EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 299, 5 listopada 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 299

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 59
5 listopada 2016


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1927 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szablonów planów monitorowania, raportów na temat wielkości emisji i dokumentów zgodności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Komisji (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1928 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określania przewożonego ładunku w odniesieniu do kategorii statków innych niż statki pasażerskie, statki ro-ro i kontenerowce, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego ( 1 )

22

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1929 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, szczep ABTS-351 jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 ( 1 )

26

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1930 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia chlorokrezolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 1, 2, 3, 6 i 9 ( 1 )

29

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1931 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające chlorokrezol jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 13 ( 1 )

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1932 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek magnezu i wapnia (palone wapno dolomitowe) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 ( 1 )

36

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1933 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tetrawodorotlenek magnezu i wapnia (uwodnione wapno dolomitowe) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 ( 1 )

39

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1934 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające kokosowy alkil chlorku trimetyloamonu (ATMAC/TMAC) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 ( 1 )

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1935 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające dwuwodorotlenek wapnia (wapno hydratyzowane) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 ( 1 )

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1936 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające tlenek wapnia (wapno palone) jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grup produktowych 2 i 3 ( 1 )

48

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1937 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające cyflutrynę jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 18 ( 1 )

51

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1938 z dnia 4 listopada 2016 r. zatwierdzające kwas cytrynowy jako istniejącą substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 2 ( 1 )

54

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1939 z dnia 4 listopada 2016 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

57

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1940 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie ustanowienia warunków rynkowych dla terminalowych służb żeglugi powietrznej w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z art. 3 rozporządzenia (UE) nr 391/2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6336)

59

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1941 z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/190/UE w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” i celu „Europejska współpraca terytorialna”, a także rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ze szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, wraz z wykazem kwalifikujących się regionów oraz kwotami, które mają zostać przeniesione z alokacji Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych dla każdego państwa członkowskiego do instrumentu „Łącząc Europę” oraz na pomoc najbardziej potrzebującym na okres 2014–2020 (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6909)

61

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1942 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie specyfikacji Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/1214

86

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1943 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wykorzystania oleju parafinowego do powlekania jaj w celu kontroli liczebności populacji ptaków lęgowych, na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

90

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”( Dz.U. L 38 z 13.2.2015 )

92

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top