinen kalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3 ( 1 )

39

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1934, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, kookos-alkyylitrimetyyliammoniumkloridin (ATMAC/TMAC) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 8 ( 1 )

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1935, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, kalsiumdihydroksidin (sammutettu kalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3 ( 1 )

45

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1936, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, kalsiumoksidin (poltettu kalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3 ( 1 )

48

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1937, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, syflutriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18 ( 1 )

51

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1938, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, sitruunahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 2 ( 1 )

54

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1939, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

57

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1940, annettu 6 päivänä lokakuuta 2016, lentoasemilla annettavien lennonvarmistuspalvelujen markkinaolosuhteiden luomisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 391/2013 3 artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6336)

59

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1941, annettu 3 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen mukaisten kokonaismäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman, nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen jäsenvaltiokohtaisen vuosijakauman ja tukikelpoisten alueiden luettelon sekä kunkin jäsenvaltion koheesio- ja rakennerahastomäärärahoista Verkkojen Eurooppa -välineelle ja vähävaraisimmille suunnattuun apuun siirrettävien määrien vahvistamisesta kaudelle 2014–2020 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/190/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 6909)

61

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1942, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan investointihankeportaalin teknisestä eritelmästä ja täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1214 kumoamisesta

86

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1943, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 3 artiklan 3 kohdan nojalla parafiiniöljyn käytöstä munien öljyämiseksi pesivien lintujen populaation koon hillitsemiseksi ( 1 )

90

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top