EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 299, 5. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 299

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
5. november 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1927, 4. november 2016, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/757 (mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli) kohaste seirekava, heitearuande ja nõuetele vastavuse tunnistuse vormide kohta ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1928, 4. november 2016, muud liiki laevadega kui reisilaevade, veeremilaevade ja konteinerilaevadega veetud lasti kindlaksmääramise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/757, mis käsitleb meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heitkoguste seiret, aruandlust ja kontrolli ( 1 )

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1929, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks toimeaine Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki serotüübi 3a3b tüve ABTS-351 kasutamine toimeainena tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1930, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine klorokresooli kasutamine tooteliikidesse 1, 2, 3, 6 ja 9 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1931, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine klorokresooli kasutamine tooteliiki 13 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1932, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine kaltsiummagneesiumoksiidi (kustutamata dolomiitlubi) kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1933, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine kaltsiummagneesiumtetrahüdroksiidi (kustutatud dolomiitlubi) kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1934, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine kookosalküültrimetüülammooniumkloriidi (ATMAC/TMAC) kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1935, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine kaltsiumdihüdroksiidi (kustutatud lubi) kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

45

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1936, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine kaltsiumoksiidi (kustutamata lubi) kasutamine tooteliikidesse 2 ja 3 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

48

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1937, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine tsüflutriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

51

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1938, 4. november 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine sidrunhappe kasutamine tooteliiki 2 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

54

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1939, 4. november 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

57

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1940, 6. oktoober 2016, turutingimuste valitsemise kohta Ühendkuningriigi terminali aeronavigatsiooniteenuste turul vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 391/2013 artiklile 3 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 6336 all)

59

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1941, 3. november 2016, millega muudetakse rakendusotsust 2014/190/EL, milles sätestatakse Euroopa Regionaalarengu Fondile, Euroopa Sotsiaalfondile ja Ühtekuuluvusfondile majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi kohaselt ette nähtud koguvahendite iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel, noorte tööhõive algatuse jaoks ette nähtud sihtotstarbelise eraldise iga-aastane jaotus liikmesriikide vahel ja rahastamiskõlblike piirkondade loetelu ning summad, mis kantakse igale liikmesriigile Ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest tehtud eraldistest üle Euroopa Ühendamise Rahastule ja enim puudust kannatavate isikute abistamiseks ajavahemikus 2014–2020 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 6909 all)

61

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1942, 4. november 2016, milles käsitletakse Euroopa investeerimisprojektide portaali kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus (EL) 2015/1214

86

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1943, 4. november 2016, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohast parafiinõli kasutamist munakoore katmiseks, et piirata pesitsevate lindude populatsiooni arvukust ( 1 )

90

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top