EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 299, 5 ноември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 299

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
5 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1927 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно образците за мониторинговите планове, докладите за емисиите и документите за спазени изисквания съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно определянето на превозвания товар за категориите кораби, различни от пътнически кораби, ро-ро кораби и контейнеровози съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1929 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, серотип 3a3b, щам ABTS-351, като активно вещество за употреба в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1930 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на хлорокрезол като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 1, 2, 3, 6 и 9 ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1931 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на хлорокрезол като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 13 ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1932 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на калциев магнезиев оксид (негасена доломитна вар) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 3 ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1933 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на калциев магнезиев тетрахидроксид (хидратна доломитна вар) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 3 ( 1 )

39

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1934 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на кокосов алкилтриметиламониев хлорид (ATMAC/TMAC) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

42

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1935 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на калциев дихидроксид (хидратна вар) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 3 ( 1 )

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1936 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на калциев оксид (негасена вар) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2 и 3 ( 1 )

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1937 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на цифлутрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1938 на Комисията от 4 ноември 2016 година за одобряване на лимонената киселина като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 2 ( 1 )

54

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1939 на Комисията от 4 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

57

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1940 на Комисията от 6 октомври 2016 година за установяване на пазарни условия за терминалното аеронавигационно обслужване в Обединеното кралство съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 (нотифицирано под номер C(2016) 6336)

59

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1941 на Комисията от 3 ноември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/190/ЕС за определяне на годишното разпределение на глобалните средства по държава членка за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по цели „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“, и на годишното разпределение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държава членка, както и списъка на допустимите региони и размера на средствата, които да се прехвърлят от разпределените на всяка държава членка средства по Кохезионния фонд и структурните фондове към Механизма за свързване на Европа и за подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014—2020 година (нотифицирано под номер С(2016) 6909)

61

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно спецификациите на Европейския портал за инвестиционни проекти и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1214

86

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1943 на Комисията от 4 ноември 2016 година на основание член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно употребата на парафиново масло за обмазване на яйца с цел контрол на размера на популацията от гнездящи птици ( 1 )

90

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top